• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Skrypty do Signal


Analiza

Pomiary amplitudy międzyszczytowej (peak to peak)
PktoPk.sgs (02/15)

PktoPk.zip

Ten skrypt mierzy amplitudy międzyszczytowe (peak to peak) z wielu kanałów i odseparowuje wartości do stanów w podglądzie XY.

Ten skrypt wymaga wersji v5 Signala lub wyższej.

Wewnątrzkomórkowa analiza spajków
IntraSpikeAnalysis.sgs (01/19)

IntraSpikeAnalysis.zip

Ten skrypt automatycznie prześledzi plik danych wyszukując i dokonując pomiarów z każdego spajka. Użytkownik ustawia próg przy pomocy kursora horyzontalnego, a skrypt wyszukuje spajków, które przekroczyły ten próg i wykonuje następujące pomiary:

 • Czas
 • Amplituda spajka
 • Czas narastania amplitudy spajka od 10% do 90%
 • Szerokość połówkowa
 • Szczytową amplitudę hyperpolaryzacji następczej (AHP)
 • Czas od piku spajka do minimum AHP

Możesz sprawdzić pojedyncze spajki pod kątem prawidłowej detekcji cech i przejrzeć wszystkie spajki by dokonać pomiarów przy użyciu przycisków dołączonego paska narzędzi. Tworzony jest plik tekstowy zawierający wynik pomiaru dla każdego spajka. Odpowiedni plik przykładowy, Actions.cfs, znajduje się w folderze Data katalogu twojego Signal.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Wykres płaszczyzny fazowej
Phase-plane plot.sgs (05/10)

PhasePlanePlot.zip

Ten skrypt tworzy w podglądzie XY wykres płaszczyzny fazowej, opierający sie na pochodnej czasowej napięcia błonowego względem napięcia błonowego. Skrypt dokonuje pomiarów na wszystkich spajkach znajdujących się w wyznaczonym przez użytkownika zakresie czasowym. Wykres jest dynamicznie uaktualniany, więc użytkownik w każdej chwili może kliknąć i przeciągnąć kursory aby uaktualnić podgląd. Odpowiedni plik przykładowy, Actions.cfs, znajduje się w folderze Data katalogu twojego Signal.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Ustawianie kursorów do pomiarów LTP
CursorSetup.sgs (05/10)

CursorSetup.zip

Ten skrypt to przykład ustawienia aktywnych kursorów tak, aby znajdowały maksymalną odpowiedź i pozycje 10% i 90% nachylenia odpowiedzi. Następnie te pomiary są wykreślane w podglądzie XY.

Przed ustanowieniem aktywnych kursorów, skrypt prosi użytkownika o wybranie kanału, na którym znajduje się odpowiedź do zmierzenia oraz o zaznaczenie sygnału bazowego przed stymulacją i zakresu czasowego odpowiedzi. Ten skrypt, jeśli to konieczne, łatwo zmodyfikować tak, aby zawierał dalsze pomiary. Odpowiedni przykładowy plik danych, LTP example.cfs, znajduje sie w pliku Zip.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Automatyczne pomiary ze złożonych stanów ramek z danymi
MeasureFromStates.sgs (08/18)

MeasureFromStates.zip

Skrypt ten jest przykładem, który wykonuje wybrany pomiar, taki jak amplitudy wywołanych odpowiedzi, na wybranym kanale w pliku z wieloma stanami klatek i wyświetla pomiary z każdego stanu do osobnego kanału w widoku XY. Odpowiedni plik przykładowy, MEP example.cfs, jest zawarty w pliku .zip.

Ten skrypt wymaga wersji v4.11 Signala lub wyższej.

Import TMS data recorded using BrainSight™ software
BS Import.sgs (04/23)

BSimportTMS.zip

This script imports TMS data recorded using BrainSight™ software and saved as a text file. An example of the expected file format (BSImp format.txt) is included in the .zip file. The script operates on the currently open text file (if any) or allows you to browse to a suitable text file on disk. The script creates a Signal data file showing the emg waveform. Additional information in the text file on MEP amplitude and coil coordinates are saved as frame variables.

A concise user guide is included in the header section of the script file.

Ten skrypt wymaga wersji v6.06 Signala lub wyższej.

