• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Badania układu sercowo-naczyniowego

Program Spike2 dzięki funkcjom wbudowanym jak i konfigurowanym przez użytkownika może służyć do badań układu sercowo-naczyniowego. Przy pomocy interfejsu CED 1401 może rejestrować impulsy, jednocześnie pobudzając i stymulując, oraz może wykrywać, mierzyć i reagować w czasie rzeczywistym na takie parametry falowe jak fale. Ponadto może wykonywać kompleksową analizę danych w trybie on-line oraz przeprowadzać dalszą analizę off-line. Jeśli użytkownikowi potrzebne jest przetwarzanie danych zarejestrowanych przy pomocy innych systemów, Spike2 może importować szereg formatów od niezależnych producentów.

Wspólne zastosowania
 • Badania nad zmiennością rytmu serca
 • Opóźnienie repolaryzacji potencjału pracy serca
 • Złożona identyfikacja sygnałów falowych i pomiar takich parametrów jak QRS
 • Kąpiele hodowli tkankowych/badań Langendorffa, włączając w to pętle ciśnienie/objętość
 • Badania fizjologiczne
 • Analizy wrażliwości baroreceptorów

Identyfikacja zespołu QRS

 • ADInstruments Labchart
 • Alpha MED Sciences
 • Alpha Omega Engineering
 • Axon Instruments
 • Axona
 • Binary data
 • Bionic/Cyberkinetics
 • Biopac
 • CED CFS
 • CED SON (Macintosh)
 • COLD_Datein
 • CONSAM (D. Colquhuon)
 • DATAQ Instruments (Codas)
 • DataWave
 • DATAPAC
 • Data Sciences International
 • Delsys Files
 • elmiko medical
 • European Data Format(+)
 • Grass-Telefactor (PolyView)
 • HLR Data Format
 • Heka Data Format
 • INTAN
 • LabRecorder
 • LabStreamingLayer - LSL
 • Multi Channel System (Mc_Rack)
 • MindSet (16/24) data Files
 • MindWare data files
 • Motion Labs Systems Files .c3d
 • NeuroScan
 • Neuralynx
 • NewBehavior
 • Plexon
 • Ponemah 6
 • RC Electronics
 • Ripple Neuro
 • Text files
 • TMS International
 • Tucker-Davis Technologies
 • WAV (Microsoft)
 • WaveMetrics Igor Pro (PC/Mac)
 • Xltek Neuroworks
×

Program Spike2

Talkers

Program Signal

Historia oprogramowania

Software Manuals

Power1401

Micro1401

1902 przedwzmacniacz

Akcesoria

Historia sprzętu

Hardware handbooks

×

Przy pomocy wbudowanych funkcji aktywnych kursorów i wykonywania pomiarów Spike2 może przeprowadzać on-line i off-line wykrywanie cech sygnału i zaznaczać je w pliku danych w osobnym kanale. Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×