• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Najnowsze zmiany techniczne IntanTalk

Połączenie ze sprzętem RHD2000 firmy Intan Technologies który pobiera dane z dużej liczby elektrod przy użyciu unikatowych chipów cyfrujących sygnał blisko elektrod. Urządzenia te są zwykle stosowane do zapisu EMG, ECG/EKG, ECoG, EEG, neuronalnych potencjałów czynnościowych, lokalnych potencjałów czynnościowych i wewnątrzkomórkowych napięć i prądów.


Data Wersja Zasadnicze informacje
02/2019 1.50
 1. 1. Jest to pierwsza wersja IntanTalk, która wymaga licencji do zainstalowania w Spike2, aby mogła być używana.
 2. Dodaje nowe okno dialogowe opcji kompensacji dryfu, które może być używane do precyzyjnego dostrojenia systemu kompensacji dryfu i generowania informacji debugowania.
 3. Poprawia błąd, w którym numer elektrody dla kanału był pokazywany nieprawidłowo (w Spike2) dla górnych 32 kanałów 64-kanałowej płyty wzmacniacza.
01/2019 1.40
 1. Ta wersja IntanTalk dodaje opcję z typem sprzętu do menu File i obsługuje wersje Open Ephys standardowego sprzętu Intan.
 2. Poprawia błąd podczas korzystania z płytki ewaluacyjnej Intan USB2 i pobierania próbek z górnych 32 kanałów na 64-kanałowej płycie wzmacniacza, co wcześniej powodowało zatrzymanie programu zaraz po rozpoczęciu próbkowania.
1.30
 1. Ta wersja IntanTalk pozwala na użycie impulsu TTL z 1401 do rozpoczęcia akwizycji danych, co zapewnia znacznie większą dokładność synchronizacji danych.
 2. Poprawiono wykrywanie płyt wzmacniacza podłączonych do sprzętu karty ewaluacyjnej USB2; poprzednio wykrywana była tylko pierwsza płyta wzmacniacza. Możliwe problemy związane z wykrywaniem zmian sprzętu będącego w użyciu są teraz omijane.
 3. Aplikacja zapamiętuje lokalizację, w której była poprzednio używana i ponownie otworzy się w tej samej pozycji.
1.25
  Ta wersja IntanTalk została dostosowana w taki sam sposób, jak wersja 1.20, ale dla oryginalnej płyty ewaluacyjnej USB2.
1.20
  Ta wersja IntanTalk została dostosowana w celu poprawy wydajności obsługi danych za pomocą kontrolera nagrywania USB3 i uniknięcia przepełnienia bufora USB.
1.10
  Ta wersja IntanTalk lepiej radzi sobie z monitorami o wysokiej rozdzielczości i ma standardowy pasek stanu, który wyświetla użyteczne informacje oraz okno dialogowe ustawień połączenia, które może być użyte zamiast parametrów wiersza poleceń do ustawienia nazwy maszyny Spike2.
1.01
  Ta wersja IntanTalk zawiera ulepszoną obsługę pakietów danych i błędów.
1.00
  To jest pierwsze wydanie IntanTalk.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×