Odejmowanie od danych dopasowania eksponencjalnego
SubExpFit.sgs (05/10)

SubExpFit.zip

Ten skrypt tworzy duplikat podglądu pliku danych, dopasowuje krzywą eksponencjalną pomiędzy wyznaczonymi przez użytkownika pozycjami kursorów, a następnie odejmuje dopasowane wartości od surowych danych.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Automatyczne uśrednianie grupy plików
BatchAutoAverage.sgs (05/10)

BatchAutoAverage.zip

Ten skrypt przeprowadza automatyczne uśrednienie z każdego pliku danych znajdującego się w wyznaczonym katalogu. Tworzy nowy podgląd pamięciowy, który łączy wszystkie ramki z auto-uśrednieniem każdego pliku. Każda ramka w nowym podglądzie pamięciowym posiada przypisany komentarz zawierający nazwę źródłowego pliku danych oraz to, które ramki źródłowe zostały użyte podczas tworzenia średniej.

Skrypt oczekuje, że wszystkie pliki danych w wyznaczonym folderze zawierają tą samą liczbę kanałów i tą samą częstotliwość próbkowania.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Odejmowanie serii danych
SubFrameSeries.sgs (05/10)

SubFrameSeries.zip

Ten skrypt pozwala na odjęcie jednej serii klatek od innej serii w pliku danych. Skrypt oczekuje standardowej konfiguracji voltage clamp, to znaczy jeden kanał zawierający stymulację, a drugi kanał zawierający dane z odpowiedzią. Użytkownik wprowadza serię docelowych ramek (od których coś zostanie odjęte) i serię źródłowych ramek (dane, które zostaną odjęte). Możesz podać listę ramek w normalnym formacie "1,2,5" lub "1..15".

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Średnia Ogólna
SigGrandAverage.sgs (11/10)

SigGrandAverage.zip

Ten skrypt może zostać użyty do ’zbudowania’ średniej kilku pamięciowych podglądów uśrednionych fal. Wybierz pliki do dodania go Średniej Ogólnej poprzez otwarcie zapisanych plików lub poprzez utworzenie nowego podglądu pamięciowego i ustawienie go w pozycji aktualnego okienka ’na wierzchu’. Następnie po prostu kliknij przycisk ADD na pasku narzędzi skryptu.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Zarejestruj synaptyczne zdarzenia
eventcap6.sgs (10/13)

eventcap6.zip

Skrypt jest zaprojektowany tak by wykrywał i analizował spontaniczne (lub miniaturowe) zdarzenia synaptyczne. Najpierw skrypt przegląda sygnał i wykrywa zdarzenia w oparciu o amplitudę, tempo narastania lub wykorzystując technikę przekroczenia matrycy. Potem użytkownik akceptuje lub usuwa wykryte zdarzenia. Gdy to zostanie już zrobione, użytkownik może uzyskać amplitudy, interwały pomiędzy zdarzeniami lub uśrednione zdarzenia. Skrypt może również zostać ustawiony tak by na uzyskanych wynikach przeprowadził test Kołmogorova-Smirnova (lub na każdej innej tabeli danych w tym celu).

Wkład wniesiony przez Billa Connelly’ego – patrz na listę Forum Użytkowników.

Analyse emg response to TMS
SP find.sgs (03/23)

SP find.zip

This script performs offline analysis of emg responses to Transcranial Magnetic stimulation (TMS).

The script can perform the following tasks:

 • Create a rectified version of the emg data
 • mark post-stimulus silent periods according to user-defined criteria
 • Measure pk-pk MEP amplitudes
 • Generate a spreadsheet of results

This results table includes: Frame nr., Frame state, MEP pk-pk, start time, end time and duration of silent periods.

For data sampled with Signal software you can also tabulate information such as the TMS power levels for each frame.

For data imported from BrainSight (TM) using the script BS Import.sgs, you can also tabulate data stored in the original text file such as the coil coordinates.

You can display a detailed user guide by clicking on a script toolbar button.

Ten skrypt wymaga wersji v6.06 Signala lub wyższej.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Tim Bergel. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Spike2.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako signal\scripts\myscript.sgs. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Signal a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Signal. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×