Kontrola Eksperymentu

Spike2 jest doskonałym narzędziem ogólnego zastosowania do pobierania i analizy danych eksperymentalnych. Może on również kontrolować eksperyment i reagować na zmiany pojawiające się w nadchodzących danych.

Stymuluj – Kontroluj – Reaguj

Spike2 może generować sekwencje bodźców i złożoną kontrolę eksperymentu w czasie rzeczywistym, podczas pobierania danych, przy pomocy wbudowanego sekwencera wyjścia i interfejsu CED 1401. By zapewnić precyzję, taktowanie cyfrowego i analogowego wyjścia jest kontrolowane bezpośrednio przez 1401 i nie opiera się na PC. Gdy używa się języka skryptowego Spike2, dostępne są dodatkowe możliwości kontroli.

 • Buduj profile falowe i generuj cyfrowe wyjścia w łatwym w użyciu edytorze graficznym
 • Wykorzystuj impulsy wyjściowe do wyzwalania prądowych, napięciowych i magnetycznych stymulatorów, jednocześnie rejestrując i analizując odpowiedzi
 • Przy pomocy kliknięcia muszką lub przyciśnięcia klawisza kontroluj generatory bodźców i przeskakuj pomiędzy protokołami stymulacyjnymi
 • Przy użyciu języka skryptowego przesyłaj dane wyjściem szeregowym by kontrolować zewnętrzne urządzenia, takie jak audiometry czy jednostki TMS do głębokiej stymulacji mózgu
 • W oparciu o zmiany zachodzące w danych falowych i zdarzeniach, automatycznie, w czasie rzeczywistym, kontroluj kolejność protokołów stymulacyjnych

Generowanie bodźców i przeprowadzane online pomiary
wywołanych odpowiedzi

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×