• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zmiany techniczne Signal version 7


Uzytkownicy wersji 7 mogą sciagnąć za darmo.

Data Wersja Zasadnicze informacje
05/2022 7.07 Nowe funkcje
 1. There is now a check box in the DuoMag settings to disable checks on triggering.
 2. You can now specify the output pulses for dual DuoMag MP devices in either order.
Usunięte błędy
 1. The level dialog for virtual channel expressions now accepts negative values.
 2. Standard display now turns on channel numbers.
 3. You can now undo showing channel numbers.
 4. Modifying a virtual channel expression from within the virtual channel dialog now causes the channel to be redrawn in other views.
 5. Modifying the virtual channel expression from a script will now cause dependent virtual channels to update.
 6. Previously, it was possible to interactively carry out a process such as waveform averaging or measurement generation during sampling when this processing was already executing as part of the sampling. This is now prevented.
 7. The PulseAdd() script function now works for digital channels.
 8. Marker times are kept quantised, and duplicate markers at the same (quantised) time are now prevented.
 9. The ViewList() script function now lists sequencers views correctly.
 10. The copy pulses to states operation in the Pulses dialog is now detected as a change and so enables the OK button.
 11. Importing ADI data files with high section counts could cause the importer to fail.
 12. The YRange() script function now works in grid views as documented.
 13. Signal no longer fails if the sampling configuration dialog is closed while browsing for a folder in the Automation tab.
 14. Signal could lose keyboard markers if the PC had been left on for many days; this is now fixed.
 15. When sampling without multiple states, the auxiliary states control bar might be visible and the auxiliary states items in the sample menu could be available. This has now been fixed.
 16. Changing a TMS stimulator RMT value using the auxiliary states control bar would not affect the actual device settings. This has now been fixed.
04/2021 7.06 Nowe funkcje
 1. Funkcja skryptowa FilePath$() dopuszcza parametr -6 dla ścieżki do danych aplikacji.
 2. Przycisk Copy w oknie dialogowym About generuje teraz tekst zawierający informacje o ścieżce.
 3. Funkcji skryptowej BinZero() można teraz użyć do ustawienia czasu rozpoczęcia ramki w podglądzie pliku.
 4. Funkcja skryptowa ToolbarEnable() może liczyć włączone przyciski i raportować, jeśli ustawiony jest trybie bezczynności.
 5. Teraz, pomocnicze urządzenie stanów DS8R, gdy jest sterowane ręcznie, przechowuje informacje o parametrach bodźca w zmiennych sekcji danych.
 6. Dodano nową funkcję skryptową SampleClampHP(), aby podczas próbkowania umożliwić kontrolę potencjału utrzymania.
 7. Funkcja skryptowa ChanKey() została rozszerzona, aby umożliwić przesuwanie klawisza poza widoczny obszar podglądu.
Usunięte błędy
 1. Tryb rysowania linii rysuje teraz poprawnie z osią pierwiastkową.
 2. Signal próbuje utworzyć brakujące kluczowe ścieżki danych podczas uruchamiania; jeśli to się nie powiedzie, w oknie dziennika zostanie wygenerowany komunikat.
 3. Wcześniej można było nieumyślnie wyłączyć zapisywanie na dysk za pomocą SamplePause(), gdy próbkowanie było już wstrzymane.
 4. Teraz komunikat o błędzie następnego kroku w protokole stanów podaje poprawny zakres.
 5. Próbkowanie bardzo dużej liczby portów 1401 może powodować błędy z powodu generowania zbyt długiego łańcucha. Zostało to naprawione dla list portów od 0 do n.
 6. Duża liczba portów w konfiguracji próbkowania mogła powodować, że konfiguracja próbkowania zajmował zbyt dużo czasu.
 7. Poprzednio, FrameTag(0) mogła zawieszać Signal.
 8. Wyjście debugowania wygenerowane dla polecenia 8 stymulatora MagPro zostało poprawione.
 9. Importowanie niektórych plików danych z komentarzami do kanałów mogło powodować całkowitą awarię.
 10. Wcześniej kompilator skryptów mógł być bardzo zdezorientowany przez niedozwolone znaki.
 11. Podczas próby odczytania tekstu ze schowka Signal ponowi próbę kilka razy po każdym niepowodzeniu, na wypadek gdyby schowek był niedostępny.
