• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 1


Uzytkownicy wersji 1 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
09/2002 1.906 Usunięte błędy
 1. Przeciąganie paska narzędzi podczas próbkowania ze skryptu czasami powodowało awarię programu. Błąd ten został usunięty.
 2. Niektóre aktywne tryby kursorów były niewiarygodne. Błąd ten został usunięty.
 3. Polecenie skryptowe SetLeak() teraz przyjmuje poprawnie czas podany w sekundach. Przed usunięciem tego błędu program ulegał awarii, jeśli wyświetlane jednostki nie były sekundami.
 4. Ta wersja obecnie współpracuje z urządzeniem Micro1401 MkII.
 5. Obecnie jest możliwa histereza większa niż połowa pełnego zakresu przetwornika analogowo-cyfrowego dla częściowo wywoływanego próbkowania z analogowym sygnałem inicjującym.
 6. Naprawiono błąd związany z różnicowaniem kanałów, który wprowadzono w ostatniej wersji.
12/2000 1.903 Usunięte błędy
 1. Zewnętrzna Część dialogu konfiguracji próbkowania dotycząca stanów cyfrowych jest właściwie odświeżana jeśli była częściowo zakryta.
 2. Kontroler 1902 pozwala na zastosowanie filtrów dla częstotliwości poniżej 0,5 Hz.
 3. Procesy różnicowania i integracji są teraz skalowane dla okresu próbki; poprzednio obliczano zwykłe sumy lub różnice.
 4. Rejestrator skryptów rejestruje właściwie różnicowanie kanałów.
10/2000 1.902 Usunięte błędy
 1. Usunięto ponownie wymóg dotyczacy MSVCRT.DLL.
 2. Okno zmiennych nie zmienia ich przesuwanej pozycji podczas krokowego wykonywania skryptu.
09/2000 1.901 Usunięte błędy
 1. Przywołanie dialogu procesu AutoAverage podczas patrzenia w ramkę widoku pamięci inną niż Ramka 1 nie powoduje zawieszenia programu.
 2. Wykonanie drugiej procedury AutoAverage na końcu istniejącej procedury nie powoduje już dalszego dzielenia istniejących średnich przez liczbę pobrań danych.
07/2000 1.90 Nowe funkcje
 1. Zawiera najnowsze sterowniki dla Windows 2000 i NT.
Usunięte błędy
 1. Działa funkcja Display All w menu kursora nawet jeśli wybrano ms lub us jako jednostki.
 2. Funkcja CursorActiveSet() zapisuje teraz poprawnie.
06/2000 1.89 Usunięte błędy
 1. Usunięto problem, który uniemożliwiał programowi Signal odczyt danych jeśli wymagany wewnętrzny bufor wynosił dokładnie 64 kb.
 2. Jeśli w dialogu preferencji nie ustawiono ścieżki dla plików tymczasowych, Signal nie ulega awarii jeśli dane są zapisywane na napędzie inny niż bieżący.
 3. Opcja "Cycles before idle" może być obecnie ustawiona na 0 w konfiguracji próbkowania.
Zmiany
 1. Wersja ta nie potrzebuje do działania biblioteki MSVCRT.DLL.
04/2000 1.88 Usunięte błędy
 1. Usunęliśmy problem z wersji 1.87, w której zmiana konfiguracji próbkowania mogła zginąć jeśli naciśnięto przycisk OK a nie Run Now.
04/2000 1.87 Nowe funkcje
 1. Signal może tworzyć pliki CFS ze ścieżką dostępu ponad 70 znaków.
Usunięte błędy
 1. Przemieszczanie pomiędzy zakładkami dialogu konfiguracji próbkowania nie powoduje utraty danych.
03/2000 1.86 Nowe funkcje
 1. Poprawiono algorytmy wartości szczytowych i wartości minimalnej w celu usunięcia problemów z częścią sygnału analogowego poniżej wartości minimalnej lub powyżej wartości szczytowej na początku zakresu wyszukiwania.
