• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Kontrola Eksperymentu

Spike2 jest doskonałym narzędziem ogólnego zastosowania do pobierania i analizy danych eksperymentalnych. Może on również kontrolować eksperyment i reagować na zmiany pojawiające się w nadchodzących danych.

Stymuluj – Kontroluj – Reaguj

Spike2 może generować sekwencje bodźców i złożoną kontrolę eksperymentu w czasie rzeczywistym, podczas pobierania danych, przy pomocy wbudowanego sekwencera wyjścia i interfejsu CED 1401. By zapewnić precyzję, taktowanie cyfrowego i analogowego wyjścia jest kontrolowane bezpośrednio przez 1401 i nie opiera się na PC. Gdy używa się języka skryptowego Spike2, dostępne są dodatkowe możliwości kontroli.

 • Buduj profile falowe i generuj cyfrowe wyjścia w łatwym w użyciu edytorze graficznym
 • Wykorzystuj impulsy wyjściowe do wyzwalania prądowych, napięciowych i magnetycznych stymulatorów, jednocześnie rejestrując i analizując odpowiedzi
 • Przy pomocy kliknięcia muszką lub przyciśnięcia klawisza kontroluj generatory bodźców i przeskakuj pomiędzy protokołami stymulacyjnymi
 • Przy użyciu języka skryptowego przesyłaj dane wyjściem szeregowym by kontrolować zewnętrzne urządzenia, takie jak audiometry czy jednostki TMS do głębokiej stymulacji mózgu
 • W oparciu o zmiany zachodzące w danych falowych i zdarzeniach, automatycznie, w czasie rzeczywistym, kontroluj kolejność protokołów stymulacyjnych

Generowanie bodźców i przeprowadzane online pomiary
wywołanych odpowiedzi

Program Spike2

Talkers

Program Signal

Historia oprogramowania

Software Manuals

Power1401

Micro1401

1902 przedwzmacniacz

Akcesoria

Historia sprzętu

Hardware handbooks

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×