Power1401 Rozbudowa za pomocą modułów montowanych u góry

Możliwości standardowego urządzenia Power1401 mogą być zwiększone poprzez zamontowanie szeregu modułów. Te rozszerzenia tworzą wewnętrzne połączenia z płytą główną Power1401. Wymagają rozszerzenia mechaniki Power1401 (obudowa) i nie nadają się do instalacji przez użytkownika końcowego, w przeciwieństwie do urządzenia micro1401.

Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 4001-3
£1585

Zestaw wejściowych kanałów analogowych może być rozbudowany poprzez dodanie modułu ADC16 (4001-30) rozszerzającego z 16 dodatkowymi kanałami, które są mapowanie na kanały przetwornika AD 8-23. Po poinformowaniu urządzenia Power1401 o dodatkowych kanałach, nowe kanały mogą być używane swobodnie, tak jak zestaw podstawowy. Oprogramowanie, które odczytuje dodatkowe kanały jako niezdefiniowane wartości jeśli nie zainstalowano modułu rozszerzającego kanały analogowe.

Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 4001-3

Wejścia ADC są identyczne pod względem projektu jak wejścia w zespole głównym, zakres sygnału wejście ±5V (opcjonalnie ±10V). Zespól podstawowy ma opcję programowalnego wzmocnienia x1, x2, x5 i x10 dla 16 wejść analogowych w obudowie lub dla 8 wejść analogowych w obudowie.


Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 2701-4
£2305

Można zakupić podobne urządzenie PGA16 (2701-4) z indywidualnie programowanym wzmocnieniem na każdym kanale, w krokach x1, x2, x5, x10 w zakresie od x1 do x1000.


Cyfrowe gniazda BNC 2701-9 - Rozszerzenie Spike2
£1585

W niektórych przypadkach, przykładowo w wielu zastosowaniach cyfrowe wejścia i wyjścia są w dużym stopniu obciążone sygnałami. Dlatego też jedno lub więcej takich gniazd na panelu przednim, w formie złącza BNC, jest bardzo dogodne. Karta rozszerzająca 2701-9 zapewnia sześć wejść dla sygnałów zdarzeń, mapując je na cyfrowe wejścia 10-15 wraz z ośmioma wejściami przetwornika AD i parą przetwornika DC, mapowanych odpowiednio na AD 8-15 i DA 2-3. Bezpieczne robocze napięcie wejść cyfrowych to ±10V, posiadają one impedancję 100kOmów.

Cyfrowe gniazda BNC 2701-9 - Rozszerzenie Spike2


Przystawka do obsługi sygnału 2701-5 - Rozszerzenie Signal
£1900

Program Signal jest często używany z wieloma kanałami analogowymi. Przystawka 2701-5 umożliwia zwiększenie ilości analogowo-cyfrowych sygnałów o osiem, sygnałów cyfrowo-analogowych o 4. Sygnały te są mapowane odpowiednio na kanały analogowo-cyfrowe 8-15 i cyfrowo-analogowe 4-7, przy wykorzystaniu dwóch początkowych wyjść cyfrowych (2 i 3) i dwóch wyjść cyfrowo-analogowych. Wszystkie wyjścia BNC znajdują się na panelu przednim.

Przystawka do obsługi sygnału 2701-5 - Rozszerzenie Signal


8 kanałów filtra śledzącego z syntetyzatorem PLL
£3240

Model PGF8 2701-21 jest przeznaczony do badania drgań i innych systemów generujących sygnały okresowe. Posiada osiem kanałów przetwarzających sygnał oraz obwody pomocnicze. Sercem każdego kanału jest przełączany filtr klatkowy (SCF) oraz regulowane wzmocnienie, stosowane są również różne opcje sprzężenia zmiennoprądowego oraz mechanizm jednoczesnego próbkowania i zachowywania (sample-and-hold /S&H/). Kanały mają indywidualną regulację poziomu wzmocnienia oraz indywidualne włączanie filtra SCF i AC. Częstotliwość SCF oraz funkcje S&H działają w równym stopniu na wszystkich kanałach.

8 kanałów filtra śledzącego z syntetyzatorem PLL

Pętla ze sprzężeniem fazowym (PLL) umożliwia programowalne zwiększenie częstotliwości źródła wyzwalającego. Może to być szczególnie użyteczne, gdy informacja wyzwalająca pochodzi z systemów o bezstopniowym biegu, np. wałów obrotowych. Na przednim panelu znajdują się wyjścia przetworników DAC 2 i 3.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×