• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Cyfrowe wejścia i wyjścia

Micro1401-3 posiada oddzielne 16-bitowe wejścia i wyjścia cyfrowe dostępne poprzez tylne złącze Cannon 25 i gniazda oznakowane "Digital Inputs" (Wejścia cyfrowe) i "Digital Outputs" (Wyjścia cyfrowe).

Micro1401 Cyfrowe wejścia i wyjścia

Poszczególne bity mogą być odczytywane i ustawiane indywidualnie albo w postaci bajtów lub całych wyrażeń.

W przypadku najwyższego bajta, poszczególne aplikacje pozwalają na zaprogramowanie wejścia, tak, że zmiany stanu mogą być wykrywane i mierzone w czasie. Bity wyjściowe mogą być powiązane z zegarem 2 w taki sposób, że zmieniają się zgodnie z taktami zegara 2. Bity wyjściowe górnego bajtu 0 i 1 są dostępne na wyjściach BNC panelu przedniego i mogą zostać programowo połączone z wejściami BNC "Event 1" i "Event 2" (wejścia rejestratorów zdarzeń) panelu przedniego.

Micro1401 Cyfrowe wejścia i wyjścia

Dane techniczne

Wyjścia są buforowane urządzeniami, które są w stanie wygenerować sygnał źródłowy lub ujście o natężeniu 24 mA. Wyjścia 8 do 15 można uczulić na wejściowy sygnał sterujący i podnieść ich impedancję (trzystanowo). W normalnych warunkach są one na stałe uaktywnione poprzez zamknięcie przełącznika 3 w zestawie przełączników "Options". Jeżeli przełącznik ten jest otwarty, wyjścia można uaktywnić poprzez uziemienie styku pin 11 gniazda. Dezaktywowane wyjścia samoczynnie przełączają się na wysoką impedancję.

Wejścia niepodłączone wykazują stan logiczny 1 ponieważ są wewnętrznie zbocznikowane opornikiem do napięcia +5V (4k7 na panelu tylnym i 47k na panelu przednim) Napięcia wejściowe powyżej 2.0 V będą zawsze odczytywane jako logiczna jedynka. W celu wykazania logicznego 0 wejście musi zostać sprowadzone do napięcia poniżej 0.8 V przez co najmniej jedną mikrosekundę (co wymaga prądu o wartości około 1 mA (tył) i 0.1 mA (przód)).

Kiedy urządzenie Micro1401 wczytuje dane, linia wyjściowa "DATA TRANSMITTED" przenosi niski impuls o czasie trwania 1ms, linia "NEW DATA READY" generuje podobny niski impuls. Wyjścia te są przystosowane do przenoszenia standardowych obciążeń TTL, z obciążeniem 1.6 mA przy dolnym poziomie logicznym.

Na styku pin 25 cyfrowych złącz WE i WY dostępne jest napięcie 5V. Wyjście to posiada wewnętrzny bezpiecznik (250 mA). Jego celem jest zabezpieczenie zasilania jednego do dwóch układów scalonych pełniących funkcję sprzęgające. Proszę nie wymieniać wbudowanych bezpieczników na bezpieczniki o większej obciążalności w celu zasilania urządzeń zewnętrznych!

Mieliśmy kilkakrotnie problemy z użytkownikami, którzy bardzo regularnie spalają ten bezpiecznik. Zazwyczaj spowodowane jest to "nierównym" włączaniem 25 stykowej wtyczki z metalowym kołnierzem w gniazdo wejścia cyfrowego. Dotknięcie styku pin-25 metalowym kołnierzem powoduje spalenie bezpiecznika. Jeżeli wystąpi tego rodzaju problem, najprostszym rozwiązaniem jest załączanie tego portu przy wyłączonym zasilaniu urządzenia Micro1401 lub zastosowanie wtyku w obudowie z tworzywa sztucznego.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×