Przetwarzanie danych

Program Spike2 zawiera zaawansowane funkcje do przetwarzania danych falowych i znaczników czasowych. Sygnały falowe można modyfikować i można przekazywać informacje pomiędzy typami danych, na przykład czas oznaczenia wykrytych cech falowych lub przekonwertowanie danych w postać falową w celu analizy zawartości częstotliwościowej.

Procesy w kanałach

Proces w kanale to działanie, któremu poddawane są w sposób dynamiczny dane falowe. Chociaż dane pierwotne nie są zmieniane w jakikolwiek sposób, użytkownik korzysta z danych przetworzonych. W dowolnym czasie można wykonywać i usuwać wiele procesów.

 • W skład tych procesów wchodzi wzmacnianie, korygowanie, wygładzanie, usuwanie DC, tworzenie zboczy, przesunięcie w czasie, downsampling, interpolacja, tempo dopasowania próbkowania, filtr medianowy i amplituda RMS.
 • Wykonywanie procesów on-line lub off-line.
 • Zduplikowane kanału do jednoczesnego wyświetlania danych surowych i przetworzonych.

Dane EMG ze zduplikowanymi kanałami przedstawiające
korektę i wygładzanie

Filtrowanie cyfrowe

Cyfrowe filtry FIR (odpowiedzi impulsu skoń czonego) i IIR (odpowiedzi impulsu nieskoń czonego) mogą być stosowane w przypadku danych falowych. Oba typy są ustawiane przy użyciu interaktywnych okien dialogowych z następującymi funkcjami:

 • ź filtru widoku i podgląd skutku przez zastosowaniem filtra
 • Zachowywanie i przywracanie filtrów do późniejszego użycia
 • Przenieś właściwości filtra lub edytuj wartości filtra

Typy filtrów FIR obejmują górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, pasmowy przepuszczający i blokujący (1, 1.5 i 2 pasma) oraz dyferencjatory z kontrolą krawędzi pasm i stromizny odcięcia. Filtry FIR są bezwarunkowo stabilne i nie wywołują opóźnień fazy, dzięki temu podczas filtracji danych piki i spadki nie przesuwają się.

Typy filtrów IIR obejmują filtr wycinający i rezonacyjny oraz dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy przepuszczający i blokujący, modelowane na filtrach analogowych Butterwortha, Bessela i Czebyszewa. Filtry IIR umożliwiają, przy tym samym wysiłku obliczeniowym, bardziej strome krawędzie i węższe wycięcia niż filtry FIR.

Cyfrowe filtrowanie FIR

×

Spike2 zawiera liczne opcje przetworzeń kanałów, które mogą zostać zastosowane do kanałów z danymi falowymi lub RealWave. Przetworzenia kanałów są dynamiczne i nie zmieniają danych zapisanych na dysku, lecz wykorzystują surowe dane do wyświetlenia na ekranie przeliczonej wersji przetworzonego kanału. Ten samouczek wideo pokazuje jak zastosować przetworzenia do kanałów z różnymi typami danych.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×