• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

CED 電子郵件訂閱

我希望向我傳送關於以下主題的電子郵件(請勾選您感興趣的所有項):

選擇所有電子郵件訂閱

CED eNews
CED 公告
獲得我們最新的程式更新、升級,最先瞭解我們的新產品。
活動日曆
獲得我們的培訓日、網路研討會和即將舉行會議的通知。不要錯過與我們團隊見面並提問的機會。
退訂
要退訂未來的電子郵件,請選擇不再希望收到的郵件或全選。

Cambridge Electronic Design Limited

在英國註冊: 00972132

註冊辦事處:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

生產者註冊號: WEE/BD0050TZ

銷售條款和條件

對於我們的美國客戶,我們可以提供W-8BEN稅表,該表將我們標識為英國公司.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
商品編號
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

通过电子邮件:

info@ced.co.uk

通過郵遞:
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
通過電話:

(Int.+44) (0)1223 420186

來自北美:

1 800 345 7794

×