Historia oprogramowania

Są to, przedstawione z punktu widzenia użytkownika, kumulatywne, zwięzłe historie niektórych naszych produktów dla Windows.

Obszerne szczegóły będą widoczne, jeżeli w celu zobaczenia odpowiedniej historii technicznej klikniesz w link.

Version 9 06/17 Uwagi do wydania
 • Talkery mogą pracować bez interfejsu 1401
 • Liczba kanałów rozszerzona do 2000
 • Liczba wierszy w podglądzie Grid zwiększona do 1 000 000
 • Bloki pamięci dla wyjść falowych zwiększono do 62 w Power i do 20 w Micro
 • Nowe operatory numeryczne w języku skryptowym
 • Więcej okien dialogowych ma zmienny rozmiar
Version 8 12/13 Uwagi do wydania
 • Dostępne 64-bitowe i 32-bitowe wersje aplikacji
 • Teraz 64-bitowy format plików. Odczyt, zapis i próbkowanie do starszego, 32-bitowego formatu jest zachowany
 • Czas trwania próbkowania i rozmiar pliku są teraz prawie nieograniczone
 • Wsteczne oznaczanie danych do zapisu podczas próbkowania
 • System importu plików rozszerzony, by obsługiwać większe pliki
 • Ulepszenia w wyświetlaniu Sonogramu obejmujące klucz intensywności
 • Maksymalna wielkość tworzonego skryptem okna dialogowego zwiększona do rozmiaru ekranu głównego monitora
 • Eksport do MATLABa rozszerzony, by umożliwić zapis plików większych niż 4GB
 • Dodane kombinacje Alt+klawisz, by aktywować przyciski pasków Script i Sample
 • Język skryptowy i sekwencer wyjścia rozszerzone, by akceptować 64-bitowe wartości
 • Edytor tekstowy sekwencera posiada teraz szybką nawigację do Keys i Labels
Uaktualnienia
 • Dodana obsługa Unikodu, pozwala na użycie znaków non-ASCI
 • Horyzontalne kursory mogą być aktywne i automatycznie pozycjonować się
 • Język skryptowy: rozwinięcie języka, edycji, debuggowania i obsługi plików #include
 • Opcjonalne ostrzeżenia przy zamykaniu plików danych z kanałami pamięciowymi
 • Clastrowanie: INTH pokazuje pionowy kursor na minimalnym interwale
 • Rozszerzone okno dialogowe Channel show/hide dla dużej liczby kanałów
 • Możliwość mapowania kolorem w 2D, funkcja sklejania o minimalnej krzywiźnie
 • Funkcja szybkiej kalibracji
 • Dodany podgląd Grid
 • Nowe okna dialogowe do edycji tytułów okien, osi podglądu XY, jednostek i tytułów kanałów
Version 7 06/09 Uwagi do wydania
 • Dopuszczalny rozmiar plików danych to 1TB
 • Znacznie rozszerzony sekwencer wyjścia
 • Moduł Talker łączy się z innymi urządzeniami do pobierania danych
 • Rysowanie pionowych znaczników
 • Liczba kursorów horyzontalnych zwiększona z 4 do 9
 • Użytkownicy Power1401 i Micro1401-3 mogą teraz odrzucać on line zbyt duże spajki
 • Wejścia zdarzeń mogą zostać poddane operacji “de-bounce” on-line
 • Użytkownicy Power1401, aby generować fale arbitralne mają do dyspozycji wszystkie 8 DACów
 • Użytkownicy Power1401 mk II, aby generować sinusoidy i rampy mają do dyspozycji wszystkie 8 DACów (obsługa Power1401 mk I pojawi się w 7.05)
 • Pojawiły się liczne ulepszenia okna analizy skupisk
 • Opcjonalne wyświetlanie osi X w milisekundach oraz automatyczne skalowanie jednostek osi
 • Nowe okno “watch” pokazujące podczas debuggowania zmienne skryptu
 • Nowe i ulepszone tryby wykreślania
 • Twórcy skryptów mogą wykorzystywać położenie myszki
Version 6 09/06 - 10/12 Uwagi do wydania
 • Obsługuje 400 kanałów
 • Eksport plików MATLAB
 • Zwiększona wydajność próbkowania
 • Próbkowanie w trybie burst
 • Nadrysowywanie 3D
 • Ulepszony edytor skryptów
 • Interaktywne filtrowanie IIR
 • Macierze mogą posiadać do 5-ciu wymiarów
 • Opcja osi logarytmicznych
Version 5 04/03 - 04/09 Uwagi do wydania
 • Rejestracja tetrodami i stereotrodami
 • Principal Component Analysis i analiza skupisk w sortowaniu kształtów spajków
 • Eksport do arkusza kalkulacyjnego
 • Wykreślanie z użyciem interpolacji sześciennej
 • Kanały wirtualne
 • Rejestrowanie obrazu video
 • Pomiary wprost do kanału
 • Funkcje skryptowe dla macierzy
 • Dopasowywanie krzywych
 • Obsługa wielu monitorów
Version 4 04/01 - 12/05 Uwagi do wydania
 • Ilość kanałów próbkowania zwiększona do 32
 • Szybsze próbkowanie z Power1401
 • Kalibracja fal
 • Aktywne kursory
 • Graficzny edytor sekwencji
 • Sortowanie kształtu spajków
 • 10 kursorów pionowych
 • Importery plików w wielu formatach
Version 3 03/98 - 10/01 Uwagi do wydania
 • Rozszerzenia sekwencera wyjść
 • Tryb nadrysowywania spajków
