• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Przetwarzanie danych przy pomocy języka skryptowego

Oprócz poleceń służących do realizacji wszystkich wbudowanych funkcji dotyczących przetwarzania danych język skryptowy Spike2 ma pełny dostęp do danych w formie macierzy wartości falowych lub markerów czasu. W języku skryptowym jest wiele poleceń i funkcji matematycznych przeznaczonych do użycia z macierzami, matrycami i poszczególnymi wartościami. Wyniki mogą być następnie wprowadzone do pliku danych lub innego rodzaju widoku lub danych wyjściowych dla dalszej analizy. Najczęstsze polecenia:

ChanData()
Wypełnianie macierzy danymi falowymi lub godziną zdarzenia

ChanMeasure()
Podejmowanie określonych działań w oparciu o kanał

ArrFFT()
Przeprowadzanie analizy spektralnej na widokach wyników lub macierzy danych

ArrFilt()
Stosowanie filtru FIR w odniesieniu do macierzy

ArrSort()
Sortowanie macierzy i opcjonalnie ustawianie kolejności innych danych w taki sam sposób

ArrSpline()
Interpolowanie jednej macierzy na drugą wykorzystując modelu sześciennego

MATDet()
Obliczanie determinanty macierzy

MATSolve()
Rozwiązywanie grupy równań liniowych

MATTrans()
Transponowanie macierzy

PCA()
Analiza głównych składników (rozkład pojedynczych wartości)

Exp()
Funkcja ekspotencjalna liczby lub macierzy

Log()
Logarytm o podstawie 10 dla liczby lub macierzy

Język skryptowy zawiera również funkcję konwersji zdarzeń do postaci sygnału falowego. Chociaż podobna funkcjonalność jest dostępna dzięki wykorzystaniu kanałów wirtualnych, komenda EventToWaveform() daje dodatkową korzyść polegającą na wygładzeniu uzyskanej fali za pomocą kształtu zdefiniowanego przez użytkownika, który może być asymetryczny.

Strona pomocy przykładowego skryptuSkryptowe przetwarzanie sygnału falowego; integracja aktywności nerwu znormalizowana do wartości wyjściowej

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×