 12. Funkcje skryptowe ViewColourSet\Get działają teraz na podglądzie informacyjnym.
 13. Suwaki w oknach dialogowych użytkownika wykorzystują kroki całkowite z wartościami całkowitymi.
 14. Wyświetlanie podpowiedź suwaka podczas przeciągania unika powielania podpowiedzi.
 15. Signal jest teraz chroniony przed możliwą awarią podczas otwierania uszkodzonego pliku zasobów.
 16. Zapisanie widoku siatki usuwa znacznik modyfikacji (*) w tytule widoku.
 17. Wyjścia cyfrowe generowane za pomocą systemu pulsów są odpowiednio ustawione przed wygenerowaniem znacznika, tak aby były synchroniczne.
 18. Okna informacyjne i siatki pojawiały się jako "Unknown" w oknie globalnego debugowania.
 19. Dokumenty siatki były wcześniej zawsze zapisywane, nawet jeśli użytkownik powiedział, że ich nie zapisuje.
 20. Obliczenia taktowania impulsów wyjściowych zostały poprawione, aby uniknąć możliwych błędnych wynikających z zaokrąglania.
 21. Funkcje skryptowe Cursor() i CursorLabelPos() obecnie są rejestowane poprawnie. Wcześniej tworzenie okien dialogowych użytkownika lub używanie funkcji skryptowej Message() przy ukrytym oknie głównym mogło blokować Signal.
 22. Wcześniej tworzenie okien dialogowych użytkownika lub używanie funkcji skryptowej Message(), przy ukrytym oknie głównym, mogło blokować Signal.
 23. Obsługa PowerMAG zapewnia teraz, że moce są wielokrotnościami 0,5% MSO.
 24. Elementy sterujące wzmacniaczem sygnału są ponownie dostępne online, jeśli próbkowanie zostało uruchomione bezpośrednio z okna dialogowego konfiguracji próbkowania.
 25. Jeśli podczas próbkowania usuniesz kanały wirtualne, a następnie zduplikujesz widok, usunięte wcześniej kanały wirtualne mogły pojawiać się ponownie.
 26. Osie Y w podglądzie danych zachowują się teraz rozsądnie, jeśli duże podziałki są wyłączone za pomocą YAxisMode(); poprzednio powodowało to, że tytuły kanałów były pisane poziome.
 27. Próbkowanie za pomocą stymulatora PowerMAG w trybie ppTMS mogło pomijać pierwsze wyzwolenie po przełączeniu do nowego stanu próbkowania.
 28. Podczas próbkowania za pomocą stymulatorów PowerMAG lub Neurosoft poziomy mocy zapisane w zmiennych ramek w nowym pliku danych były nieprawidłowe.
 29. Okno dialogowe impulsów pokazywało fałszywy błąd synchronizacji na końcu definiowanego sygnału wyjściowego, jeśli użyto więcej niż jednego przetwornika DAC.
 30. Instrukcja sekwencera wyjścia TRIG została dostosowana, aby zapobiec potencjalnym problemom z zewnętrznymi impulsami wyzwalającymi.
 31. Okna dialogowe czcionek teraz poprawnie inicjują pole Style.
 32. Instrukcje sekwencera POINTS i XOR dla micro1401-4 nie działały poprawnie.
 33. Poprawiono zachowanie okna dialogowego File information podczas próbkowania; możesz teraz zmieniać szerokości kolumn bez ich natychmiastowego resetowania.
Zmiany
 1. Przebiegi nie są już prostowane podczas rysowania w trybie punktowym z osią pierwiastkową.
 2. Importer TDT nie zawiedzie od razu, jeśli brakuje niektórych plików .sev, ale zaimportuje każdy obecny plik i zapisze brakujące.
 3. Osie X w podglądzie danych nadal pokazują jednostki czasu, jeśli duże podziałki zostały wyłączone za pomocą XAxisMode().
 4. Jednostki poziomów mocy stymulatora TMS zapisywane w zmiennych ramek to teraz "% MSO" albo "% RMT", zgodnie z konfiguracją urządzenia.
02/2020 7.05a Nowe funkcje
  Polecenia dla oryginalnego micro1401 są teraz włączone.
