• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Przykładowe konfiguracje próbkowania Spike2


Przegląd
Kanał pochodny
Spike2 Derived Channel Config.s2cx (02/20)

dercha.zip

Dodane w Spike2 10.01, kanały pochodne przetwarzają w czasie rzeczywistym strumień danych z istniejącego kanału 1401 z sygnałem falowym. W tym przykładzie utworzyliśmy kanał pochodny na podstawie kanału z sygnałem falowym próbkowanym przy 2500Hz, stosując dolnoprzepustowy filtr IIR ustawiony na 30Hz, by usunąć częstotliwości wejściowe przekraczające połowę uzyskanej częstotliwości próbkowania. Tak powstały kanał pochodny jest następnie 25 krotnie downsamplowane, aby uzyskać efektywną częstotliwość próbkowania 100Hz. Pozwala to usunąć nadmiar składowych szumu, pozostawiając częstotliwości sygnału do 30Hz względnie nietknięte. Inne obecnie dostępne przetworzenia kanałów to Rectify i Difference (nachylenie).

Wyświetlanie czasowe i wyzwalane
Spike2 Timed and Trigger Display Config.s2cx (02/20)

timtrig.zip

Tryb czasowego próbkowania Spike2 zapisuje dane w odstępach czasowych. W tej konfiguracji pierwsze 10 sekund danych jest zapisywane na dysku co każde 15 sekund. Funkcja wyzwalanego wyświetlania służy do pokazywania w postaci przebiegu zapisywanych co 10 sekund danych, dzięki wyszukiwaniu znacznika początku i aktualizowanie podglądu za każdym razem, gdy zostanie on wykryty. Zarówno tryb czasowego próbkowania, jak i wyzwalane wyświetlanie mogą być używane indywidualnie; znaczniki początku i przesunięcia zapisanych danych są przydatne do wyszukiwania i przekształcania danych.

Wyzwalane
Spike2 Triggered Config.s2cx (02/20)

triggered.zip

Tryb wyzwalanego próbkowania Spike2 przechwytuje dane wokół sygnału wyzwalającego lub zdarzenia. W tej konfiguracji stworzyliśmy 3 kanały z sygnałem falowym. Kanał 1 zapisuje cały sygnał na dysku, a dane przechwycone dla innych kanałów są wyzwalane albo naciśnięciem klawisza ‘a’ dla kanału 2, albo klawisza ‘b’ dla kanału 3. Kanał 2 zapisze 6 sekund danych, począwszy od punktu czasowego położonego 2 sekund przed sygnałem wyzwalającym, podczas gdy kanał 3 zapisze 6 sekund danych zaczynając od punktu wyzwolenia. Same wyzwalacze mogą pochodzić również z innych źródeł będących wejściami typu event.

Pobierz wszystkie konfiguracje

Te konfiguracje są przykładami możliwości próbkowania Spike2. Każda konfiguracja została opracowana w wersji 10 Spike2 i stanowi szkielet, który, w zależności od kompatybilności sprzętu i oprogramowania, można modyfikować na własne potrzeby. Podczas modyfikowania konfiguracji upewnij się, że wszystkie parametry próbkowania są sprawdzone, a urządzenia zewnętrzne są również skonfigurowane pod kątem zgodności. ×

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×