• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Przykładowe konfiguracje próbkowania Signal dla TMS


Przegląd i instrukcje
Próg motoryczny (MT, z ang. motor threshold)
Finding motor thresholds.sgcx (08/19)

MT.zip

Tradycyjnie próg motoryczny definiowano jako intensywność bodźca, która generuje odpowiedź powyżej z góry określonej amplitudy. Mówiąc najprościej, wiąże się to ze zwiększaniem lub zmniejszaniem intensywności, aż do uzyskania średniej odpowiedzi o, z góry określonym z góry rozmiarze, przy ~ 50% bodźców. Najczęściej odbywa się to w spoczynku (spoczynkowy próg motoryczny – RMT, z ang. resting motor threshold), ale można to również zrobić podczas słabego skurczu mięśni (aktywny próg motoryczny – AMT, z ang. active motor threshold).

Ta konfiguracja pozwala ręcznie dostosować intensywność bodźca urządzenia TMS i wykreśli uzyskane amplitudy.

Krzywa wejścia-wyjścia TMS / krzywa odpowiedzi na bodziec (SR, z ang. stimulus response)
TMS input-output curve.sgcx (07/19)

SR.zip

Ta konfiguracja służy do wykreślenia szeregu intensywności bodźców względem amplitudy odpowiedzi, w celu wygenerowania krzywej odpowiedzi na bodziec. Pojedyncze impulsy TMS podawane są w ustalonym zakresie intensywności bodźców, przy czym kolejność intensywności bodźców w różnych próbach jest ustalana losowo.

Krótkotrwałe hamowanie wewnątrzkorowe (SICI, z ang. short-interval intracortical inhibition)
Interval SICI.sgcx (08/19)

SICI.zip

SICI polega na naprzemiennym przełączaniu między pojedynczym impulsem “testowym” pozwalającym na wygenerowanie odpowiedzi bazowej lub testowej, a blisko rozmieszczonymi parami impulsów, w których pierwszy impuls służy do warunkowania reakcji na impuls testowy (stąd impuls “warunkujący”).

Można to osiągnąć dwiema metodami; albo odstęp między parą impulsów jest zmieniany losowo pomiędzy kolejnymi próbami (interwałowe SICI) lub odstęp między parą impulsów jest ustalony, a zamiast tego zmieniana jest intensywność impulsu warunkującego (krzywa wejścia-wyjścia SICI).

Facylitacja wewnątrzkorowa (ICF, z ang. intracortical facilitation)
ICF.sgcx (08/19)

ICF.zip

Konfiguracja ICF polega na naprzemiennym przełączaniu pomiędzy pojedynczym impulsem “testowym”, aby wygenerować linię bazową lub odpowiedź testową, a blisko rozmieszczonymi parami impulsów, gdzie pierwszy impuls służy do “warunkowania” reakcji na impuls testowy. Konstrukcja tego eksperymentu jest podobna do SICI, z tym wyjątkiem, że odstęp między parami impulsów jest dłuższy (10-20 ms).

Krótkointerwałowa facylitacja wewnątrzkorowa (SICF , z ang. short interval intracortical facilitation)
SICF.sgcx (08/19)

SICF.zip

Konfiguracja SICF polega na naprzemiennym przełączaniu pomiędzy pojedynczym impulsem “testowym”, aby wygenerować linię bazową lub odpowiedź testową, a blisko rozmieszczonymi parami impulsów, gdzie pierwszy impuls służy do “warunkowania” reakcji na impuls testowy. Konstrukcja tego eksperymentu jest podobna do SICI, z wyjątkiem większej rozdzielczości czasowej odstępów pomiędzy parami pulsów (kroki od 0,2 do 0,3 ms) oraz ustawienia wyższej intensywności impulsu testowego ustawionego na wyższą intensywność niż warunkującego.

Długointerwałowe hamowanie wewnątrzkorowe (LICI, z ang. long interval intracortical inhibition)
LICI.sgcx (08/19)

LICI.zip

LICI polega na naprzemiennym przełączaniu pomiędzy pojedynczym impulsem “testowym” (służącym do wygenerowania linii bazowej lub odpowiedzi testowej), a parami pulsów z dłuższym interwałem pomiędzy nimi (do 200 ms), gdzie pierwszy impuls służy do “warunkowania” reakcji na impuls testowy. Konstrukcja tego eksperymentu jest podobna do SICI, z wyjątkiem tego, że interwał wewnątrz par jest znacznie dłuższy (100-200 ms).

Hamowanie międzypółkulowe (IHI, z ang. inter-hemispheric inhibition)
IHI.sgcx (08/19)

IHI.zip

Protokoły IHI wymagają naprzemiennego generowania pojedynczego impulsu “testowego”, pozwalającego wygenerować linię bazową lub odpowiedź testową na stymulację dostarczaną przez jedną cewkę, i pary impulsów, jednego dostarczanego przez cewkę testową, a drugiego przez drugą cewkę. Ten eksperyment wymaga dwóch niezależnie uruchamianych stymulatorów i dwóch cewek stymulacyjnych.

Hamowanie aferentne z krótkim opóźnieniem (SAI, z ang. short-latency afferent inhibition)
SAI.sgcx (10/19)

SAI.zip

SAI polega na naprzemiennym przełączaniu pomiędzy pojedynczym impulsem “testowym” TMS, służącym do wygenerowania linii bazowej lub odpowiedzi testowej, a parami składającymi się z bodźca TMS i elektrycznej stymulacji nerwu obwodowego, np. na nadgarstku. Ten eksperyment jest zaprojektowany z użyciem stymulatora magnetycznego i elektrycznego. Bodziec elektryczny służy do warunkowania odpowiedzi na puls TMS i często jest dostarczany z urządzenia Digitimer DS7A lub nowszego DS8R. Zwróć uwagę, na to, że próg czuciowy dla pulsu elektrycznego będzie musiał być ustalony niezależnie, przed wykonaniem tego eksperymentu.

Te konfiguracje i powiązane instrukcje pomogą ci skonfigurować w Signal próbkowanie na potrzeby Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (TMS z ang. Transcranial Magnetic Stimulation). Każda konfiguracja stanowi szkielet eksperymentu, który można modyfikować według własnych wymagań. Instrukcje obejmują różne opcje w Signal, które należy wziąć pod uwagę, a także zawierają przegląd tego w jaki sposób są ustawiane konfiguracje eksperymentu. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Signal, zalecamy postępowanie kro po kroku, zgodnie ze wszystkimi sekcjami instrukcji; jeśli znasz Signal to najlepiej będzie jeśli skorzystasz z listy kontrolnej i konfiguracji eksperymentu. ×

Pobierz wszystkie konfiguracje oraz ich przegląd

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×