12/2019 7.05 Nowe funkcje
 1. Dodano obsługę przezczaszkowych stymulatorów magnetycznych Neuro-MS firmy NeuroSoft.
 2. Automatyczna optymalizacja osi Y kanałów danych, w oparciu o koniec próbkowanego przebiegu, jest teraz włączana przez zaznaczenie pola wyboru w konfiguracji próbkowania.
 3. Dodano nową komendę skryptową SampleAutoOpt(), aby umożliwić skryptowi dostęp do tej funkcji.
 4. Mechanizmy optymalizacji osi widoku XY zostały znacznie rozszerzone poprzez wprowadzenie nowego systemu Autoscale Axes.
 5. Nowy sprzęt Micro1401-4 firmy CED jest teraz w pełni obsługiwany; ten typ 1401, w przeciwieństwie do poprzednich typów Micro1401, obsługuje dynamiczne clampowanie.
 6. Podczas próbkowania w systemie Power3A lub Micro4, 200 MHz zegar dostępny w tych systemach zostanie wykorzystany do uzyskania wyższej precyzji taktowania, na przykład częstotliwości próbkowania ADC.
 7. Dodano nową funkcję skryptową HCursorVisible() kontrolującą widoczność kursora poziomego.
 8. Funkcja System() została rozszerzona tak, by podawać informację o taktowaniu wątku GUI.
 9. Funkcja System$() została rozszerzona tak, by zapewnić dostęp do wiersza poleceń Signal.
 10. Dodano nową funkcję skryptową FileTimeDateSet(); można jej użyć do ustawienia czasu rozpoczęcia próbkowania pliku danych.
 11. Dodano nową funkcję skryptową ChanKey(); można jej użyć do kontrolowania położenia i wyglądu kluczy w widokach XY.
 12. Dodano nową funkcję skryptową XYSetData(); można jej użyć do edycji danych w widoku XY.
 13. Kanały Real marker mogą teraz wykorzystywać wartości znaczników wtórnych do ozdabiania wyświetlanych danych paskiem błędu lub przedziału ufności.
 14. Dodano nową komendę skryptową ChanDecorate(), aby zapewnić skryptowy dostęp do tej funkcji.
 15. Wszystkie okna dialogowe używane do edycji zmiennych skryptu zostały ulepszone.
Usunięte błędy
 1. Funkcji EditCopy() uciekał wskaźnik do GDI, gdy była używana do umieszczania bitmapy w schowku.
 2. CursorVisible() użyta z numerem kursora -1, aby wybrać wszystkie kursory, działa teraz poprawnie.
 3. Duże mapy bitowe, będące tłem dla kanału, są teraz obsługiwane znacznie wydajniej.
 4. Funkcja SampleSeqWave() nie działała poprawnie z tylko jednym argumentem.
 5. Ustawienia stymulatora pomocniczego MagStim wcześniej nie ładowały się poprawnie pliku SGC starego typu.
 6. Teraz, podczas próbkowania, okno dialogowe dynamicznego clampowania poprawnie pokazuje stan 'zero DACs between frames'.
 7. Funkcja skryptowa Selection$() działa teraz poprawnie w widokach siatki.
 8. W oknie dialogowym pulsów, jeśli czasy impulsu nie były wyświetlane w sekundach, to wartość kroku dla impulsu kwadratowego o różnej długości była uszkadzana.
 9. Rozmiar bufora danych dla importowanych plików jest teraz ograniczony do bezpiecznej wartości; zapobiega to niektórym przypadkom, w których używane były ogromne bufory, powodujące problemy z pamięcią.
 10. Obsługa urządzeń pomocniczych MagStim nie mogła poprawnie przekonwertować na rzeczywiste, pożądane poziomy mocy, wartości określonych jako procent RMT.
Zmiany
 1. Signal został przekonwertowany do korzystania z mechanizmów dostępu do nowego stylu plików XML, dzięki użyciu znacznie ulepszonej biblioteki obsługi XML.
 2. Informacje XML dla modeli dynamicznego clampowania HH(A/B), zgodnie z pełnym standardem XML były nielegalne, i dane te były odrzucane przez naszą nową, szybszą i lepszą bibliotekę. Nie można odczytać starego XML bez ręcznej edycji pliku konfiguracyjnego próbkowania; wkrótce zostanie wydany Signal w wersja 6, która automatycznie będzie naprawić ten XML.
