• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国
Analogowy kanały wejściowy

Podstawowa wersja urządzenia Micro1401-4 (bez rozszerzeń) posiada cztery analogowe kanały wejściowe. Kanały te są dostępne za pośrednictwem gniazd BNC zainstalowanych na panelu przednim i oznaczonych "ADC Inputs" (wejścia przetworników analogowo-cyfrowych). Normalny roboczy zakres wejściowy tych kanałów to ±5 V lub ±10 V, wybierany programowo.

Micro1401 Analogowy kanały wejściowy

Istnieje również dodatkowe wejście BNC oznaczone "Trigger" (przerzutnik). Można je programowo skonfigurować jako zewnętrzne analogowe wejście do przetwornika. Zewnętrzne wejście przetwornika analogowo-cyfrowego jest podłączone do szóstego styku tylnego złącza rejestracji zdarzeń (Gniazdo Cannon 15). Wejście to może być wykorzystane do próbkowania sygnału analogowego w odstępach czasowych określonych zewnętrznymi impulsami sygnałowymi (na przykład w celu uzgodnienia okresu próbkowania i przetwarzania sygnału z położeniami maszyny wirnikowej).

Wszystkie wejścia i wyjścia panelu przedniego wyposażone są w kontrolki LED, które sygnalizują pracę złącza świeceniem ciągłym lub miganiem.

Więcej kanałów wejściowych może być dodane przy pomocy jednostek rozszerzających

Dane techniczne

Impedancja wejściowa kanału analogowego najczęściej wynosi 1 MOhm. Sygnał analogowy powinien być podawany ze źródła o niskiej impedancji (100 Ohm lub mniej). W tym przypadku odpowiednim źródłem sygnału mogą być wyjścia większości wzmacniaczy sygnałowych. Maksymalne, nie powodujące uszkodzenia wejść napięcie wejściowe mieści się w zakresie ±12V. Podanie zbyt wysokiego napięcia na wejścia może spowodować uszkodzenie pośrednich wzmacniaczy wejściowych.

Rozdzielczość napięciowa wejść Micro1401 wynosi 65,536 stopni (próbkowanie 16-bitowe) po około 150 µV.

Zewnętrzne wejście przetwornika analogowo-cyfrowego reaguje na sygnały TTL i sygnały kluczujące. Poziom napięcia na wejściu jest wewnętrznie podtrzymywany na +3V. Impulsy wejściowe nie powinny trwać krócej niż 1 ms i dla zagwarantowania rozpoznania muszą spadać poniżej 0.8 V. Bezpieczny zakres pracy wynosi ±10V. Konwersja jest zazwyczaj inicjowana przejściem pomiędzy wysokim a niskim stanem logicznym. Za pomocą odpowiednich przełączników można zaprogramować inny moment uruchomienia konwersji.

Sygnal wejsciowy na tylnym panelu jest utrzymywany wewnetrznie na poziomie +5V poprzez opornik 10 kOhm. Impulsy wejsciowe nie powinny byc wezsze niz 1µs i musza miec wartosc ponizej 0.8V by mozna bylo zagwarantowac ich rozpoznanie. Ten sygnal wejsciowy jest chroniony przez opornik 100 Ohm i zaciski diody +5V i uziemienie. Bezpieczny zakres wynosi od 0 do +5V. Konwersja jest zwykle rozpoczynana zboczem ze stanu wysokiego do niskiego. Uzycie innego zbocza mozna wybrac przy pomocy wewnetrznego przelacznika.


Wyjściowe kanały analogowe

Urządzenie Micro1401 posiada 2 wyjścia kanałów analogowych dostępne poprzez złącza BNC na panelu przednim. Wyjścia te oznaczone są "DAC output" (wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego). Dodatkowe 2 opcjonalne kanały są wyprowadzone przez BNC na tylnym panelu.

Micro1401 Wyjściowe kanały analogowe

Wyjścia falowe DAC wytwarzają napięcia w zakresie ±5 V, w krokach około 150 µV, lub 300 µV w zakresie ±10 V.

Kiedy na wyjściu potrzebne są zwielokrotnione sygnały analogowe, wyjścia przetworników cyfrowo-analogowych mogą być zaprogramowane w sposób zapewniający równoczesne zmiany ich stanu.

Wyjścia przetworników cyfrowo-analogowych mogą być również programowo konfigurowane na sterowanie sygnałem zewnętrznym podawanym przez tylne wejście "Clock F" (Zegar F) lub przednie wejście "Trigger" (przerzutnik), pozwalając na synchronizację sygnału podawanego na elementy zewnętrzne z sygnałami sterującymi.

Dane techniczne

Wyjścia analogowe zaprojektowano do sterowania obciążeniem 600 Ohm lub wyższych impedancji. Są one również zabezpieczone przeciwzwarciowo. W celu uzyskania pełnej dokładności, obciążenie nie powinno być niższe niż 5 kOhm.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×