Skrypty do SignalEdycja

Usuwanie artefaktów dla Signal (02/12)

Usuwanie artefaktów dla Signal

artremsig.zip

Ten skrypt usuwa artefakty.

 • Usuwa artefakty ze wskazanego kanału falowego, albo używając przedziału czasu względem kursora 1, albo pomiędzy kursorem 1 a 2.
 • Zaznaczone dane zawierające artefakt są zastępowane linią prostą łączącą końce niezmodyfikowanych danych i zapisywane bezpośrednio na dysk.
 • Dane mogą być przeglądane interaktywnie lub przesuwać się automatycznie po usunięciu artefaktu (dla wygody, jeśli jest tylko jeden artefakt w przebiegu).

Ten skrypt został napisany dla Signala, wersji 4 lub nowszej.

Przeprowadź ponowne próbkowanie pliku danych (05/10)

Przeprowadź ponowne próbkowanie pliku danych

ReSample.zip

Ten skrypt może zostać użyty do interpolacji sześciennej pliku danych w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów danych, a tym samym zmienienia częstotliwości próbkowania.

Ten skrypt wymaga wersji v3.10 Signala lub wyższej.

Oznacz podzbiór ramek (05/10)

Oznacz podzbiór ramek

OddEvenTag.zip

Ten skrypt to przykład zastosowania danej funkcji do podzbioru ramek. Pozwala on użytkownikowi zaznaczyć nieparzyste, parzyste, lub wszystkie numery ramek w pliku. Skrypt może zostać łatwo zaadaptowany do przeprowadzenia modyfikacji kanału lub szczególnej analizy zamiast po prostu oznaczać ramki.

Ten skrypt wymaga wersji v2.16 Signala lub wyższej.

Dodaj ramki z jednego pliku do innego (02/15)

Dodaj ramki z jednego pliku do innego

AppendFiles.zip

Ten skrypt może być użyty do kopiowania klatek danych z jednego pliku do drugiego. Tylko dane zawierające kształt fali są kopiowane, a skrypt oczekuje, że w obu plikach jest taka sam liczba kanałów falowych. AppendTaggedFrames jest bardzo podobny i ma na celu zaprezentowanie, w jaki sposób zmodyfikować skrypt, by kopiował jedynie podzbiór dostępnych klatek z danymi.

Pobieranie średnich ramek z wielu plików (01/11)

Pobieranie średnich ramek z wielu plików

mfileave.zip

Skrypt ten pokazuje sposób ręcznego pobierania średniej z pliku lub plików, bez używania funkcji SetAverage(), która pozwala na uśrednianie z jednego pliku.

Skrypt zadaje pytanie o plik danych, który ma być przetworzony i pozwala na wybór kanałów do uśredniania, które będą takie same we wszystkich przetwarzanych plikach. Tworzy nowy plik danych z odpowiednią liczbą kanałów oraz pozwala na wyciąganie średnich z pliku źródłowego. Można wtedy przejść do innego pliku źródłowego (przy użyciu przycisku na pasku narzędzi () ) i dodać do swojej oryginalnej średniej.

Możliwe jest wyciąganie wielu średnich wyjściowych z jednego wyjściowego pliku źródłowego (chociaż liczba średnich ma wartość domyślą jeden) oraz można je łatwo przeliczyć, dodać lub usunąć.

Krzyżowe uśrednianie z wielu plików (12/05)

Krzyżowe uśrednianie z wielu plików

crossavg.zip

Skrypt ten tworzy średnią, w której 1 to średnia z pliku źródłowego ramki 1, 2 to średnia z pliku źródłowego ramki 2 itp. Wszystkie uśredniane pliki muszą oczywiście mieć taką samą liczbę kanałów sygnałów falowych, z których każdy ma takie same tempo i długość i wszystkie muszą mieć przynajmniej taką samą liczbę ramek.

Różnicowanie dwóch ramek do widoku pamięci (07/99)

Różnicowanie dwóch ramek do widoku pamięci

subframe.zip

Skrypt ten tworzy widok pamięci, przechowując dane które stanowią różnicę pomiędzy dwoma ramkami w widoku źródłowym.

Scalanie plików (07/15)

Scalanie plików

MergeFilesW.zip

W tym pliku zip znajdują się dwa skrypty.

Skrypt MergeFiles.sgs tworzy nowy plik danych poprzez skopiowanie przebiegów z już istniejącego pliku. Obsługiwane są wszystkie kanały danych, jak również zmienne przebiegów. Mogą zostać skopiowane wszystkie przebiegi, lub tylko te posiadające określoną wartość stanu. Można otworzyć plik i wybrać numer stanu z paska narzędzi skryptu. Pliki muszą mieć ten sam układ kanałów, by zostały włączone do nowego pliku. Skrypt stara się radzić sobie z niedużymi różnicami w numerach kanałów ale oczywiście będzie pracował lepiej z plikami, które są bardzo podobne.

Skrypt MergeFiles wymaga programu Signal w wersji v6.03 lub wyższej.

Inny skrypt, MergeFilesW.sgs, jest podobny, ale ograniczony do kanałów danych z sygnałem falowym i jedynie niektórych zmiennych przebiegów.

Skrypt MergeFilesW wymaga programu Signal w wersji 4.00 lub wyższej.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Tim Bergel. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Spike2.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako signal\scripts\myscript.s2s. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Signal a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Signal. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×