 3. Oprogramowanie obsługujące MagStim automatycznie próbuje teraz przywrócić zdalną kontrolę, jeśli zostanie ona utracona; w takim przypadku, w oknie dziennika zostanie wygenerowany komunikat ostrzegawczy.
 4. Mechanizmy zastosowane w celu wyraźnego rysowania kolorów, zostały uporządkowane tak, by były nieco mniej wybredne.
 5. Obsługa urządzeń MagPro TMS działa teraz z niektórymi starszymi wersjami oprogramowania układowego MagPro, chociaż zalecamy wszystkim, którzy używają systemu MagVenture, aby zaktualizowali firmware do najnowszej wersji
10/2019 7.04a Nowe funkcje
  Obsługiwany jest Micro1401-4.
09/2019 7.04 Usunięte błędy
 1. Konfiguracje próbkowania są teraz poprawnie odczytywane z dysku; wersja 7.03 nie odczytywała informacji dotyczących okien i widoków, przetwarzania online i kanałów wirtualnych.
 2. Instalator instaluje teraz poprawny importer dla plików danych Spike2.
04/2019 7.02 Nowe funkcje
 1. Generowanie pomiarów w trybie Expression będzie akceptować wyrażenia wartości Y, takie jak "H1" (i wyrażenia pomiarowe, takie jak Mean(t1, t2{, c}), jeśli zapewniony jest opcjonalny numer kanału); wcześniej można było stosować tylko wyrażenia odnoszące się do położenia osi X.
 2. Teraz można korzystać z okien dialogowych ustawień urządzeń pomocniczych podczas próbkowania. Ogólnie tylko ustawienia dla stanu można zmienić w trybie online.
 3. Dodano nowe okno dialogowe, aby uprościć kopiowanie ustawień urządzeń pomocniczych; dostęp do tego można uzyskać za pomocą przycisku Copy to ..., który zastępuje przyciski Copy all i Copy above znajdujące się we wszystkich okienkach ustawień stanów pomocniczych.
 4. Obsługa urządzeń pomocniczych dla urządzeń TMS pozwala teraz opcjonalnie określać poziomy mocy jako procentowy próg spoczynkowego progu motorycznego (RMT). Funkcja skryptowa SampleAuxStateParX() została rozszerzona tak, aby była zgodna z tą zmianą.
 5. Dodano nowy pasek sterowania stanami pomocniczymi, aby uprościć korzystanie z tych urządzeń podczas próbkowania. Zapewnia to szybki dostęp do pojedynczej zmiennej (spoczynkowy próg motoryczny (RMT) dla urządzeń TMS) wraz z przyciskiem otwierającym główne okno dialogowe ustawień.
 6. Tytuł i jednostki kanałów wirtualnych lub pamięciowych można teraz zmienić podczas próbkowania.
 7. Dodano nową funkcję skryptową Chan(); to zamienia łańcuchy w numery kanałów.
 8. Można teraz wpisać wyrażenia z przedziałem czasowym, takie jak 1/200 jako interwał próbkowania dla kanałów wirtualnych.
 9. Możesz teraz zezwolić na otwieranie zewnętrznych plików tekstowych jako Unicode, używając funkcji języka skryptowego FileOpen() i dodając 32 do parametru mode%.
 10. Wsparcie dla stymulatora MagStim Rapid TMS, jako pomocniczego urządzenia stanów, zawiera teraz parametr opóźnienia ładowania w celu zmniejszenia możliwego szumu.
 11. Nowe okno skali kolorów jest dostępne w ustawieniach Display; może to być użyte do zdefiniowania skali, która będzie użyta do mapowania przy pomocy kolorów.
 12. Komenda skryptowa EditPaste() została rozszerzona o obsługę przenoszenia bitmapy do tablicy liczb całkowitych.
 13. Polecenie skryptowe EditCopy() zostało rozszerzone w celu kopiowania tablic liczb rzeczywistych i całkowitych do schowka jako bitmapy.
