• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Analiza

Spike2 ma wbudowane funkcje wykrywania sygnałów falowych, pomiaru opóźnień, amplitud i powierzchni, średnich i rysowania trendów. Dalsze funkcje analizy można dostosowywać do potrzeb użytkownika poprzez zastosowanie języka skryptowego.

 • Generowanie kanałów tachogramów takich jak fale R w zapisach EKG w badaniach nad zmiennością tempa pracy serca
 • Lokalizacja wartości procentowych repolaryzacji i pomiar opóźnień w oparciu o potencjały akcji serca
 • Pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia pracy serca na podstawie uderzeń serca. Użycie wykrytych wartości szczytowych i minimów do obliczania i rysowania wykresu średniego ciśnienia krwi
 • Znaczenie i pomiar reakcji na stosowanie leków


Przetwarzanie danych falowych
Kliknij, aby odtworzyć film

Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa
pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.Spike2 może wykorzystywać procesy dotyczące kanałów (na przykład korygowanie i wygładzanie) w trybie on-line i off-line, pomagając w wykryciu i pomiarze cech falowych. Wirtualne kanały pozwalają na obliczanie międzykanałowej wartości arytmetycznej, dla przykładu obliczanie trzeciego odprowadzenia w trójkącie Einthovena.

 • Lokalizowanie i oznaczanie interesujących punktów w przetwarzanych danych. Użycie tych referencyjnych markerów do dokonywania pomiarów na podstawie oryginalnego sygnału
 • Do opcji przetwarzania sygnału należy filtrowanie cyfrowe i wygładzanie w celu zmniejszenia hałasu i niechcianych częstotliwości, zróżnicowanie w celu wykrycia elementów trudnych do wykrycia, usunięcie konwertera cyfrowego w celu normalizacji sygnału i minimalizacji odchodzenia od wartości wyjściowej
 • Zastosowane procesy maja wpływ tylko na wyświetlane dane, nie na dane przechowywane pierwotnie na dysku
 • Tworzenie duplikatów kanałów w celu jednoczesnego wykrywania danych surowych i przetworzonych

Analiza potencjału pracy serca
Pomiary

Wyniki dotyczące pozycji kursorów, korelacji, średnich, funkcji bazujących na skryptach można rysować i eksportować do dalszej analizy, jeśli wynika taka potrzeba.

 • Można dokonywać następujących pomiarów: średnia wartość falowa, zbocze sygnału, obszar krzywej, współczynniki, różnice i amplitudy wartość szczytowa/wartość szczytowa
 • Wykonywanie wielokrotnych pomiarów na podstawie pozycji kursorów
 • Rysowanie wyników z nowych kanałów w pliku danych lub wykresach rozproszonych XY
 • Eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego

Rysunek trendów wielokrotnych pomiarów

×

Przy pomocy wbudowanych funkcji aktywnych kursorów i wykonywania pomiarów Spike2 może przeprowadzać on-line i off-line wykrywanie cech sygnału i zaznaczać je w pliku danych w osobnym kanale. Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×