• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Zegary

Urządzenie Micro1401-4 posiada pięć zegarów do taktowania sygnałów zewnętrznych (zegary 0 i 1), generowania impulsów taktujących ogólnego zastosowania (zegar 2), sterowania wyjściami analogowymi (zegary 3 i 4) i kontrolowania częstotliwości próbkowania wejściowego sygnału analogowego (zegar 4).

Micro1401 Zegary

Zegary te są automatycznie sterowane przez oprogramowanie karty. Użytkownik często staje w obliczu potrzeby sterowania zegarem z poziomu prowadzonego eksperymentu, na przykład w celu uruchomienia procedury próbkowania sygnału analogowego. Wejście BNC przerzutnika ("Trigger") na przednim panelu urządzenia może zostać programowo połączone z odpowiednim zegarem i rozpocząć działanie w momencie wystąpienia zadanego sygnału.

Czasami zachodzi konieczność sterowania eksperymentem przy pomocy impulsów generowanych programowo. Odpowiednie złącza BNC doprowadzają sygnały wyjściowe z zegara 2 do panelu przedniego. W takim przypadku połączenia i procedury ich obsługi są opisane w podręczniku użytkownika stosowanego oprogramowania.

Może zaistnieć potrzeba pobierania sygnału taktującego ze źródła zewnętrznego zamiast wewnętrznego kwarcowego zegara urządzenia Micro1401. Wszystkie zegary mogą być programowane w oparciu o zewnętrzne źródło częstotliwości przyłączone do wejścia F (pin 7) (tylne gniazdo Cannon 15, oznaczone "Clocks" (Zegary). źródło to zastępuje w takim przypadku zegar wewnętrzny.

Kiedy zachodzi konieczność pomiaru czasu trwania lub zliczania sygnałów, oprogramowanie modułu Micro1401 może korzystać z wejść "Event 0" i "Event 1" (rejestracja zdarzeń) na panelu przednim. W przypadku więcej niż dwóch sygnałów można również korzystać z wejść cyfrowych na panelu tylnym lub specjalnych modułów rozszerzających.

Dane techniczne

Wejścia zegarowe i rejestrujące zdarzenia reagują na sygnały TTL lub impulsy kluczujące. Są one wewnętrznie ustawione na poziom napięcia wejściowego +5V przy pomocy rezystorów 10 Ohm. Impulsy wejściowe nie powinny być szersze niż 100 ns i dla zagwarantowania identyfikacji powinny spadać poniżej 0.8V. Aby sprowadzić wejścia do stanu niskiego, urządzenie sterujące musi być w stanie wygenerować ujście sygnału o wartości co najmniej 0.5 mA. Bezpieczny zakres pracy wejść BNC wynosi ±10 V.


Wejścia zegara E

Uzupełnieniem ww. wejść zegarowych jest złącze zegara E na tylnym panelu urządzenia. Wejście to pozwala na sterowanie zegarami z poziomu oprogramowania opracowanego przez użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku programowania rodziny urządzeń 1401. Wejścia "Event 0" i "Event 1" na panelu przednim często są programowo przypisywane wejściom E0 i E1 zegara.

Micro1401 Wejścia zegara E
Dane techniczne

Wejście F (pin 7) tylnego złącza "Clocks" (Zegary) reaguje na sygnały TTL i impulsy kluczujące. Jego napięcie wejściowe jest wewnętrznie utrzymywane na poziomie +3V. Częstotliwość wejściowa nie powinna przekraczać 10 MHz, a impulsy nie powinny być węższe niż 50 ns.

Wejścia zegara E reagują na sygnały TTL lub impulsy kluczujące. Napięcie wejściowe jest wewnętrznie regulowane na poziomie +5V przy pomocy rezystorów 10 kOhm. Impulsy wejściowe nie powinny być szersze niż 100 ns i muszą spadać poniżej 0.8 V dla zagwarantowania identyfikacji. Aby sprowadzić wejście do niskiego stanu logicznego urządzenie sterujące musi być w stanie wygenerować ujście sygnału o minimalnej wartości 0.5 mA.

Bezpieczny zakres pracy tych wejść wynosi 0 do +5V.

Kierunek pracy wejść "Clock E" (Zegar E) i wejść zewnętrznych przetwornika analogowo-cyfrowego może być odwrócony, ale wejścia utrzymują się w takiej sytuacji w stanie czynnym (wysokim) jeżeli nie jest do nich doprowadzony żaden sygnał wejściowy.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×