 14. Dodano nową komendę skryptową EditImageSave(); zapisuje ona do pliku obrazy bitmapowe przechowywane w schowku.
 15. Polecenie skryptowe Spline2D() zostało rozszerzone, aby używać skal kolorów do definiowania kolorów mapowania i generowania, oprócz bieżącego wyjścia w formacie bitmapy, prostokątnej siatki wartości wynikowych.
Usunięte błędy
 1. Okno dialogowe ustawień wykresu trendu w Measurements teraz poprawnie włącza i wyłącza przycisk New, szczególnie gdy wykonywany jest pomiar oparty na Expression.
 2. Jeśli obsługa urządzeń DS8R z poziomu sterowania urządzeń dodatkowych została użyta bez podłączonego urządzenia DS8R (i bez użycia sprzętu), powodowało to awarię Signal.
 3. Konwersja dnia tygodnia wykonywana przez funkcję skryptową TimeDate(), zwykle nei była wykonywana dla soboty i niedzieli; teraz działa poprawnie.
 4. Funkcja skryptowa MeasureToChan() przyjmuje teraz tryb punktowy dla iteracji kursora 0.
 5. Funkcja skryptowa MeasureY() jest teraz rejestrowana z poprawnym kodem typu wykonywanego pomiaru.
 6. Opcja Channel to match jest teraz poprawnie rejestrowana dla kanałów wirtualnych.
 7. "File information..." nie pojawiają się już dwukrotnie w menu podręcznym widoków pamięci, aktywowanym prawym przyciskiem myszy.
 8. Zmiana etykiety stanu w oknie dialogowym Pulses jest teraz poprawnie wykrywana jako zmiana danych dotyczących pulsów.
 9. Signal już nie zawiesza się, gdy spróbujesz zastosować filtr FIR w ramce, która nie zawiera żadnych danych.
 10. Suwaki działają teraz poprawnie dla elementu opóźnienia pulsu w oknie dialogowym Pulses, gdy nie są używane czasy bezwzględne.
 11. Pojedynczy przetwornik DAC i 8 wyjść cyfrowych będą teraz poprawnie wyświetlane w oknie dialogowym Pulses.
 12. Funkcje skryptowe z więcej niż 20 argumentami są teraz obsługiwane poprawnie.
 13. Usunięto problem z utratą zasobów Windows podczas konfigurowania próbkowania.
Zmiany
 1. Opcja zezwalania na próbkowanie z brakującym urządzeniem stanów pomocniczych znajduje się teraz w Sampling preferences zamiast w oknie dialogowym Settings dla poszczególnych urządzeń stanów pomocniczych.
 2. Liczba urządzeń stanów pomocniczych jest teraz ograniczona do 10; wcześniej odpowiednie okno dialogowe ustawień nie było dostępne dla żadnego urządzenia poza tym limitem.
 3. Podczas eksportowania widoku XY do pliku danych MATLAB, zmienna MATLAB jest teraz generowana dla dowolnych kanałów XY bez widocznych danych.
08/2018 7.01 Nowe funkcje
 1. Signal może teraz korzystać z wielu pomocniczych urządzeń określających stany; można użyć dowolnej kombinacji różnych (lub tego samego) typów urządzeń. Można przypisać etykietę do poszczególnych urządzeń, aby umożliwić ich rozróżnienie.
 2. Dodano nowe funkcje skryptowe SampleAuxStateNew() i SampleAuxStateRemove() w celu umożliwienia manipulowania listą używanych pomocniczych urządzeń określających stany.
 3. Dodano nowe funkcje skryptowe SampleAuxStateParX(), SampleAuxStatePar$() i SampleAuxStateValX() w celu uzyskania dostępu do ustawień wielu pomocniczych urządzeń określających stany.
 4. Komunikaty o błędach generowane przez pomocniczy system stanów są znacznie bardziej informatywne, szczególnie w odniesieniu do niepowodzenia w dokonaniu ustawień urządzenia na początku próbkowania.
 5. Nowa kontrolka paska postępu została dodana do formantów dostępnych w oknach dialogowych generowanych przez skrypt.
 6. Funkcje skryptowe FileTimeDate(), FileTime$() i FileDate$() teraz działają w każdym widoku z powiązanym plikiem i mogą zwracać liczbę różnych czasów i dat.
 7. Funkcja skryptowa FileName$() została rozszerzona, aby umożliwić jej zwrócenie przydatnych sekcji pełnej ścieżki i nazwy pliku, takich jak cała ścieżka i cała nazwa pliku.
