• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Edytora tekstowego

Kontrola przy użyciu edytora tekstowego

Edytor tekstowy daje pełny dostęp do wszystkich możliwości sekwencera wyjścia. Edytor tekstowy umożliwia wydajniejsze użycie przepływu wyrażeń kontrolnych i posiada szereg dodatkowych poleceń dla wyspecjalizowanych operacji. Posiada również standardowe instrukcje dla ogólnej kontroli wyjścia cyfrowego i analogowego. Edytor tekstowy pozwala użytkownikowi na wstawianie do instrukcji sekwencera zmiennych i wyrażeń zamiast stałych wartości.

Interakcja pomiędzy językiem skryptowym a sekwencerem

Sekwencer wyjścia może być kontrolowany interaktywnie lub automatycznie przy pomocy wbudowanych komend kontrolnych. Jednak, zdarzają się sytuacje, gdy niezbędne jest sczytywanie i uaktualnianie wartości wyjściowych w czasie rzeczywistym. W tego typu sytuacjach, sekwencer wyjścia może być kontrolowany przez język skryptowy Spike2.

Generowanie pulsu ze skryptu i sekwencji tekstowej

Skrypt i sekwencer oddziałują na siebie przez wysyłanie i odbieranie zmiennych reprezentujących amplitudę fal, stany cyfrowe i wartości czasu. Większe bloki danych, takie jak lista zarejestrowanych wcześniej odstępów pomiędzy spajkami dla wygenerowania bodźców lub lista serii czasów zdarzeń obliczonych by wytworzyć liniowe narastanie częstotliwości, mogą być transferowane przy użyciu wbudowanej tablicy sekwencera.

Protokół nadawania tempa S1 – S2 serca, gdzie odstęp pomiędzy pulsami jest stopniowo redukowany, aż osiągnie określoną wartość lub bodziec, który wywoła arytmię, może posłużyć jako przykład, w którym kombinacja skrypt i sekwencer, może dostarczyć pełnej kontroli eksperymentalnej. Sekwencer, w czasie rzeczywistym, kontroluje generowanie i taktowanie nadających tempo pulsów, podczas gdy skrypt działa jak wysokiego rzędu ’nadzorca’, pozwalający na interakcję z użytkownikiem i zmiany wartości sekwencera w odpowiedzi na zmiany w napływających danych. Gdy arytmia zostanie wykryta, skrypt automatycznie zatrzymuje generowanie bodźców.

Przykład protokołu stymulacji S1 – S2 generowanej przy
użyciu skryptu i sekwencji tekstowej

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×