• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Sekwencer wyjścia

Sekwencer kontroluje do 8 wyjść falowych i 16 wyjść cyfrowych z interfejsu CED 1401. Graficzny edytor, w sposób przyjazny dla użytkownika, wyświetla wybrane wyjścia, tak by szybko i łatwo tworzyć protokoły stymulacyjne. Dostępny jest również edytor tekstowy, który daje bezpośredni dostęp do kodu instrukcji sekwencera, co umożliwia generowanie bardziej złożonych wyjść oraz pozwala spełnić zaawansowane wymogi kontroli.

 • Pulsy, wybrane z palety, przenieś i upuść w edytorze na ścieżki wyjściowe
 • Szybko i łatwo modyfikuj czas trwania i amplitudę impulsów
 • Używaj impulsów cyfrowych i ciągów impulsów do wyzwalania urządzeń zewnętrznych
 • Generuj impulsy kwadratowe o zmiennej amplitudzie, krzywe sinusoidalne oraz narastające impulsy napięciowe kontrolujące sprzęt zewnętrzny
 • Generuj narastanie i utrzymanie napięcia, poprzez połączenie impulsów takich jak fale kwadratowe i pulsy narastające
 • Kontroluj bodźce o zmiennej intensywności, takie jak temperatura, prąd i napięcie
 • Kontroluj i stymuluj przez wysłanie zdefiniowanych przez użytkownika fale będących wcześniej zarejestrowanymi lub importowanymi danymi
 • Definiuj protokoły impulsów jako osobne sekcje w sekwencerze wyjścia i łącz je ze sobą by automatycznie sekwencjonować stymulację
 • Kopiuj informacje o pulsach pomiędzy sekcjami by szybko ustawić serię podobnych protokołów stymulacyjnych
 • Rób użytek z wyrażeń kontrolnych, takich jak pętle i rozgałęzienia oraz dobieraj losowo opóźnienia i bodźce
 • Bezpośrednio rejestruj stany wejść cyfrowych w kanale znaczników i generuj kody by oznaczać wydarzenia
 • Bezpośrednio sczytuj wejścia cyfrowe i wartości próbkowanej fali, a jeśli spełniony zostanie dany warunek przeskakuj na dane odgałęzienie

Graficzny edytor sekwencjiClick to view video

Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora
graficznego i pokazuje jak go używać

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×