 8. Dodano klawisze akceleratora (pojedyncze naciśnięcia klawiszy) dla wstrzymania próbkowania na końcu przebiegu i dodano opcje wyzwalania próbkowania.
 9. Okienkadialogowe osi X i osi Y poprawnie dopasowują i dezaktywują kontrolki, gdy oś jest ustawiona by była skalą.
 10. Dodatkowy bit został dodany do parametru maski w funkcji skryptowej ViewList(), dzięki czemu można uzyskać odwołanie do widoku aktualnie uruchomionego skryptu i dołączyć pliki zawarte w uruchomionym skrypcie.
 11. Dodano nowe funkcje skryptowe SampleAbsTime() i SampleMaxWaveRates().
 12. Dodano nowe funkcje skryptowe SampleXConv(), SampleXCUnits$() i SampleXCPointsPerUnit() w celu zapewnienia dostępu do kontroli próbkowania sterowanej przez puls konwersji zewnętrznego urządzenia ADC.
 13. Aktywne przeszukiwanie kursorami będzie teraz działało na danych z bufora ramki, gdy bufor jest wyświetlany.
 14. Po dodaniu konfiguracji próbkowania do paska narzędzi próbkowania, początkowy stan opcji Write jest ustawiany przez odczytanie tej opcji z pliku konfiguracyjnego.
Usunięte błędy
 1. Sterowanie siatką w oknie dialogowym dostosowywania wyświetlania jest wyłączone, gdy odpowiednia oś jest narysowana jako pasek skali.
 2. Aktualny stan próbkowania wyświetlany przez pasek sterowania stanami zostaje przywrócony, gdy okno analizy membran zostanie zamknięte.
 3. Opcja " Load configuration right-click " na pasku próbkowania działa teraz ponownie.
 4. Komenda menu skryptów Turn Recording Off nie przesuwała widoku nowego skryptu na wierzch, teraz jest to naprawione.
 5. Funkcje skryptowe MeasureToXY() i MeasureToChan() umożliwiają teraz użycie kanałów wirtualnych do iteracji kursora 0.
 6. Obsługa stanów pomocniczych PowerMAG mogła się zawiesić, jeśli cykl stanu rozpoczął się w tym samym stanie, w którym zakończył się poprzedni cykl.
 7. Korzystanie z obsługi stymulatora DS8R może spowodować awarię Signal, jeśli nie ma sprzętu DS8R.
 8. Kontrola, z poziomu skryptu, poziomów mocy wtórnej i opóźnień ładowania w stymulatorze DuoMAG działa teraz poprawnie.
 9. Element menu Compile Script jest teraz poprawnie zaciemniony na szaro dla widoków innych niż skrypt.
 10. Analiza Measurements to XY, w której dla iteracji kursora 0 zastosowano wyrażenie, mogła poddać się po przetworzeniu pojedynczej ramki.
Zmiany
  W ramach zmian potrzebnych do obsługi wielu pomocniczych urządzeń zgłaszających stany, selektor urządzeń pomocniczych został usunięty ze strony Sampling w oknie dialogowym Preferences. Zamiast tego używane urządzenia są definiowane w sekcji States okna dialogowego Sampling configuration.
03/2018 7.00 Nowe funkcje
 1. Dodano obsługę przezczaszkowych stymulatorów magnetycznych PowerMAG firmy MAG & More.
 2. Dodano obsługę przezczaszkowego stymulatora magnetycznego DuoMAG firmy Deymed.
 3. Obsługa przezczaszkowego stymulatora MagPro zawiera teraz opcję opóźnienia ładowania, która może być wykorzystana do zmniejszenia szumu podczas wywoływanych odpowiedzi.
 4. Dodano obsługę dwufazowego stymulatora prądu stałego DS8R firmy Digitimer.
 5. Dodano okno informacyjne, które wyświetla ekrany, z których można korzystać, aby czas i inne informacje były widoczne z całego laboratorium
 6. Analiza membrany podczas clampowania jest przeprowadzana dla wszystkich stanów, jeśli analizowany stan jest ustawiony na wartość -1.
