• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Jednostka do pomiaru Przewodnictwa Skóry 2502SA


Samodzielnie działająca jednostka mierząca przewodność skóry jest zaprojektowana tak, by wykonywać bezpośrednie pomiary przewodności pomiędzy dwiema elektrodami naskórnymi poprzez utrzymywanie pomiędzy nimi potencjału 500mV DC i mierzenie prądu niezbędnego do utrzymania tego potencjału. Wartość tego prądu jest następnie reprezentowana poprzez skalowane napięcie wyjściowe, nadające się do podłączenia do laboratoryjnego interfejsu CED 1401.

2502SA wykorzystuje zasadę stałego napięcia i posiada ręcznie przełączane zakresy 10, 25 i 100 mikroomów. Gniazdka przyjmują wtyczki 1.5 lub 2mm.

WAŻNA UWAGA: Nie możemy oferować 2502SA w sprzedaży na terenie EU z powodu nowych regulacji prawnych związanych z utylizacją odpadów. To w żaden sposób nie narusza specyfikacji bezpieczeństwa 2502SA.

2502SA jest sprzedawany jako urządzenie badawcze i nie jest urządzeniem medycznym w znaczeniu Dyrektywy EC dotyczącej Urządzeń Medycznych.

Rozmiar skrzynki: 241mm x 241mm x 46mm (W x D x H), 100 - 240 V AC zewnętrzne źródło zasilania.

£1195

Podręcznik
Przykładowa rejestracja GSR

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×