• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Skrypty do Spike2


Eksportowe

Export obejmuje konwersję danych do innych formatów; aby łączyć lub w inny sposób zmieniać pliki danych zajrzyj do sekcji Editing.

 

Drukowanie jako tekst danych typu raster
RasterDump01.s2s (11/20)

RasterDump.zip

Ten skrypt eksportuje dane typu raster z plików z wynikami do nowego dokumentu tekstowego. Po uruchomieniu, skrypt prosi użytkownika o otwarcie pliku z wynikami, zawierającego kanał typu raster, i zaznaczenie, który kanał typu raster ma być wyeksportowany.

Ten skrypt wymaga Spike2 v4.24 lub wyższej.

Zapisz pliki z wynikami w postaci obrazów
SaveAsImage.s2s (04/10)

SaveAsImage.zip

Ten skrypt to przykład na eksportowanie kilku plików wynikowych do formatu bitmapy lub metapliku. Użytkownik wybiera katalog zawierający pliki, a potem skrypt eksportuje je po kolei. Można ustawić rozmiar okna dla pierwszego pliku wynikowego, a potem skrypt używa tego rozmiaru obrazu dla kolejnych plików. Pliki z obrazami są zapisywane w tym samym katalogu i z tą samą nazwą co pliki wynikowe.

Ten skrypt wymaga Spike2 v5.21 lub wyższej.

Eksportowanie tekstu w oparciu o kanał wyzwalający
TriggeredTextExport.s2s (04/10)

TriggeredTextExport.zip

Ten skrypt eksportuje dane w fragmentach tekstu sformatowanego dla arkusza kalkulacyjnego, w oparciu o wybrany kanał wyzwalający. Każdy fragment jest odseparowany przez nowy nagłówek kolumny. Eksportowane są wszystkie widoczne kanały w oparciu o ustawienia użytkownika dotyczące częstotliwości próbkowania wyjścia i długości fragmentu.

Ten skrypt wymaga Spike2 v5.21 lub wyższej.

Konwersja plików danych Spike2 do formatu WAV
SMRTOWAV.S2S (06/09)

smrtowav.zip

Skrypt ten konwertuje sygnały falowe w pliku danych na ośmio- lub szesnastobitowy format WAV. Kanały te można następnie odtwarzać przy pomocy wielu standardowych narzędzi.

Przetwarzanie kanałów zdarzeń do pliku tekstowego
DUMPSPK 02.S2S (04/18)

dumpspk.zip

Ten skrypt zrzuca zdarzenie lub kanał znaczników jako tekst z pliku danych Spike2. Skrypt zrzuci dane jako średnią częstotliwość, chwilową częstotliwość, rate, czasy zdarzeń lub interwały zdarzeń w milisekundach.

Skrypt wymaga Spike2 v6.18 lub nowszego.

Drukowanie w Logu wartości chwilowej częstotliwości
DumpInstFreq.s2s (07/10)

DumpInstFreq.zip

Ten skrypt oblicza wartości chwilowej częstotliwości w kanale event, marker lub WaveMark i zapisuje je w oknie Logu. Wszystkie te typy danych można również wyświetlić jako chwilową częstotliwość, wykorzystując funkcje Channel Draw Mode.

Ten skrypt wymaga Spike2 v4.24 lub wyższej.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Simon Gray. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Signal.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako spike\scripts\myscript.s2s. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Spike2 a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Spike2. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×