• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Zegary

Urządzenie Power1401 ma pięć zegarów, używanych do synchronizacji i zliczania zewnętrznych impulsów (zegar 0 i 1), generowania impulsów synchronizujących ogólnego zastosowania (zegar 2), sterowania wyjściowym sygnałem analogowym (zegar 3 i 4) oraz sterowania tempem próbkowania wejściowego sygnału analogowego (zegar 4).

Przednie zegary urządzenia Power1401

Zegary te są sterowane automatycznie, z poziomu oprogramowania aplikacyjnego. Może wystąpić potrzeba doprowadzenia sygnału z danego zegara dla potrzeb doświadczenia, np. by wysyłać sygnały podczas próbkowania analogowego. Wyzwalający sygnał wejściowy na przednim panelu będzie poprowadzony do oprogramowania przez odpowiedni zegar, który będzie ustawione odpowiednio do sygnału.

Można tak ustawić aplikację by generowała impulsy kierujące doświadczeniem. Sygnał wyjściowy zegara 2 jest dostępny ze złączy BNC z tyłu panelu . Podręcznik aplikacji opisuje możliwości takich zastosowań.

Jeśli zewnętrzne impulsy sygnałowe mają być synchronizowane lub zliczanie, program aplikacyjny może użyć sygnałów wejściowych na przednim panelu (zdarzenie 0 i zdarzenie 1) . Impulsy muszą trwać 1µs lub być dłuższe. Jeśli jest więcej niż dwa takie sygnały, można wykorzystać wejścia cyfrowe na panelu tylnym.

Wszystkie częstotliwości zegarów są zwykle generowane przez wewnętrzny krystaliczny oscylator . Czasami występuje potrzeba by użytkownicy skorzystali ze źródła synchronizacji spoza urządzenia Power1401. Częstotliwość do wszystkich zegarów może być dostarczana ze źródła zewnętrznego przez wejście zegara F, pin 7 gniazdka zdarzeń na tylnym panelu. Jeśli potrzebne jest synchronizowanie dwóch urządzeń 1401 , należy podłączyć sygnał wyjściowy zegara 4MHz z jednego wyprowadzenia sygnału do wejścia F drugiego zegara.

Diody wskaźnikowe

Diody wskaźnikowe i sygnału wejściowego zdarzenia mrugają kiedy zostanie wykryte aktywne przejście. Diody te mogą być włączone lub w stanie spoczynku, w zależności od polecenia programu, wskazując czy wejście jest gotowe do pracy i oczekuje na sygnał. Dioda sygnałowa wyjścia zegara wskazuje po prostu że zegar 2 pracuje, włączając się przy każdym włączeniu zegara 2.

Szczegółowe dane techniczne

Doprowadzenie zdarzenia 0 i zdarzenia 1 ma wbudowane zabezpieczenie przeciwnapięciowe i można do niego doprowadzać sygnały w zakresie *40V (absolutne maksimum). Napięcie w tym gnieździe jest utrzymywane wewnętrznie na poziomie +5V przez bezpiecznik 100 komów i charakteryzuje się histerezą sygnału wejściowego. Próg dolnego napięcia jest ustawiony na 0,95V a próg wysokiego napięcia na 1,2V. Impulsy uruchamiające sygnał wejściowy powinny trwać 1*s lub dłużej. Zegar jest urządzenie wyjściowym kierowanym przez sterownik szyny 74ACT374, który może być zasilany lub przyjmować 24mA.


Sygnały wejściowe zdarzeń

Więcej doprowadzeń sygnałów wejściowych związanych z zegarami - (zegary serii E) znajduje się w gnieździe zdarzeń typu D na panelu tylnym. Te sygnały wejściowe pozwalają na ścisłą kontrolę dla osób, które same piszą oprogramowanie. Pełne informacje są przedstawione w podręczniku programowania dla rodziny 1401. Sygnały z gniazd BNC na panelu przednim zdarzenia 0 i zdarzenia 1 są często wyprowadzane przez oprogramowanie do wyjść zegara E0 i E1.

Power1401 - urządzenia do obsługi zdarzeń
Szczegółowe informacje techniczne

Wyprowadzenia zegarów E i F odpowiadają TTL lub i przełączają sygnały zamykające. Napięcie w tym gnieździe jest utrzymywane wewnętrznie na poziomie +5V przez opornik 10 k?. By zachować niskie napięcie sygnału urządzenie sterujące musi pochłaniać co najmniej 500µA. Sygnały wejściowe nie powinny być krótsze od 1µs i wymagane jest by miały poniżej 0,8V w celu osiągnięcia gwarantowanej rozpoznawalności. Impulsy zegara E nie powinny być krótsze niż 100ns. Częstotliwość zegara F nie może przekraczać 10MHz; impulsy powinny być dłuższe od 50ns. Zakres roboczy tych sygnałów wejściowych wynosi od 0 do +5V. To wejście jest chronione przez bezpiecznik 100 ? oraz zaciski diodowe (do +5V i uziemienie). Bezpieczny zakres sygnału wejściowego wynosi ±10V.

Sygnał wyjściowy zegara 4MHz jest buforowany przez inwerter NC7SZ04 Schmidt, który może obsłużyć 10 obciążeń LS TTL. Zegar 4 MHz może być odizolowany od gniazda na tylnym panelu, poprzez przecięcie połączeń w celu zmniejszenia EMI.

Działanie zegara E i sygnały wyjściowe zewnętrznego konwertera AD mogą być odwrócone poprzez przełącznik, ale jeśli sygnał wyjściowy nie będzie podłączony, wtedy będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×