• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Obsługa bardzo wielu kanałów
Power1401-3 and Micro1401-4

TJest kilka sytuacji, w których konieczne jest użycie kilku urządzeń 1401s w tej samej konfiguracji eksperymentu. Dla przykładu, podczas pracy programu Spike2 może wystąpić potrzeba wykorzystania większej liczby kanałów niż jest to możliwe w przypadku jednego, w pełni rozbudowanego urządzenia 1401. Opcja synchronizacji umożliwia rozwiązanie tego problemu poprzez połączenie kilku urządzeń 1401.

Połączenie oddzielnych urządzeń jest związane z synchronizacją ich działania. Jeśli działają oddzielnie, to każde urządzenie Micro1401 może być uruchamiane tym samym impulsem, ale później pracuje zgodnie z częstotliwością zegara w oparciu o swój własny zegar krystaliczny.

Dokładność zegara wewnętrznego wynosi 50 części na milion lub jest wyższa, w danym czasie i temperaturze pracy. Oznacza to, że dwa urządzenia Micro1401s uruchomione przez ten sam impuls uruchamiający po sześciu godzinach mogą się różnić o 1 sekundę. W wielu zastosowaniach ta różnica nie jest istotna, ale w przypadku procedur badawczych, w których wykorzystywanych jest wiele urządzeń Micro1401s trudno jest dokonać porównania zdarzeń rejestrowanych przez różne urządzenia 1401s.

W celu rozwiązania tego programu wyprodukowane przez CED urządzenia serii Power1401, Micro1401-4, -3 i Micro1401 Mk 2 mają zamontowaną fabrycznie opcję synchronizacji wielu urządzeń, dzięki czemu ich zegary krystaliczne pracują identycznie.

Urządzenia Micro1401 wyposażone w tę opcję mają na tylnej ściance gniazdko, do którego podłącza się wtyczki kabla w układzie łańcuchowych. Układ przewodów kabla określa, które urządzeni Micro1401 ma zegar „główny", a które są podporządkowane. Podporządkowane urządzenie Micro1401 wykrywa doprowadzany sygnał i dokonuje pomiaru jego częstotliwości. Jeśli pomiary dokonane w oparciu o sygnał zewnętrzny wskazują, że jest to zadowalający zegar, to zegar dostarczający sygnał odniesienia zostanie przełączony tak, że będzie wykorzystywać sygnał zewnętrzny, a nie wewnętrzny kryształ. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga żadnej interwencji ze strony oprogramowania. Signal zegara jest odtwarzany w każdym urządzeniu Micro1401 i przekazywany dalej. Maksymalna długość kabla pomiędzy dwoma urządzeniami Micro1401s wynosi 2 m.

W ten sposób można zsynchronizować 3 lub 4 urządzenia, w zależności od okablowania. W celu zsynchronizowania większej liczby urządzeń Micro1401s, CED planuje wprowadzenie zewnętrznego urządzenia synchronizującego, które będzie spełniać funkcję urządzenia nadrzędnego i dostarczać sygnału do zegara dla maksymalnie 8 urządzeń podrzędnych. Urządzenie to będzie mieć dodatkowe układy do podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału częstotliwości, np. urządzeń DAT i urządzeń do synchronizacji sygnału wideo.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×