• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Wyjście bodziec

Sekwencjonowanie bodźców

Pulsy wyjściowe mogą być definiowane w sekwencerze wyjścia jako osobne sekcje, co pozwala użytkownikowi na definiowanie wielu różnych protokołów stymulacji. Sekwencjonowanie wyjścia może być kontrolowane ręcznie lub automatycznie przy użyciu komend dostępnych z poziomu sekwencera lub języka skryptowego.

 • Kontroluj sekwencjonowanie ręcznie, przyciśnięciem klawisza
 • Automatyzuj sekwencjonowanie bodźców używając komend kontrolnych, w tym rozgałęzień i pętli
 • Reaguj na zmiany w danych falowych lub zdarzeniach
 • Wprowadzaj losowe opóźnienia oraz rozgałęzienia o ustalonym prawdopodobieństwie

Wyjście falowe

Oprócz generowania przez DAC pulsów napięciowych, narastań i fal cosinusoidalnych, Spike2 może również odtwarzać dowolne fale.

 • Odtwarzaj fale z 4 analogowych wyjść
 • Rozpocznij i zakończ odtwarzać falę przyciskiem paska narzędzi, naciśnięciem klawisza lub w odpowiedzi na zewnętrzny sygnał wyzwalający
 • Zapętlaj wyjście falowe i łącz liczne fragmenty fal

Podwójne wyjście falowe, danych z odgłosem
świerszcza i impulsu tonowego

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×