• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Skrypty do Signal


Eksportowe

Export obejmuje konwersję danych do innych formatów; aby łączyć lub w inny sposób zmieniać pliki danych zajrzyj do sekcji Editing.

 

Eksportuj i połącz pliki w oparciu o stany ramek z danymi
ExportMerge.sgs (05/10)

ExportMerge.zip

Ten skrypt może zostać użyty do utworzenia nowego pliku danych poprzez połączenie ze sobą ramek z już istniejących plików, bazując na wartościach stanów ramek. Możesz otworzyć pliki i z paska narzędzi skryptu wybrać numer stanu, który ma zostać użyty. Ramki muszą mieć tą samą liczbę kanałów i punktów danych do zawarcia w nowym pliku.

Ten skrypt wymaga wersji v4.00 Signala lub wyższej.

Połącz w jedną ramkę
MergeToSingleFrame.sgs (05/10)

MergeToSingleFrame.zip

Ten skrypt utworzy nowy plik danych o rozmiarze do 2GB, zawierający wszystkie ramki z wybranego pliku źródłowego, połączone w pojedynczą ramkę ciągłych danych.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Zapisanie w postaci tekstu nałożonych ramek
OverdrawnAsText.sgs (05/10)

OverdrawnAsText.zip

Ten skrypt utworzy plik tekstowy z danymi, o formacie odpowiednim dla arkusza kalkulacyjnego, z wszystkich ramek znajdujących się na liście wyświetlanych ramek aktualnego pliku danych. Użytkownik wybiera kanał, z którego mają zostać wydobyte wartości, a skrypt zbiera dane z kanału z wszystkich ramek znajdujących się na liście wyświetlanych.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Zrzuć pojedynczy kanał jako tekst
framecols.sgs (09/08)

framecols.zip

Ten skrypt generuje zrzut tekstowy, pojedynczego kanału danych, do okna logu. Zamiast normalnego formatu wyjścia tekstowego Signala, w którym każdy kanał stanowił odrębną kolumnę, dane z każdej ramki są układane w osobnych kolumnach tekstu całkowitej siatki wartości.

Tekstowy zapis pomiarów w formacie użytkownika
DoRMSText.sgs (05/10)

DoRMSText.zip

Ten skrypt to przykład na dostosowywanie do potrzeb użytkownika wyjścia tekstowego w oknie Logu. Skrypt prosi Cię o otwarcie pliku danych, a następnie otwiera okno dialogowe pozwalające na wybór ramek i zakresu czasowego. Skrypt, w wybranych ramkach widocznych kanałów falowych, dokonuje pomiaru amplitudy RMS i w kolumnach, w postaci gotowej do otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym, drukuje wyniki dla każdego kanału.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Eksportuj ramki do osobnych plików tekstowych
FrameTextExport.sgs (05/10)

FrameTextExport.zip

Ten skrypt wyeksportuje każda ramkę do osobnego pliku tekstowego. Po uruchomieniu skryptu pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik musi wybrać ścieżkę i wzór nazwy plików tekstowych.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Konwersja plików danych CFS do formatu WAV
CFSTOWAV.SGS (04/03)

cfstowav.zip

Skrypt ten konwertuje sygnały falowe w pliku danych na ośmio- lub szesnastobitowy format WAV. Kanały te można następnie odtwarzać przy pomocy wielu standardowych narzędzi.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Tim Bergel. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Spike2.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako signal\scripts\myscript.sgs. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Signal a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Signal. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×