• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Analiza

Odejmowanie prądów upływowych
 • 3 metody, on-line i off-line, definiowania danych upływu.
 • Odejmowanie w trybie on-line i off-line wyskalowanego zapisu upływu, włączając w to prądy pojemnościowe.
 • Odejmuj on-line określone upływy, podczas current clamp, przy użyciu całej gamy modeli dynamicznego clampowania.

Wykresy pomiarów

Funkcja wykreślania trendu i pomiarów w Signalu służy do tworzenia, on-line i off-line, wykresów pomiarów wykonywanych na rejestrowanych danych. Dla każdej zaznaczonej klatki z danymi wykonywane są pomiary pojedynczych lub kilku zdarzeń, a następnie są wykreślane, jako koordynaty X i Y. Typowym przykładem może być narysowanie krzywej IV lub pomiarów wykonanych na wielu potencjałach czynnościowych.

Analiza jednoczesnej rejestracji komórki piramidowej i
połączonego z nią interneuronu typu
’fast spiking’ w korze mózgowej†


Dopasowanie krzywej

Dopasowanie funkcji matematycznych do oryginalnych danych lub danych po odjęciu upływów do wykresów trendów.

 • Stosowane są następujące typy dopasowania:

  • Wykładnicze, pierwszego i drugiego rstopnia
  • Gaussowskie, pojedyncze lub podwójne
  • Wielomianowe, od pierwszego do piątego stopnia
  • Krzywa sigmoidalna (Boltzmanna)
 • Podaje współczynniki najlepszego dopasowania i oszacowanie ufności.
 • Wyświetlenie współczynników dopasowania na wykresach trendów.

 

Dopasowanie krzywych wykładniczych do kilku przebiegów

†Dane uzyskane dzięki uprzejmości Dr Afia Ali z London School of Pharmacy

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×