• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Programy dla urządzeń 1401 pracujących w Windows

Spike2 version 10 dla Windows szczegółowe informacje, uaktualnienie

Ogólnie biorąc, Spike2 stosuje się jako urządzenie do rejestracji wykresów przy ciągłej rejestracji danych. Można go także skonfigurować do rejestracji wywołanego sygnału wyjściowego lub danych wzbudzonych reakcji. Posiada szerokie zastosowanie: od neurofizjologii, badań układu krążenia i fizjologii, do zastosowań technicznych.

Spike2 zapisuje na twardym dysku dane o zdarzeniach i sygnały falowe, jednocześnie wysyłając impulsy sterujące, poszczególne kroki napięcia, sygnały piłowe, sygnały w formie fal sinusoidalnych i swobodne sygnały falowe. Elastyczne środowisko wykonywania analizy pozwala na otworzenie wielu okien zarówno dla danych nieprzetworzonych jak i podanych obróbce, przy jednoczesnym pobieraniu i analizie danych.

Do opcji przetwarzania sygnału falowego należy wykrywanie charakterystyki wraz z zautomatyzowanymi pomiarami, średnie, spektra mocy i cyfrowe filtrowanie. Opcje przetwarzania w programie Spike obejmują rozpoznawanie kształtu wartości szczytowej w czasie rzeczywistym i trybie off-line, histogramy INTH, PSTH, RATE, korelację i pracę w grupach w trybie off-line z analizą głównych elementów.

Język skryptowy daje możliwość dostosowania programu do specjalistycznych zastosowań oraz automatyzacji skomplikowanych lub powtarzających się czynności. Spike2 w wersji 10 wymaga Windows 7, 8 lub 10 i obsługuje wersje 64 bitowe. Zobacz tabele kompatybilności.

WSAA

£2100

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 9

WSAAu9

£710

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 8

WSAAu8

£1310

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 7

WSAAu7

£1695

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 6

WSAAu6

£1970

Licencja na program Spike2 dzieki której mozna uzywac dodatkowej kopii programu w tym samym miejscu i przez ten sam zespól badawczy

WLAA

£700

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 9 do wersji 10

WLAAu9

£235

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 8 do wersji 10

WLAAu8

£435

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 7 do wersji 10

WLAAu7

£565

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 6 do wersji 10

WLAAu6

£655

Poczytaj o wyborze pomiędzy Signal i Spike2.


Signal version 8 dla Windows Informacje szczegółowe, uaktualnienie

Program Signal można uznać za inteligentny oscyloskop z pamięcią, który zbiera z dużą prędkości serie danych do analizy. Znajduje on wiele zastosowań w różnych dziedzinach, począwszy od pomiaru potencjału pól, przez badania słuchu i wzroku, do ERG, pomiaru połączeń i napięcia na zaciskach, TMS, rTMS, EMG, działania sił i monitorowania drgań.

Signal umożliwia szybkie przechwytywanie serii danych oraz analizę w maksymalnie 48 kanałach, przy łącznej częstości próbkowania sięgającej 500 kHz w przypadku urządzenia Micro 3 lub 1MHz, jeśli stosuje się najnowszą wersję urządzenia Power1401 mk 2. Power1401 rejestruje w jednej serii pobierania danych ponad 15 milionów punktów w zależności od wielkości pamięci Windows. Wolno biegnące po- i około-stymulacyjne tryby przebiegów są dostępne wraz z automatycznym generowaniem pulsów wyjściowych i sekwencjonowaniem. Pulsy, sinusoidy i fale arbitralne mogą być generowane i wyświetlane podczas próbkowania.

Nadchodzące dane mogą być wyświetlane, mierzone, przeglądane i porównywane z poprzednio zapisanymi danymi. Wbudowane analizy obejmują analizę pojedynczych kanałów, patch clamp, uśrednianie krzywych, analizę spektralną, generowanie pomiarów, sumowanie powierzchni i gradientu, generowanie danych poprzez zastosowanie własnych równań do istniejących kanałów oraz cyfrowe filtrowanie.

