• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Pobieranie danych I Stymulacja

Pobieranie danych

Spike2 rejestruje dane falowe, znaczniki czasowe i dane markerowe. Dane z kanałów falowych mogą być pobierane w różnym tempie próbkowania, wraz z bodźcem synchronizującym i impulsami sterującymi rejestrowanymi w tym samym pliku jako dane znacznika czasu. Uwagi dotyczące tekstu rejestrowane w trakcie pobierania danych można łatwo zlokalizować w celu przeglądu i analizy etapów eksperymentu.


Wykrywanie cech danych

Wyszukiwanie aktywnych kursorów dla cech w danych falowych i przeskoków (latch) do znaczników czasowych. Można również wyszukiwać pozycję kursorów przy pomocy takich "wyrażeń” jak Cursor(1)+5 by wymusić kursor z pięciosekundowym wyprzedzeniem pierwszych porównawczych pomiarów pola.

 • Wyszukiwanie cech związanych z wartościami szczytowymi, minimami, przecięciami wartości progowych, pomiarów zboczy sygnałów, procentowej repolaryzacji i markerów danych na kanałach danych wielokrotnych
 • Użycie do dziesięciu aktywnych kursorów na widoku pliku danych

BP i EKG z wygenerowaną średnią wartością BP


Stymulacja

Interfejs urządzenia CED 1401 generuje przy pomocy wbudowanego sekwencera Spike2 impulsy taktujące. Edytor graficzny z mechanizmem interaktywnym typu przeciągnij i upuść pozwala na szybkie i łatwe tworzenie protokołów bodźców. W przypadku bardziej złożonych wymagań dotyczących sygnału wyjściowego i sterowania edytor tekstowy umożliwia bezpośredni dostęp do kodu sekwencji. Dzięki możliwościom interakcji skryptów możliwa jest dalsza kontrola sygnałów wyjściowych w trybie on-line.

 • Sekwencje impulsów sygnałów wyjściowych, impulsy o zmiennej amplitudzie, załamki, sinusoidy i swobodne sygnały falowe w trakcie próbkowania
 • Reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany lub cechy próbkowanych danych
 • Przełączanie pomiędzy różnymi protokołami sygnałów wyjściowych poprzez kliknięcie myszą

Graficzny edytor sekwencji

×

Przy pomocy wbudowanych funkcji aktywnych kursorów i wykonywania pomiarów Spike2 może przeprowadzać on-line i off-line wykrywanie cech sygnału i zaznaczać je w pliku danych w osobnym kanale. Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×