• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Programy dla urządzeń 1401 pracujących w Windows

Spike2 version 9 dla Windows szczegółowe informacje

Ogólnie biorąc, Spike2 stosuje się jako urządzenie do rejestracji wykresów przy ciągłej rejestracji danych. Można go także skonfigurować do rejestracji wywołanego sygnału wyjściowego lub danych wzbudzonych reakcji. Posiada szerokie zastosowanie: od neurofizjologii, badań układu krążenia i fizjologii, do zastosowań technicznych.

Spike2 zapisuje na twardym dysku dane o zdarzeniach i sygnały falowe, jednocześnie wysyłając impulsy sterujące, poszczególne kroki napięcia, sygnały piłowe, sygnały w formie fal sinusoidalnych i swobodne sygnały falowe. Elastyczne środowisko wykonywania analizy pozwala na otworzenie wielu okien zarówno dla danych nieprzetworzonych jak i podanych obróbce, przy jednoczesnym pobieraniu i analizie danych.

Do opcji przetwarzania sygnału falowego należy wykrywanie charakterystyki wraz z zautomatyzowanymi pomiarami, średnie, spektra mocy i cyfrowe filtrowanie. Opcje przetwarzania w programie Spike obejmują rozpoznawanie kształtu wartości szczytowej w czasie rzeczywistym i trybie off-line, histogramy INTH, PSTH, RATE, korelację i pracę w grupach w trybie off-line z analizą głównych elementów.

Język skryptowy daje możliwość dostosowania programu do specjalistycznych zastosowań oraz automatyzacji skomplikowanych lub powtarzających się czynności. Spike2 w wersji 9 wymaga Windows 7, 8 lub 10 i obsługuje wersje 74 bitowe. Zobacz tabele kompatybilności.

WS99

£1890

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 8

 

£600

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 7

 

£1155

softprices.spk6ug

 

£softprices.ws99u6

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 5

 

£1770

Licencja na program Spike2 dzieki której mozna uzywac dodatkowej kopii programu w tym samym miejscu i przez ten sam zespól badawczy

WL99

£630

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 8 do wersji 9

 

£200

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 7 do wersji 9

 

£385

softprices.spk6lic

 

£softprices.wl99u6

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 5 do wersji 9

 

£590

Talker’y Spike2

Interfejs dla systemów Polhemus odbierających pozycję/ruch. Dostępne są systemy FASTRAK, Patriot, Liberty, Liberty Latus, Patriot Wireless i Minuteman.

PolTalk

£450

Połączenie z systemami akwizycji danych MX2 i CLC, dostarczanymi i obsługiwanymi przez Trigno, który bezprzewodowo zbiera sygnały EMG plus dane dotyczące przyspieszenia lub pozycji.

DelsysTalk

£450

Połączenie z systemami akwizycji danych MX2 i CLC, dostarczanymi i obsługiwanymi przez Data Sciences Inc. Najczęściej używają one krótkodystansowej telemetrii do zbierania różnych typów danych (EKG, EMG, oddychanie, BP) ze swobodnie poruszających się zwierząt.

DSITalk

£450

Połączenie ze sprzętem RHD2000 firmy Intan Technologies który pobiera dane z dużej liczby elektrod przy użyciu unikatowych chipów cyfrujących sygnał blisko elektrod. Urządzenia te są zwykle stosowane do zapisu EMG, ECG/EKG, ECoG, EEG, neuronalnych potencjałów czynnościowych, lokalnych potencjałów czynnościowych i wewnątrzkomórkowych napięć i prądów.

Te Talkery wymagają Spike2 w wersji 7.19 albo 8.12, lub wyższych.

INTANTalk

£450

Zobacz również Talker’y i TIB – urządzenie Talker Interface Box


Signal version 7 dla Windows Informacje szczegółowe

Program Signal można uznać za inteligentny oscyloskop z pamięcią, który zbiera z dużą prędkości serie danych do analizy. Znajduje on wiele zastosowań w różnych dziedzinach, począwszy od pomiaru potencjału pól, przez badania słuchu i wzroku, do ERG, pomiaru połączeń i napięcia na zaciskach, TMS, rTMS, EMG, działania sił i monitorowania drgań.

Signal umożliwia szybkie przechwytywanie serii danych oraz analizę w maksymalnie 48 kanałach, przy łącznej częstości próbkowania sięgającej 500 kHz w przypadku urządzenia Micro 3 lub 1MHz, jeśli stosuje się najnowszą wersję urządzenia Power1401 mk 2. Power1401 rejestruje w jednej serii pobierania danych ponad 15 milionów punktów w zależności od wielkości pamięci Windows. Wolno biegnące po- i około-stymulacyjne tryby przebiegów są dostępne wraz z automatycznym generowaniem pulsów wyjściowych i sekwencjonowaniem. Pulsy, sinusoidy i fale arbitralne mogą być generowane i wyświetlane podczas próbkowania.

Nadchodzące dane mogą być wyświetlane, mierzone, przeglądane i porównywane z poprzednio zapisanymi danymi. Wbudowane analizy obejmują analizę pojedynczych kanałów, patch clamp, uśrednianie krzywych, analizę spektralną, generowanie pomiarów, sumowanie powierzchni i gradientu, generowanie danych poprzez zastosowanie własnych równań do istniejących kanałów oraz cyfrowe filtrowanie.

Wbudowany język skryptowy pozwala na zautomatyzowane wykonywanie skomplikowanych lub powtarzających się zadań, jak również dostosowanie systemu do specjalistycznych potrzeb. Signal w wersji 7 wymaga Windows 2000, XP lub nowszej. Zobacz tabele kompatybilności.

WS17

£1890

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 6

 

£600

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 5

 

£1155

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 4

 

£1515

Licencja na program Signal dzieki której mozna uzywac dodatkowej kopii programu w tym samym miejscu i przez ten sam zespól badawczy

WL17

£630

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 6 do wersji 7

 

£200

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 5 do wersji 7

 

£385

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 4 do wersji 7

 

£505

Poczytaj o wyborze pomiędzy Signal i Spike2.

 

 

Użytkownicy akademiccy, którym potrzebny jest więcej niż jeden egzemplarz oprogramowania aplikacyjnego CED mogą zakupić dodatkowe licencje za ułamek aktualnej ceny katalogowej oprogramowania. Zaklada sie, ze dodatkowe licencjonowane kopie beda uzywane w tym samym obiekcie i w tym samym budynku/laboratorium i przez ludzi pracujacych w tym samym zespole.

W przypadku aktualizacji oprogramowania, na które uzytkownik ma licencje, kazda dodatkowa licencjonowana kopia kosztuje ulamek ceny aktualizacji pojedynczego programu. Wszystkie egzemplarze muszą być aktualizowane razem.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×