• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Przetwarzanie danych

Program Spike2 zawiera zaawansowane funkcje do przetwarzania danych falowych i znaczników czasowych. Sygnały falowe można modyfikować i można przekazywać informacje pomiędzy typami danych, na przykład czas oznaczenia wykrytych cech falowych lub przekonwertowanie danych w postać falową w celu analizy zawartości częstotliwościowej.

Procesy w kanałach

Proces w kanale to działanie, któremu poddawane są w sposób dynamiczny dane falowe. Chociaż dane pierwotne nie są zmieniane w jakikolwiek sposób, użytkownik korzysta z danych przetworzonych. W dowolnym czasie można wykonywać i usuwać wiele procesów.

 • W skład tych procesów wchodzi wzmacnianie, korygowanie, wygładzanie, usuwanie DC, tworzenie zboczy, przesunięcie w czasie, downsampling, interpolacja, tempo dopasowania próbkowania, filtr medianowy i amplituda RMS.
 • Wykonywanie procesów on-line lub off-line.
 • Zduplikowane kanału do jednoczesnego wyświetlania danych surowych i przetworzonych.

Dane EMG ze zduplikowanymi kanałami przedstawiające
korektę i wygładzanie

Filtrowanie cyfrowe

Cyfrowe filtry FIR (odpowiedzi impulsu skoń czonego) i IIR (odpowiedzi impulsu nieskoń czonego) mogą być stosowane w przypadku danych falowych. Oba typy są ustawiane przy użyciu interaktywnych okien dialogowych z następującymi funkcjami:

 • ź filtru widoku i podgląd skutku przez zastosowaniem filtra
 • Zachowywanie i przywracanie filtrów do późniejszego użycia
 • Przenieś właściwości filtra lub edytuj wartości filtra

Typy filtrów FIR obejmują górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, pasmowy przepuszczający i blokujący (1, 1.5 i 2 pasma) oraz dyferencjatory z kontrolą krawędzi pasm i stromizny odcięcia. Filtry FIR są bezwarunkowo stabilne i nie wywołują opóźnień fazy, dzięki temu podczas filtracji danych piki i spadki nie przesuwają się.

Typy filtrów IIR obejmują filtr wycinający i rezonacyjny oraz dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy przepuszczający i blokujący, modelowane na filtrach analogowych Butterwortha, Bessela i Czebyszewa. Filtry IIR umożliwiają, przy tym samym wysiłku obliczeniowym, bardziej strome krawędzie i węższe wycięcia niż filtry FIR.

Cyfrowe filtrowanie FIR

Program Spike2

Talkers

Program Signal

Historia oprogramowania

Software Manuals

Power1401

Micro1401

1902 przedwzmacniacz

Akcesoria

Historia sprzętu

Hardware handbooks

×

Spike2 zawiera liczne opcje przetworzeń kanałów, które mogą zostać zastosowane do kanałów z danymi falowymi lub RealWave. Przetworzenia kanałów są dynamiczne i nie zmieniają danych zapisanych na dysku, lecz wykorzystują surowe dane do wyświetlenia na ekranie przeliczonej wersji przetworzonego kanału. Ten samouczek wideo pokazuje jak zastosować przetworzenia do kanałów z różnymi typami danych.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×