Usunięte błędy
 1. Dołączanie wielu ramek do istniejącego pliku nie powoduje powstania plików z danymi w błędnych ramkach.
02/2000 1.85 spike9wfixes
 1. Wartości kursora są obecnie zawsze pobierane z najbliższego próbkowanego punktu. Poprzednio były to czasem średnie z dwóch punktów.
 2. Przeciągnięcie pionowego kursora na lewo lub prawo od widoku powoduje teraz poprawne przewijanie danych nawet jeśli jednostki czasu są inne niż sekundy. Poprzednio, jeśli w menu Preferencje milisekundy lub mikrosekundy zostały wybrane jako jednostki, przewijanie powodowało nieprzewidywalne skutki.
02/2000 1.84 Usunięte błędy
 1. Korygowanie w czasie rzeczywistym nie powoduje przepełnienia jeśli jest próbkowana ujemna pełna skala.
 2. Niektóre sterowniki drukarek postscriptowych mogły spowodować przepełnienie jednostki zmiennoprzecinkowej, co powodowało załamanie programu Signal. Program teraz radzi sobie z przepełnieniem.
01/2000 1.83 Nowe funkcje
 1. Jest to pierwsza wersja obsługująca sterowniki USB.
Usunięte błędy
 1. Polecenie FileSaveAs() nie powoduje już załamania systemu jeśli użytkownik próbuje zapisać plik do nieistniejącego katalogu.
 2. Rejestrator skryptów obecnie zapisuje poprawnie funkcję ShowBuffer().
11/2099 1.82 Nowe funkcje
 1. Ta wersja programu Signal obsługuje w pełni urządzenie Power1401, pozwalając na największy możliwy wskaźnik ADC oraz dużo większą rozdzielczość czasów sygnału wyjściowego impulsu.
Usunięte błędy
 1. Rejestrator skryptów tworzy właściwie kod dla odejmowania offsetu DC od jednego lub więcej kanałów.
 2. Zamknięcie dużej ilości widoków z kopiami przy pomocy polecenia Close All w menu systemu Windows mogło spowodować błąd programu. Błąd ten został usunięty.
08/1999 1.81 Nowe funkcje
 1. Ta wersja Signal jako pierwsza obsługuje urządzenie Power1401.
 2. Pętla pozyskiwania danych została skorygowana by ograniczyć przerwę między ramkami, zwłaszcza fluktuację przerwy.
Usunięte błędy
 1. Polecenie CursorDelete(-1) wymazuje wszystkie pionowe kursory.
 2. Tryb LastN działa teraz poprawnie podczas przetwarzania w trybie czasu rzeczywistego.
 3. Poprzednio dochodziło do załamania programu Signal podczas próby wklejania wykresu sinusoidalnego w widoku XY. Obecnie nie dzieje się nic.
 4. Początkowe ustawienia aktywnego kursora po zastosowaniu funkcji CursorMode() są teraz dobre. Poprzednio wstępny ciąg czasu był "" i skala czasu była nieważna. Obecne ciągi czasu to "XLow()"oraz "Xhigh()", a wszystkie czasy są w sekundach.
 5. Wprowadzono poprawki do poleceń Power1401, które umożliwiają właściwe funkcjonowanie sygnałów wyzwalających i impulsowych sygnałów wyjściowych.
06/1999 1.80 Nowe funkcje
 1. Dodano nowe pozycje menu, które sluza do podgladu i edycji komentarzy pliku oraz ramek.
 2. Stan ramek, czas poczatkowy oraz znaczniki sa teraz zamieszczane w naglówku wydruku.
 3. Okna kursora zostaly zmienione w ten sposób, ze pozostaja na wierzchu, poprzez prawe klikniecie myszy dostepne sa dodatkowe funkcje.
 4. Mozna uruchomic lub wylaczyc automatyczne przetwarzanie obrazów pamieci jesli dane zródlowe zmieniaja sie.
 5. Dialog preferencji zawiera opcje wyboru czcionki uzywanej w plikach tekstowych oraz opcjonalnie w nowych obrazach danych.
 6. Nowa metoda przetwarzania (Auto-Average) umozliwia uzyskanie sredniej z wielu ramek a kazda ramka jest uzyskiwana z n ramek zródlowych.
