• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Modele i prędkości

 • Uruchamiaj do 15 modeli generujących wyjście na 8 DAC-ach; kilka modeli napędzających jeden DAC jest automatycznie sumowane
 • Tempo uaktualniania: ponad 300 kHz z jednym modelem Hodgkin’a/Huxley’a i 270 kHz z dwoma modelami (spójrz na tabelę poniżej).
 • Sprzętowe wykrywanie przeładowania daje pewność w uzyskane wyniki
 • Ergonomiczne okna dialogowe pozwalają łatwo przeglądać i edytować parametry modelu
 • Podczas próbkowania można modyfikować parametry modelu i wdrażać zmiany
 • Podczas próbkowania można automatycznie przełączać się pomiędzy kilkoma stanami parametrów
 • Wyjścia pulsowe i falowe zdefiniowane przez użytkownika mogą być sumowane z wyjściem generowanym przez dynamiczne clampowanie
 • Sekwencer wyjścia może dynamicznie włączać lub wyłączać poszczególne modele podczas pojedynczego przebiegu próbkowania


Aktualizuj ceny

Modele H-H x1 x2 x4 x8
Power1401-3
320kHz 270kHz 175kHz 105kHz
Power1401 mkII
100kHz 85kHz 60kHz 45kHz
Micro1401-4
345kHz 294kHz 233kHz 154kHz
Klasa modelu Typ
Hodgkin-Huxley

Alpha/Beta*
Tau

Synapse

Alpha
Ośrodkowy generator wzorca lokomocji
Destexhe
Elektryczny
Wykładniczy
Różnica wykładnicza
Użytkownika *

Upływ

Liniowy
GHK
Boltzmann
Użytkownika *

Szum

Ornstein’a-Uhlenbeck’a
Skalowany Ornstein’a-Uhlenbeck’a

* Te modele mogą być dostosowywane lub rozszerzane poprzez zamianę parametrów numerycznych na tabele wartości wygenerowane przez użytkownika

Podczas testów przekonaliśmy się, że wydajność current clamp w starego typu wzmacniaczach nie jest wystarczająca by efektywnie przeprowadzać dynamiczne clampowanie.

Do tej pory następujące wzmacniacze zostały przetestowane w CED i widzieliśmy, że działają poprawnie z dynamicznym clampowaniem Signala:

 • Molecular Devices Multiclamp 700A and 700B
 • NPI BA-03X
 • A-M Systems 2400
 • HEKA EPC 800

Inne wzmacniacze zostaną przetestowane i dodane do tej listy w odpowiednim czasie.

Jednakże wiele innych wzmacniaczy: BA-01X, BA-01M, ELC-01X, ELC01M, ELC03XS, SEC03M, SEC05X, SEC01X od NPI Electronics oraz EPC-800 od HEKA są znane z tego, że świetnie nadają się do current clamp i tym samym nadają się do dynamicznego clampowania. Nie oznacza to jednak, że inne wzmacniacze są nieodpowiednie. ×

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×