• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Jak wybrać pomiędzy Signal i Spike2


Istnieje wiele podobieństw pomiędzy obydwoma. Oba to 32- lub 64-bitowe aplikacje pod Windows, zdolne obsługiwać Power1401, micro i 1401plus, oraz wzmacniacze sygnału takie jak CED 1901 i CyberAmpy Axona przy wielokanałowym próbkowaniu danych. Narzędzia analizy w ob programach obejmują uśrednianie i FFT (wielokanałowe). Oba programy posiadają obszerne menu komend i potężny, kierowany skryptami tryb pracy.

Różnice tkwią po pierwsze w typie próbkowania danych, po drugie w wyspecjalizowanych funkcjach.

Próbkowanie danych

Spike2 jest zaprojektowany do gromadzenia danych ciągłych: fale, cyfrowe zdarzenia i znaczniki, jak bardzo inteligentny rejestrator. Fale mogą być wychwytywane z niezależnymi częstotliwościami próbkowania. To umożliwia systemowi rejestrację eksperymentów związanych z sygnałami o niskiej częstotliwości takich jak oddech, jak również o dużej częstotliwości, jak aktywność nerwów, do plików o mniejszej objętości niż byłoby to możliwe w innym przypadku. Spike2 jest w stanie generować złożone sygnały wyjściowe będące kombinacją fal i zdarzeń. To może kontrolować przełączniki i silniki w, powiedzmy, długim eksperymencie behawioralnym. Kanały wideo mogą zostać przechwycone i sprzężone z plikami danych.

Signal jest zaprojektowany by przechwytywać, w wyzwolony i nie wyzwolony sposób, epizodyczne dane falowe tak jak oscyloskop. Ten program umożliwia najszybsze, wielokanałowe pobieranie sygnału z przepustowością danych taką jak w twoim 1401 ADC, nieograniczoną interfejsem lub prędkością dysków. Wszystkie kanały falowe posiadają tą samą częstotliwość próbkowania. Przy pomocy wbudowanego okna dialogowego możliwe jest ustawienie protokołów wyjścia dla ciągów stymulacji i fal o zmieniającej się amplitudzie i czasie trwania, dla takich eksperymentów jak odpowiedzi wywołane lub Voltage Clamp. Protokół wyjściowy może być również modyfikowany podczas rejestracji.

Funkcje specjalistyczne

Spike2 posiada narzędzie do rozpoznawania kształtu spajków, tworzenia skupisk spajków, cyfrowej filtracji i wiele analiz w domenie czasu, które są użyteczne przy analizowaniu i wyświetlaniu szeregów potencjałów czynnościowych.

Spike2 posiada interfejs Talker, który pozwala oprogramowaniu pracować z zewnętrznym sprzętem aby dostarczał dane do Spike2.

Signal posiada wbudowane analizy wielokanałowe i funkcje manipulujące przebiegami falowymi. Kursory wykrywające cechy sygnału i związane z nimi wykresy trendów umożliwiają szybkie wykonywanie pomiarów, takich jak nachylenie czy pik potencjału polowego. Wbudowane jest również dopasowywanie krzywych do pojedynczej lub wielu fragmentów danych. Signal posiada zdolność pobierania i analizy danych z jednokanałowego patch clamp, w dodatku do obsługi eksperymentów ze stałym prądem (current clamp) lub napięciem utrzymania (voltage clamp). Z Power1401 mk2 lub Micro1401-4, obsługiwane jest dynamiczne clampowanie, w dobrym tempie wykorzystujące 15 niezależnych modeli.

Więcej informacji o Spike2; więcej informacji o Signal.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×