 7. Wydruki ekranu teraz rysują czcionki w rozmiarze proporcjonalnym do dostępnego miejsca, a tytuły widoku rysują teraz tę samą czcionkę, co na ekranie i w wielkości zbliżonej do ekranowej.
 8. Wydruki ekranu mogą teraz rysować widoki Grid bardziej zadowalająco; aby uzyskać najlepszą liczbę kolumn, czcionka jest skalowana przez fizyczną szerokość prostokąta wyjściowego.
 9. Rozmiary okien dialogowych kanału wirtualnego, ewaluacji skryptu, edycji zmiennych podczas debugowania skryptu, ustawianie kolorów, skróty otwarty/zamknięty, modeli DC, dostosowywania wyświetlania i okien mogą być teraz zmieniane.
 10. Automatyczne uśrednianie według stanów pozwala ci teraz nie generować średniej dla stanu 0.
 11. Wybór portu komunikacyjnego używany w różnych miejscach pokazuje teraz lepsze nazwy portów.
 12. Okno dialogowe informacji o kanale pokazuje teraz wyrażenie dla kanałów wirtualnych.
 13. Okno dialogowe z informacjami o pliku pokazuje teraz kanały używane w zestawach clampowania.
 14. Dodano nowe funkcje skryptowe ArrCWT(), ArrRange() i ArrMapImage().
 15. Informacje o błędzie są teraz rejestrowane, jeśli nie można załadować pliku obsługi wzmacniacza, pomocniczych stanów lub pomocniczego telegrafu.
 16. Dodano nową funkcję skryptową SampleMembAna(), która pozwala skryptowi wyświetlić lub schować okno dialogowe analizy membrany podczas clampowania.
 17. Dodano nową funkcję skryptową SampleConfig$() w celu pobrania nazwy pliku, z którego załadowano bieżącą konfigurację próbkowania.
 18. Wykończenie arbitralnego przebiegu wyjściowego przebiega teraz w taki sposób, że poziom wynikowego sygnału jest zawsze poprawny.
 19. Język skryptowy ma nowe operatory numeryczne dla bitowego nie (~) i dla przesuwania liczb całkowitych (<<, >> i >>>) oraz pozwala na użycie & dla bitowego i, && dla i, | dla bitowego lub i || dla lub, albo % dla modułu i ! dla nie.
 20. Język skryptowy pozwala na użycie * do pomnożenia ciągu, na przykład "+-" * 3 to "+-+-+-".
Zmiany
 1. Użycie funkcji skryptowej DlgEnable() na obrazie powoduje ukrycie lub wyświetlenie obrazu.
 2. Zmienne całkowite w języku skryptowym mają teraz rozmiar 64 bitów, co pozwala na znacznie większy zakres wartości.
 3. System gromadzenia danych 1401plus nie jest już obsługiwany - jeśli chcesz korzystać z 1401plus, będziesz musiał użyć Signal w wersji 6.
 4. Czasy danych znacznikowych są teraz kwantowane do 1/100 najmniejszego przedziału danych falowych (lub 10 mikrosekund, jeśli nie ma kanałów falowych), aby dopasować to do tego, co dzieje się, gdy dane znacznikowe są zapisane w pliku CFS. Z uwagi na to jak dane znacznikowe są przechowywane, zmiana ta zmniejszyła maksymalną liczbę punktów w ramce danych do 40 milionów na kanał.
 5. Czasy cyfrowych znaczników, które są rejestrowane podczas próbkowania, są teraz kwantowane do 1/100 interwału zegara sekwencera. Ze względu na sposób przechowywania danych znacznika ma to wpływ na wymuszenie okresu zegara sekwencera na nie mniej niż próbkowana długość ramki danych podzielona przez 40 milionów
 6. Widoki czasu oferują teraz oryginalną nazwę pliku w oknie dialogowym File SaveAs, a nie tytuł widoku.
 7. Funkcja skryptowa MatLabOpen() teraz zwraca kod błędu przy braku odpowiedzi, zamiast zatrzymywać skrypt.
 8. Nałożone kanały znikają tylko w 75% w tle, dzięki czemu są zawsze widoczne.
 9. Funkcja skryptowa Len() działa teraz na wielowymiarowych macierzach.
 10. Obsługa plików danych została dostosowana do obsługi znacznie większych ilości danych.
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×