 7. Kursory poziome sa teraz dostepne z menu .
 8. Zmiana sterownika urzadzenia jest teraz widoczna w ramce About.
 9. Operacja odejmowania przesuniecia pradu stalego ma teraz mechanizm wyboru obszaru, nad którym jest mierzony poziom pradu stalego.
Usunięte błędy
 1. Dialog ustawien nie zadaje pytania czy nalezy usunac bins jesli ustawienia nie zostaly zmienione.
 2. Funkcja dolaczania ramek jest wylaczona w czasie rzeczywistym i przy wyniku leak-subtraction.
 3. Dialogi przetwarzania nie wprowadzaja w blad wskutek podawania czasu w milisekundach.
 4. Jesli to potrzebne, kody stanu sa zapisywane do przetwarzanych wyników.
 5. Funkcja DlgChan() pracuje z widokiem XY.
 6. Liczba punktów i oznaczen osi na widoku XY moze byc teraz zmieniana w czasie rzeczywistym.
 7. Dostepna funkcja wydruku zawartosci ekranu w czasie rzeczywistym
 8. Funkcja Window() dziala w przypadku ukrytych zminimalizowanych widoków.
 9. Funkcja ChanValue() zwraca blad krytyczny jesli nie ma danych i zmiennej data%, która powiadamia o tym
 10. Ramki pomiedzy uaktualnieniami do przetwarzania w czasie rzeczywistym sa wlasciwie uzywane.
 11. Podglad impulsów pilowych zostal poprawiony
 12. Jesli to potrzebne, analiza w czasie rzeczywistym odbywa sie zgodnie z polem wyboru usuwania wyników
 13. W razie potrzeby zrezygnowanie z pobierania danych powoduje ponowne przetwarzanie
 14. Przeciagniecie kursora poziomu w trakcie uruchamiania poza ekran nie powoduje bledu próbkowania.
 15. Przeciagniete poziomy w trakcie uruchamiania sa zawsze rysowane poprawnie.
02/1999 1.72 Usunięte błędy
 1. Przetwarzane sygnały wyjściowe generowane przez wzmacniacz były błędne, co w rezultacie powodowało, że w niektórych okolicznościach próbkowane dane były błędnie skalowane.
12/1998 1.71 Usunięte błędy
 1. Wartości kursora oraz okna pomiaru regionu kursora nie pokazują pomiarów pobranych z danych bufora ramek, jeśli został pokazany bufor ramek.
 2. Dialog konfiguracji impulsów ulegał w niektórych warunkach zawieszeniu jeśli był używany tryb ramek sygnału wyjściowego.
11/1998 1.70 Nowe funkcje
 1. Analiza graficzna tendencji służąca do dokonywania pomiarów z plików danych i tworzenia wykresu XY.
 2. Aktywne kursory automatycznie przemieszczają się do pozycji funkcji w danych. Funkcja ta działa równolegle z wytwarzaniem wykresu tendencji w celu zwiększenia możliwości programu.
 3. Analiza bazująca na odejmowaniu przecieków w celu uzyskania widoku pamięci z wieloma ramkami.
 4. Wybór jednostek czasu (sekundy, milisekundy, mikrosekundy).
 5. Kierowanie poziomem wyzwalającego sygnału w czasie rzeczywistym poprzez kursory.
 6. Wbudowana funkcja automatycznego odrzucania lub zaznaczania artefaktów.
 7. Regulacja szerokości linii w celu poprawy jakości obrazu i druku.
 8. Automatyczne przechodzenie w tryb oczekiwania po n cyklach wielu stanów
 9. Do funkcji modyfikacji kanałów dodano operację wymiany danych.
 10. Wielopoziomowe cofanie operacji dla zmian obrazu.Usunięte problemy:Obecnie funkcja uśredniania spektrum działa prawidłowo.Ponownie działa funkcja Colour()
Usunięte błędy
 1. Power-spectrum averaging function now works again.
09/1998 1.63 Usunięte błędy
 1. Wyniki analizy spektrum mocy są teraz skalowane poprawnie. W wersjach 1.60-1.62 wyniki spektrum zasilania pokazywały dokładnie połowę poprawnych wartości.
