• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Grupowanie

Okno grupy

Opcjonalnie w stosunku do dopasowywania szablonów wartości szczytowe mogą być segregowanie poprzez zmniejszanie grupy. Wartości obliczone poprzez analizę głównych składników lub pomiary zdefiniowane przez użytkownika są rysowane w trójwymiarowym oknie grupowania.

 • Widok można obracać w trzech wymiarach przy pomocy myszy lub suwaków
 • Średnie K i normalne algorytmy połączeń do automatycznego rozdzielania grupy
 • Ręczne rozdzielanie grup poprzez zastosowanie elips
 • Punkty widoku w oparciu o procent całego zakresu czasowego i etapy w czasie śledzenia przemieszczających się grup
 • Generowanie histogramów okresów w oparciu o wyświetlane grupy
 • Pokazywanie/ukrywanie poszczególnych grup
 • Wzrokowa identyfikacja skupiska spajków pojawiających w określonym okresie refrakcji
 • By wspomóc identyfikację skupiska możliwe jest sporządzenia wykresu gęstości
 • Kopiowanie wartości jako tekstu (podstawowe wartości danych i wyświetlanie współrzędnych)
 • Wybór poszczególnych wartości szczytowych poprzez kliknięcie myszą w celu ręcznej klasyfikacji

Opcja tworzenia wykresu gęstości
ułatwiająca identyfikację klastra

Identyfikacja wizualna
klastrów ze spajkami
Analiza głównych składników
 • Wybór głównych składników do rysowania na osi X, Y i Z
 • Obliczenie składników kanałów o wielokrotnym przebiegu (podwójna elektroda lub tetroda) w oparciu o całą amplitudę falową lub szczytową albo stosunek wartości szczytowej do amplitud średnich

Pomiary definiowane przez użytkownika
 • Wybór pomiarów dla osi X, Y i Z do grupowania danych
 • Pomiar czasu, amplitud, zboczy i pól
 • Zapisywanie do 10 konfiguracji zawierających różne zestawy pomiarów
 • Pomiary poszczególnych przebiegów lub średnich przebiegów dla danych przebiegów wielokrotnych

Generowanie grup w oparciu o pomiary
definiowane przez użytkownika

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×