• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Jak wybrać pomiędzy Signal i Spike2


Istnieje wiele podobieństw między tymi dwoma programami. Oba mogą być zainstalowane jako 64-bitowe lub 32-bitowe aplikacje Windows, zdolne do sterowania interfejsami Power1401 i Micro1401 oraz wzmacniaczami sygnału, takimi jak wielokanałowe wzmacniacze CED 1902 i Digitimer D360. Narzędzia analityczne obu programów obejmują uśrednianie, FFT (wielokanałowo) i kanały Virtual (czyli powstałe w wyniku obliczeń), służące do wielokanałowej arytmetyki i generowania sygnałów falowych.

Ogólnie rzecz biorąc, eksperymenty z wywołaną odpowiedzią o stosunkowo krótkiej latencji skorzystają na użyciu Signala. Decydującym czynnikiem przy wyborze między Signal, a Spike2 jest to, czy będą wykonywane długotrwałe rejestracje. Spike2 może być używany jako forma oscyloskopu i może rejestrować zarówno dane ciągłe, jak i epizodyczne, ale brakuje mu automatycznej randomizacji generowania bodźców, co jest jedną z głównych cech Signala.

Różnice tkwią po pierwsze w typie próbkowania danych, po drugie w wyspecjalizowanych funkcjach.

Próbkowanie danych

Spike2 Spike2 jest zaprojektowany do gromadzenia danych ciągłych: fale, cyfrowe zdarzenia i znaczniki, jak bardzo inteligentny rejestrator. Fale mogą być wychwytywane z niezależnymi częstotliwościami próbkowania. To umożliwia systemowi rejestrację eksperymentów związanych z sygnałami o niskiej częstotliwości takich jak oddech, jak również o dużej częstotliwości, jak aktywność nerwów, do plików o mniejszej objętości niż byłoby to możliwe w innym przypadku.

Signal jest przeznaczony do przechwytywania wyzwolonych lub nie wyzwolonych, epizodycznych danych falowych, podobnie jak oscyloskop. Wszystkie kanały falowe mają tą samą częstotliwość próbkowania. Dzięki wbudowanym oknom dialogowym, można łatwo skonfigurować protokoły do wyprowadzania ciągów bodźców i przebiegów o zmieniającej się amplitudzie i czasie trwania, dla takich eksperymentów, jak LTP, LTD, TMS i patch/voltage clamp. Protokół wyjściowy można modyfikować podczas rejestracji i ustawiać alternatywne protokoły wyjściowe.

Funkcje specjalistyczne

Spike2 posiada narzędzie do rozpoznawania kształtu spajków, tworzenia skupisk spajków, cyfrowej filtracji i wiele analiz w domenie czasu, które są użyteczne przy analizowaniu i wyświetlaniu szeregów potencjałów czynnościowych. Spike2 ma także złożony system wykrywania cech i pomiaru sygnałów falowych takich jak złożone sygnały EKG.

Spike2 jest w stanie generować złożone sygnały wyjściowe będące kombinacją fal i zdarzeń. To może kontrolować przełączniki i silniki w, powiedzmy, długim eksperymencie behawioralnym. Kanały wideo mogą zostać przechwycone i sprzężone z plikami danych.

Signal obsługuje szereg urządzeń do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) oraz stymulatorów prądu stałego. Jednocześnie można kontrolować do dziesięciu stymulatorów, a ich intensywność i czasy stymulacji mogą być automatycznie zmieniane. Wbudowane funkcje badań TMS obejmują szacowanie progu MTAT (PEST), a także losowe, półlosowe i porządkowane protokołem stanów bodźców.

Dynamiczne clampowanie, przy użyciu nawet do 15 niezależnych modeli, jest obsługiwane w bardzo szybki sposób dzięki Power1401-3 lub Micro1401-4. Signal zawiera również wszystkie narzędzia potrzebne do tradycyjnych eksperymentów Patch i Voltage clamp. Dane jednokanałowe można analizować za pomocą progowania lub zaawansowanej techniki SCAN opracowanej przez profesora Davida Colquhouna.

Więcej informacji o Spike2; więcej informacji o Signal.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×