 2. Wymiana impulsów obsługuje obecnie poprawnie dowolne sygnały analogowe rozpoczynające się w czasie zero i sygnał wyjściowy fali sinusoidalnej jest zawsze zatrzymywany.
 3. Poprzednio rejestrator skryptów mógł zagubić zarejestrowane polecenie, zwłaszcza w przypadku bardzo krótkich skryptów.
 4. Automatyczny zapis pliku bez użycia automatycznego nazywania pliku powodowało błąd programu Signal.
 5. Usunięto problem związany ze zapisem próbkowanego pliku pod taką samą nazwą jak szablon nazwy konfiguracji próbkowania.Obecni użytkownicy mogą ściągnąć za darmo.
09/1998 1.62 Nowe funkcje
 1. Funkcja skryptu ViewKind() została rozszerzona. Obecnie w jej skład wchodzi opcjonalny widok obsługi argumentu, dzięki czemu może być używana do sprawdzania i statusu typu obrazów, które obecnie nie są aktywne.
Usunięte błędy
 1. Funkcja skryptu SampleStatus() zwraca teraz w wiarygodny sposób 3, kiedy zostaje zatrzymane próbkowanie.W wersji 1.61 mechanizm eksportu danych do pliku tekstowego był wadliwy.
 2. Wszystkie ramki zawierały dane z aktualnej ramki. Błąd ten jest usunięty w obecnej wersji.
08/1998 1.61 Nowe funkcje
 1. Szybsze działanie dowolnego analogowego sygnału wyjściowego w urządzeniu 1401plus, do 80KHz.
 2. Tryb stałego przechwytywania danych ma funkcję losowej wariancji w określonych granicach stosowaną w odniesieniu do czasu przechwytywania.
Usunięte błędy
 1. Obecnie mechanizm pauzy po próbkowanym pobraniu działa natychmiast. Zmiany impulsów wyjściowych podczas próbkowania mają wpływ na następne przechwytywanie.
 2. Usprawniono funkcję Abort w odniesieniu do dialogu pozyskiwania informacji podczas próbkowania.
 3. W poprzednich wersjach wymiana impulsów w niewłaściwy sposób ograniczała amplitudy impulsów.
 4. Wstępne wartości wyjścia są ustalane jak najszybciej dla impulsów wyjścia.
 5. Zmiany w kalibracji kanału są natychmiast odzwierciedlane w danych.6. W urządzeniu micro1401 obsługa przesyłu sygnału wyjściowego powodowała przerwanie próbkowania.Aktualni użytkownicy mogą ściągnąć za darmo.
07/1998 1.60 Nowe funkcje
 1. Rozległe mechanizmy sterowania wyświetlania z klawiatury.
 2. Funkcje modyfikacji kanału (korekta, odejmowanie offsetu DC itd.) przy użyciu klawiatury, menu lub przy wykorzystaniu języka skryptowego.
 3. Bufor ramek, funkcje arytmetyczne oraz dialog z wieloma ramkami do wykonywani powtarzających się czynności. Występują także funkcje języka skryptowego umożliwiające użycie bufora,
 4. Można teraz otwierać pliki z atrybutem tylko do odczytu, jednak nie można ich modyfikować6.
 5. Obecnie dostępny jest znacznik trybu uaktualniania danych do zmiany menu.
 6. Tam gdzie to możliwe dodano menu kontekstowy (prawy przycisk myszy).
 7. Obsługiwane są przesyłowe sygnały wyjściowe wzmacniacza.
 8. Język skryptowy może teraz kontrolować nazwy dialogów generowanych przez funkcje Message(), Query(), Input()i Input$().
 9. Funkcja skryptu DlgList() może pobierać pojedynczy ciąg przechowujący wszystkie warianty - znaczne ułatwienie użycia.
Usunięte błędy
 1. Funkcja języka skryptowego PulseAdd() działa teraz w przypadku dowolnych elementów sygnału analogowego.
 2. Usunięto niektóre mniejsze błędy w rozkładzie impulsów a mechanizmy próbkowania zostały zmienione tak by usunąć ewentualną przyczynę zawieszenia próbkowania.