 • Ulepszone komendy skryptowe i ich możliwości
 • Podglądy XY
 • Help czuły na kontekst
 • Ostatnia wersja obsługująca próbkowanie poprzez standardowy 1401
 • Program SonFix naprawia uszkodzone pliki danych
Version 6 12/13 Uwagi do wydania
 • Teraz dostępne są 64 i 32 bitowe wersje oprogramowania
 • Dodano nowy typ kanału RealMark, zapisujący w arbitralnie ustalonych punktach czasowych, jedną lub kilka wartości zmiennoprzecinkowych
 • Dodano obsługę kanału typu RealMark z poziomu skryptu.
 • Dodano interaktywną obsługę kanałów pamięciowych. Dostępne są funkcje Import, Add i Delete
 • Dodano nowe mechanizmy przetwarzania kanałów pamięciowych pozwalających na automatyczne generowanie znaczników lub danych RealMark
 • Dodano rozszerzone tryby rysowania i funkcje kanałów Virtual obsługujące kanał nowego typu RealMark
 • Można teraz, wraz z zainstalowanym pomocniczym systemem telegraficznym, korzystać z komunikowania opartego na napięciu
 • Rozszerzono eksport do plików w formacie MATLABa, by obsługiwana była najnowsza wersja 7.3
Uaktualnienia
 • Dostępny jest teraz nowy podgląd Grid. Może on być użyty z poziomu skryptu do pokazania danych w tabelach podobnych do arkusza kalkulacyjnego
 • Teraz jest możliwe przełączenie pomiędzy wzmacniaczem, pomocniczym stymulatorem lub systemem telegraficznym wzmacniacza bez potrzeby przeinstalowywania oprogramowania
 • Dodano obsługę Unikodu, by pozwolić na stosowanie znaków non-ASCII w skryptach i innych miejscach
 • Rozszerzony dynamiczny clamp; w szczególności model Hodgkin/Huxley A/B posiada teraz 3 komponenty, a wszystkie modele synaps obsługują różne typy receptorów
 • Kursory poziome mogą być teraz aktywne i automatyczne pozycjonować się
 • Nowy system notatnika eksperymentatora automatycznie rejestruje standardowe działania plus dodatkowe notatki użytkownika
 • Dodano nowe mechanizmy analizy histogramu interwałów
 • Dokumenty tekstowe, XY oraz pamięciowe są okresowo zapisywane, by umożliwić ich odzyskanie w przypadku awarii programu
 • Dodano obsługę przezczaszkowego stymulatora magnetycznego MagVenture MagPro
 • Do obsługiwanych wzmacniaczy dodano urządzenie Digitimer D440
Version 5 10/10 Uwagi do wydania
 • Dodano obsługę Dynamicznego clampowania; można zastosować nawet 15 modeli dynamicznego clampu
 • Teraz można korzystać z wielu wyjść w postaci arbitralnie ustalonej krzywej
 • Obsługa clampingu została rozszerzona tak, by umożliwić korzystanie z 8 zestawów clampowania
 • Osie Y kanału mogą się same przeskalowywać, używają prefiksów SI i posiadają poziome etykiety
 • Napisano na nowo okno dialogowe konfiguracji pulsów tak, by było prostsze w użyciu i dawało lepsze informacje czasowe. Do dostępnych pulsów dodano generowanie znacznika cyfrowego
Uaktualnienia
 • Podglądy danych i XY mogą teraz w tle obraz z bitmapy
 • Do systemu wirtualnych kanałów dodano funkcje analizy spektralnej
 • Do języka skryptowego dodano funkcje dostępu do MATLABa
 • Dodano obsługę wzmacniaczy Digitimer D360, Axoclamp 900A i Heka EPC-800, a obsługa MultiClamp 700 dopuszcza użycie nawet czterech urządzeń
 • Ulepszona, zintegrowana obsługa stymulatora MagStim zawiera dodatkowe mechanizmy zabezpieczające do MagStim Rapid
 • Nowy system resetowania Wyjść zapewnia, że wyjścia 1401 będą ustawione na bezpieczne wartości podczas startu lub zatrzymania próbkowania
Version 4 10/07 - 01/14 Uwagi do wydania
 • Zmienna liczba punktów w przebiegach
 • Eksport plików MATLAB
 • Kanały wirtualne
 • Nadrysowywanie 3D
 • Próbkowanie Gap-free
 • Interaktywna filtracja IIR
 • Ulepszona obsługa clampowania
 • Ulepszona kontrola BiStim i MagStim Rapid
Version 3 08/04 - 05/10 Uwagi do wydania
 • Analiza SCAN
 • Obsługa eksperymentów patch-clamp
 • Tekstowy sekwencer
 • Telegraficzna obsługa Multi-clamp
 • Obsługa MAGSTIM
 • Wykreślanie z wykorzystaniem interpolacji sześciennej
 • Matematyka macierzy
 • Dodano przetwarzanie tekstu na mowę
 • Obsługa wielu monitorów
 • Opcja osi logarytmicznych
Version 2 08/00 - 01/06 Uwagi do wydania
 • Dopasowywanie krzywych
 • Funkcje skryptowe dla macierzy
 • Importery plików
Version 1 05/98 - 09/02 Uwagi do wydania
 • Prawdziwy program pod Windows, następca Signal Aveager pod DOS
 • Edytowalne przez użytkownika skrypty dostosowują program
Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×