• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Power1401 Rozbudowa za pomocą modułów montowanych u góry

Możliwości standardowego urządzenia Power1401 mogą być zwiększone poprzez zamontowanie szeregu modułów. Te rozszerzenia tworzą wewnętrzne połączenia z płytą główną Power1401. Wymagają rozszerzenia mechaniki Power1401 (obudowa) i nie nadają się do instalacji przez użytkownika końcowego, w przeciwieństwie do urządzenia micro1401.

Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 4001-3
£1635

Zestaw wejściowych kanałów analogowych może być rozbudowany poprzez dodanie modułu ADC16 (4001-30) rozszerzającego z 16 dodatkowymi kanałami, które są mapowanie na kanały przetwornika AD 8-23. Po poinformowaniu urządzenia Power1401 o dodatkowych kanałach, nowe kanały mogą być używane swobodnie, tak jak zestaw podstawowy. Oprogramowanie, które odczytuje dodatkowe kanały jako niezdefiniowane wartości jeśli nie zainstalowano modułu rozszerzającego kanały analogowe.

Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 4001-3

Wejścia ADC są identyczne pod względem projektu jak wejścia w zespole głównym, zakres sygnału wejście ±5V (opcjonalnie ±10V). Zespól podstawowy ma opcję programowalnego wzmocnienia x1, x2, x5 i x10 dla 16 wejść analogowych w obudowie (2701PG) lub dla 8 wejść analogowych w obudowie (2701PG8).


Zestawy wejścia analogowe (16 kanalów) 2701-4
£2305

Można zakupić podobne urządzenie PGA16 (2701-4) z indywidualnie programowanym wzmocnieniem na każdym kanale, w krokach x1, x2, x5, x10 w zakresie od x1 do x1000.


Cyfrowe gniazda BNC 2701-9 - Rozszerzenie Spike2
£1585

W niektórych przypadkach, przykładowo w wielu zastosowaniach cyfrowe wejścia i wyjścia są w dużym stopniu obciążone sygnałami. Dlatego też jedno lub więcej takich gniazd na panelu przednim, w formie złącza BNC, jest bardzo dogodne. Karta rozszerzająca 2701-9 zapewnia sześć wejść dla sygnałów zdarzeń, mapując je na cyfrowe wejścia 10-15 wraz z ośmioma wejściami przetwornika AD i parą przetwornika DC, mapowanych odpowiednio na AD 8-15 i DA 2-3. Bezpieczne robocze napięcie wejść cyfrowych to ±10V, posiadają one impedancję 100kOmów.

Cyfrowe gniazda BNC 2701-9 - Rozszerzenie Spike2


Przystawka do obsługi sygnału 2701-5 - Rozszerzenie Signal
£1950

Program Signal jest często używany z wieloma kanałami analogowymi. Przystawka 2701-5 umożliwia zwiększenie ilości analogowo-cyfrowych sygnałów o osiem, sygnałów cyfrowo-analogowych o 4. Sygnały te są mapowane odpowiednio na kanały analogowo-cyfrowe 8-15 i cyfrowo-analogowe 4-7, przy wykorzystaniu dwóch początkowych wyjść cyfrowych (2 i 3) i dwóch wyjść cyfrowo-analogowych. Wszystkie wyjścia BNC znajdują się na panelu przednim.

Przystawka do obsługi sygnału 2701-5 - Rozszerzenie Signal


8 kanałów filtra śledzącego z syntetyzatorem PLL
£3240

Model PGF8 2701-21 jest przeznaczony do badania drgań i innych systemów generujących sygnały okresowe. Posiada osiem kanałów przetwarzających sygnał oraz obwody pomocnicze. Sercem każdego kanału jest przełączany filtr klatkowy (SCF) oraz regulowane wzmocnienie, stosowane są również różne opcje sprzężenia zmiennoprądowego oraz mechanizm jednoczesnego próbkowania i zachowywania (sample-and-hold /S&H/). Kanały mają indywidualną regulację poziomu wzmocnienia oraz indywidualne włączanie filtra SCF i AC. Częstotliwość SCF oraz funkcje S&H działają w równym stopniu na wszystkich kanałach.

8 kanałów filtra śledzącego z syntetyzatorem PLL

Pętla ze sprzężeniem fazowym (PLL) umożliwia programowalne zwiększenie częstotliwości źródła wyzwalającego. Może to być szczególnie użyteczne, gdy informacja wyzwalająca pochodzi z systemów o bezstopniowym biegu, np. wałów obrotowych. Na przednim panelu znajdują się wyjścia przetworników DAC 2 i 3.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×