 3. Odrzucenie pobierania w trybie ustalonego okresu czasowego nie ma wpływu na rozkład okresów czasu.
 4. Funkcja skryptu Optimise() czasami zwracała nieważną wartość6. , powodując zawieszenie skryptu.
 5. Poprawiono układ dialogów utworzonych przez język skryptowy.
 6. Próbkowanie nie odbywa się do końca pobierania, kiedy jest zatrzymane w środku długiej sekwencji.
 7. Znaczniki obrazu zwracane przez funkcję SampleHandle() współpracują z takimi funkcjami jak WindowVisible.
05/1998 1.52 Usunięte błędy
 1. Dołączane ramki nie były właściwie uaktualniane lub zapisywane. Problem ten jest teraz poprawiony.
 2. Funkcja SampleStatus() zwraca teraz kiedy próbkowanie jest zatrzymane, ale nie zakończone.
 3. Jeśli ścieżka dla nowych próbkowanych plików danych jest nieważna, wtedy jest automatycznie usuwana.
 4. Funkcja CondSet() obsługuje poprawnie wartości domyślne dla ustawień filtra.
05/1998 1.51 Usunięte błędy
 1. Funkcja skryptu SampleRate nie zmieniała właściwie szybkości. Funkcje SampleBurst i mogły ustawić prędkość, ale tego nie robiły. Działają teraz poprawnie.
 2. Usunięto błąd pamięci w operacjach składania ciągu skryptu (s$ := s$ + "inny ciąg").
05/1998 1.50 Nowe funkcje
 1. W trakcie próbkowania można wyprowadzać impulsy, dowolne gradienty napięcia, fale sinusoidalne, serie impulsów oraz impulsy cyfrowe. Sygnały wyjściowe mogą być generowane przed wykonywaniem próbkowania danych, w jego trakcie lub potem. Impulsy można skonfigurować w ten sposób, że wykonują automatycznie cykle poprzez szereg wartości.
 2. System pozyskiwania danych może teraz wykorzystywać wiele stanów ramek. Mechanizm te może rejestrować stan z urządzeń zewnętrznych lub też może być wykorzystany do przełączania pomiędzy szeregiem różnych grup sygnałów wyjściowych impulsów. Stany ramek można wykorzystać w analizie danych w celu uzyskania wyników odpowiadających tylko jednemu stanowi.
 3. Nowy tryb pobierania danych umożliwia na pobieranie serii w ustalonych, ściśle odmierzonych odcinkach czasu.
 4. Wykresy tendencji i kaskadowe, zastosowano nowy typ widoku XY. Załączamy przykładowe skrypty do wykorzystania widoku XY.
 5. Program Signal może teraz dołączać nowe ramki do istniejących plików danych lub obrazu pamięci. W przypadku każdej ramki może być wiele obrazów pamięci z różnymi parametrami.
 6. Automatyczne przetwarzanie obrazów pamięci jeśli dochodzi do zmiany danych żródłowych.
 7. Automatyczne tworzenie nazw plików dla danych próbkowanych oraz (opcjonalnie) automatyczny zapis nowych danych na dysk.
 8. Czas bezwzględny dla każdej próbkowanej ramki jest teraz rejestrowany wraz z danymi ramki.
 9. Można po prostu dwa razy kliknąć na kanale by zmienić wielkość obszaru lub powrócić do poprzedniego obrazu wielu kanałów.
 10. Dodatkowe pomiary obszaru kursora regiony. Standardowe odchylenie od poziomu RMS.
 11. Rozbudowany eksport metapliku do pliku lub schowka, co umożliwia łatwe wstawianie złożonych obrazów do takich programów graficznych jak CorelDraw lub Easel. W wyniku eksportu bitmap powstają znacznie mniejsze pliki.
 12. Rozbudowany tryb nadpisywania sygnałów analogowych dla próbkowanych danych.
 13. Usprawnione mechanizmy próbkowania dzięki którym opóżnienia między ramkami są znacznie krótsze, sięgając tylko 10 ms.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×