• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Cyfrowe wejścia i wyjścia

Urządzenie Power1401 ma pełne szesnastobitowe cyfrowe wejście na tylnej ścianie panelu, które są oznaczone Digital Inputs i Digital Outputs. Bity mogą być odczytywane lub zapisywane oddzielne, według swojej ilości bitów, lub całym słowem . Wyjścia wysokobitowe 0 i 1 są również kierowane do wyjść cyfrowych na przednim panelu , oraz jeśli pozwala na to oprogramowanie, wysokobitowe wejścia 0 i 1 są podawane z wejść zdarzeń na przednim panelu.

Cyfrowe WE/WY Power1401

Cyfrowe WE/WY tylna Power1401

Wysoki bit wejściowy może być programowany do wykrywania i synchronizacji zmiany stanu (np. zmiany bitu w dowolnym kierunku). Cyfrowy sygnał wyjściowy może być taktowany zegarem 2 tak, że ulega uaktualnieniu co dwa cykle zegara. Wyjście cyfrowe jest zwykle stale włączone ale każdy z bitów może mieć tristate wyłączone oprogramowaniem. Wyjście cyfrowe może być również sterowane przez pin 11 gniazda sygnału wyjściowego. Jeśli pin 11 jest uziemiony, obydwa bity są wyłączone, tzn. tristate-off ; Wyjścia są włączone jeśli pin 11 jest w stanie wysokim lub jest odłączony.

Wskaźniki diodowe cyfrowego WE/WY

Wskaźniki diodowe cyfrowego WE/WY j mrugają, jeśli wykrywają aktywne przejścia. Stan spoczynku jest ustawiany poprzez polecenie programowe. Wskaźniki diodowe cyfrowego WE/WY po prostu pokazują stanów przesyłu bitów, zapalając się kiedy bit jest ustawiony w stanie wysokim.

Szczegółowe informacje techniczne

Cyfrowe We/Wy na panelu przednim jest prowadzone przez ferrytowe cewki działające wspólnie by zapobiec promieniowaniu EMI. Sygnały wyjściowe są buforowane przez urządzenie 74ACT374s, które może pobierać lub pochłaniać 24mA.

Niepodłączone wejścia cyfrowe dają odczyt 1 podczas procedur wewnętrznych (+5V 4k7) (tylny panel) lub 100k (tylny panel). Napięcia wejściowe powyżej 2,0V są zawsze odczytywane jako logiczne 1. By uzyskać logiczne 0, sygnał wejściowy musi mieć wartość poniżej 0,8V przez co najmniej 1µs, co wymaga co najmniej 1mA (tył), 50µA (przód).

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×