• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Kanały pamięci

Kanały pamięci to tymczasowe wersje dowolnego kanału danych programu Spike2. Dane w nich zawarte są przechowywane w komputerze, co umożliwia szybki dostęp i ich modyfikację. Informacje mogą być przechowywane w kopiach kanałów, wykrytych funkcjach falowych albo danych wprowadzonych przez użytkownika. Kanały te giną podczas zamykania pliku, można je jednak zapisać w trwały sposób, jeśli użytkownik chce je zachować.

 • Tworzenie do 300 kanałów pamięci w pliku danych
 • Importowanie kompatybilnych danych pomiędzy typami kanałów
 • Ważny czas przecinania się wartości szczytowych, minimów lub wartości progowych z danych falowych
 • Uzyskiwanie odcinków sygnałów falowych związanych z markerami i godziną
 • Ręczne dodawanie i wymazywanie danych
 • Pełna kontrola dzięki wbudowanemu językowi skryptowemu

Import wartości szczytowych danych z
tętnic do kanału pamięci

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×