Wbudowany język skryptowy pozwala na zautomatyzowane wykonywanie skomplikowanych lub powtarzających się zadań, jak również dostosowanie systemu do specjalistycznych potrzeb. Signal w wersji 8 wymaga Windows 7 lub nowszej. Zobacz tabele kompatybilności.

WS18

£2100

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 7

WS18u7

£710

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 6

WS18u6

£1310

Cena uaktualnienia dla zarejestrowanych uzytkowników wersji 5

WS18u5

£1695

Licencja na program Signal dzieki której mozna uzywac dodatkowej kopii programu w tym samym miejscu i przez ten sam zespól badawczy

WL18

£700

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 7 do wersji 8

WL18u7

£235

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 6 do wersji 8

WL18u6

£435

Cena aktualizacji licencjonowanej wersji 5 do wersji 8

WL18u5

£565

Poczytaj o wyborze pomiędzy Signal i Spike2.


Talker’y Spike2 w wersji 8.15 albo 9.04 lub wyższych, albo Signal 8

Licencja BrainTalk - Połączenie ze sprzętem actiCHamp / actiCHamp plus firmy BrainProducts actiCHamp Plus, który łączy od 32 do 160 elektrod EEG wraz z ośmioma pomocniczymi wejściami analogowymi. Dodatkowo można próbkować do ośmiu bitów danych cyfrowych. Pobierz

WT06

£500

Licencja DelsysTalk - Połączenie z systemami akwizycji danych MX2 i CLC, dostarczanymi i obsługiwanymi przez Trigno, który bezprzewodowo zbiera sygnały EMG plus dane dotyczące przyspieszenia lub pozycji. Pobierz

WT01

£500

Licencja DSITalk - Połączenie z systemami akwizycji danych MX2 i CLC, dostarczanymi i obsługiwanymi przez Data Sciences Inc. Najczęściej używają one krótkodystansowej telemetrii do zbierania różnych typów danych (EKG, EMG, oddychanie, BP) ze swobodnie poruszających się zwierząt. Pobierz

WT02

£500

Licencja gTecTalk - gTalk to mówca, który pozwala na próbkowanie z urządzeniami HiAmp, USBAmp lub Nautilus g.Tec za pomocą procesu serwera gNEEDaccess, do którego można uzyskać dostęp z innego komputera, jeśli jest to wymagane. Pobierz

WT07

£500

Licencja INTANTalk - Połączenie ze sprzętem RHD2000 firmy Intan Technologies który pobiera dane z dużej liczby elektrod przy użyciu unikatowych chipów cyfrujących sygnał blisko elektrod. Urządzenia te są zwykle stosowane do zapisu EMG, ECG/EKG, ECoG, EEG, neuronalnych potencjałów czynnościowych, lokalnych potencjałów czynnościowych i wewnątrzkomórkowych napięć i prądów. Pobierz

WT05

£500

Licencja OTBioTalk - OTBioelettronica Sessantaquattro to przenośny system do wykrywania EMG o wysokiej gęstości (64 kanały). Pobierz

WT08

£500

Licencja PolTalk - Interfejs dla systemów Polhemus odbierających pozycję/ruch. Dostępne są systemy FASTRAK, Patriot, Liberty, Liberty Latus, Patriot Wireless i Minuteman. Pobierz

WT03

£500

Licencja StelTalk - To interfejs dla produktów Stellar Telemetry. Może próbkować do 4 wszczepów podłączonych przez USB, z których każdy przesyła szereg kanałów danych. Pobierz

WT11

£500

Zobacz również Talker’y i TIB – urządzenie Talker Interface Box


Użytkownicy akademiccy, którym potrzebny jest więcej niż jeden egzemplarz oprogramowania aplikacyjnego CED mogą zakupić dodatkowe licencje za ułamek aktualnej ceny katalogowej oprogramowania. Zaklada sie, ze dodatkowe licencjonowane kopie beda uzywane w tym samym obiekcie i w tym samym budynku/laboratorium i przez ludzi pracujacych w tym samym zespole.

W przypadku aktualizacji oprogramowania, na które uzytkownik ma licencje, kazda dodatkowa licencjonowana kopia kosztuje ulamek ceny aktualizacji pojedynczego programu. Wszystkie egzemplarze muszą być aktualizowane razem.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×