• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Sortowanie wartości szczytowych

Spike2 klasyfikuje kształty wartości falowych w oparciu o pełne szablony falowe na jednym lub więcej kanałów, zarówno w trybie on-line jak i off-line. Spike2 obsługuje przechwytywanie i analizę danych wejściowych z pojedynczej elektrody, elektrody podwójnej lub tetrapody. Jako uzupełnienie dopasowywania szablonów program obejmuje również grupowanie przy zastosowaniu analizy głównych składników [Principal Component Analysis] i bezpośrednie pomiary cech falowych.

 • Sortowanie wartości szczytowych w trybie on-line i off-line
 • Segregowanie 8 typów wartości szczytowych na kanał na 32 kanałach w trybie on-line (w trybie off-line więcej)
 • Rejestrowanie danych z pojedynczej elektrody, podwójnej lub tetrapody
 • Wiele metod sortowania
 • Funkcje analizy on-line
 • Synchronizacja wielu systemów w celu rejestracji większej liczby kanałów
 • Wyświetlanie klas sortowanych wartości szczytowych z jednego kanału jako oddzielnych kanałów

Urządzenia CED

Używany wraz z interfejsem CED 1401 program Spike2 umożliwia pobieranie ciągłych sygnałów falowych, danych o zdarzeniach i markerach, a jednocześnie sortuje dane w czasie rzeczywistym i generuje bodźce wyjściowe.

Histogramy interwałów pomiędzy spajkami bieżącego skupiska, krótkie interwały są zidentyfikowane na wykresie skupiskTryby rysowania danych ze spajkami

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×