• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Kanały wirtualne

Kanały wirtualne mogą przechowywać sygnały falowe obliczone w oparciu o istniejące kanały, w sposób określony w wyrażeniach dostarczonych przez użytkownika. Obliczenia mogą mieć formę prostej sumy, iloczynu, różnicy, współczynnika lub zastosowania funkcji matematycznych. Podobnie jak procesy w kanałach są stosowane dynamicznie zarówno w trybie on on-line jak off-line.

 • Definiowanie danych przy użyciu operacji i wartości arytmetycznych
 • Wprowadź ręcznie wyrażenie lub utwórz przy pomocy wyskakującego menu
 • Wyświetlane wyniki wielokanałowych, falowych operacji arytmetycznych
 • Użyta interpolacja przy rysowaniu bryły sześciennej jeśli kanały mają różne współczynniki próbkowania
 • Funkcje spektralne pokazują, jak szczególne cechy widma mocy na zmiany kanału wejściowego w czasie
 • Funkcje spektralne to moc w pasmach częstotliwości , widmowy brzeg , średnia częstotliwość i częstotliwość dominującą

Do obliczania wielkości trzech prostopadłych sił
używany jest wirtualny kanał

 • Przy pomocy wygładzania gaussowskiego, sinusoid, trójkątów, kwadratów lub interpolacji częstotliwości chwilowej, generuj krzywą pokazującą częstotliwość zdarzeń
 • Tworzenie jednolicie próbkowanych danych uzyskanych z nierównomiernie próbkowanych pomiarów
 • Stosuj funkcje arytmetyczne, np.: kwadrat, pierwiastek kwadratowy, sześcian, wartości bezwzględne, rektyfikowanie półokresowe, funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan, arc tan)
 • Generuj fale: sinus, kwadrat, trójkąt, piła, obwiednia

Kliknij, aby odtworzyć film

Ten samouczek wideo pokazuje jak utworzyć widmo mocy
pasma przy użyciu kanałów Virtual.

×

Spike2 rozszerzono kanały Virtual o funkcje analizy spektrum, które mogą zostać wykorzystane do pokazania jak określone widmo mocy w kanale wejściowym zmienia się wraz z upływem czasu. Ten samouczek wideo pokazuje jak utworzyć widmo mocy pasma przy użyciu kanałów Virtual.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×