• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Skrypty do Signal


Czas rzeczywisty

Cyfrowa filtracja on-line
Filt online02a.sgs (02/18)

OnlineFiltersg.zip

Ten skrypt pozwala na zaprojektowanie filtra cyfrowego FIR lub IIR i zastosowanie go on-line do wielu kanałów z sygnałem falowym. Filtr jest stosowany do każdej nowej klatki w czasie poprzedzającym próbkowanie kolejnego przebiegu. Oznacza to, że skrypt nie jest zgodny z trybami próbkowania bez przerw lub szybkiego próbkowania ze stałym interwałem.

Skrypt zawiera pomocnik dla użytkownika, który jest dostępny on-line po przyciśnięciu Help na pasku narzędzi skryptu.

Wymagania: Ten skrypt wymaga Signal w wersji 6.05a lub wyższej.

Próbkuj gdy sygnał znajdzie się w danym zakresie
TrigInLevels.sgs (01/17)

TrigInLevels.zip

Ten skrypt i związana z mim sekwencja spowoduje, że Signal będzie czekał, aż sygnał falowy na porcie ADC 0 (kanał 1) znajdzie się pomiędzy dwoma poziomami. Gdy to nastąpi Signal będzie próbkował dane po czym odczeka określony czas i przygotuje się na pobieranie następnego przebiegu.

Poziomy progów są definiowane przy pomocy poziomych kursorów, a skrypt używa próbkowania w trybie ’peri-triggered sampling’ oraz wyjścia w trybie ’free run without restarts’. Ten skrypt z łatwością można zmodyfikować tak, by generował dodatkowe wyjścia dla przebiegu lub w razie potrzeby reagował warunki różnych stanów.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Śledzenie położenia wyznaczonego celu
TrackPlot.sgs (05/10)

TrackPlot.zip

Ten skrypt to przykład ustawienia ramki rejestracyjnej, która ma być użyta do śledzenia danego kształtu podczas próbkowania. Skrypt ten pozwala użytkownikowi wybrać ramkę zawierającą kształt danych, który ma być śledzony, a następnie otwiera nowy plik do próbkowania. Tworzony jest podgląd XY pokazujący nadchodzące dane, wraz z celem, który śledzi dane w poszukiwaniu ustalonego kształtu i pokazuje go na końcu przebiegu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, ten nowy podgląd XY może zostać wyświetlony na drugim monitorze.

Odpowiedni plik przykładowy, Targets.cfs,zawierający przebiegi z celem znajduje sięw pliku .Zip.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Odtwarzaj dźwięki by oznaczyć stany w ramkach danych
SampleBeep.sgs (05/10)

SampleBeep.zip

Ten skrypt odgrywa krótki dźwięk z karty dźwiękowej komputera dla każdej pobranej ramki danych. Ton dźwięku zmienia się tak by, podczas rejestracji, oznaczyć różne stany ramek z danymi.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Skrót klawiszowy dla próbkowania
KeyboardPause.sgs (05/10)

KeyboardPause.zip

Ten skrypt tworzy pasek narzędzi z przyciskiem skrótu (przycisk spacji) do zatrzymywania i ponownego uruchamiania próbkowania danych. Można go łatwo zmodyfikować tak by używał innego klawisza do kontrolowania pauzy i restartu.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Próbkowanie kontrolne z paskiem narzędzi
SAMPLING.SGS (07/99)

sampling.zip

Przykład próbkowania kontrolnego przy pomocy paska narzędzi. Funkcje normalnie zapewniane przez panel sterowana próbkowaniem są zastąpione przez przyciski paska narzędzi. Jest to szkielet, który ma służyć za punkt wyjściowy do opracowania własnego skryptu.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Tim Bergel. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Spike2.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako signal\scripts\myscript.sgs. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Signal a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Signal. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×