• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Samouczki


W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziesz szereg samouczków dla programów Spike2 i Signal.


Trening video Spike2

Spike2 to wielokanałowy pakiet do ciągłej akwizycji i analizy danych, idealny do zastosowań w wielu dziedzinach, w tym elektrofizjologii, neurofizjologii, naukach o sporcie, farmakologii i innych.

Te filmy szkoleniowe rozpoczynają się od wprowadzenia do Spike2 i zapewniają dobry przegląd oprogramowania, a następnie zagłębiają się w bardziej szczegółowe funkcje, takie jak przetwarzanie kanałów, analiza za pomocą kanałów wirtualnych i pamięci oraz sortowanie wartości szczytowych.

 


Trening video Signal

Signal to pakiet do akwizycji i analizy danych oparty na przemiataniu, który obejmuje funkcje dla określonych obszarów zastosowań, w tym dynamiczną klamrę, elektrofizjologię całokomórkową i patch clamp oraz wywołaną odpowiedź, w tym sterowanie magnetycznymi (TMS) i innymi urządzeniami stymulującymi.

Filmy te rozpoczynają się od wprowadzenia do Signal i zapewniają dobry przegląd oprogramowania, a następnie omawiają konkretne funkcje, takie jak konfiguracja clampowania, sterowanie stymulatorami i zaawansowane opcje analizy.


Samouczki video Spike2

Tutaj udostępniamy samouczki wprowadzające do szerokiego zakresu zadań związanych z próbkowaniem i analizą danych przy użyciu Spike2. Zawierają one filmy o tym, jak ustawić próbkowanie kształtów fal, zdarzeń i WaveMarków oraz jak użyć sekwencera wyjścia do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Filmy dotyczące analizy pokazują w jaki sposób wykorzystać wbudowane funkcje analiz, takie jak przetwarzanie kanałów, automatyczne pomiary i sortowanie spajków, jak również jak skorzystać z opcji customowej analizy do usuwania szumu sieciowego.


Samouczki video Signal

Tutaj można znaleźć samouczki dla Signal’a, naszego, opartego na przebiegach oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału. Zawierają one filmy o tym, jak ustawić próbkowanie w różnych trybach omiatania, które są wykorzystywane w eksperymentach badających odpowiedzi wywołane. Filmy pokazują również, jak sterować stymulatorami Magstim podczas badań stosujących Przezczaszkową Stymulację Magnetyczną (TMS). Filmy dotyczące analizy danych pokazują, jak korzystać z wbudowanych funkcji analiz, takich jak uśrednianie, automatyczne pomiary i analiza patch-clamp pojedynczych kanałów.


Daj nam znać, jeżeli masz pomysł lub prośbę o stworzenie samouczka dla programu Spike2 lub Signal.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×