• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Generowanie stymulacji

Signal może generować wyjścia stymulacyjne przy pomocy 8 analogowych i 16 cyfrowych linii interfejsu 1401. Graficzny edytor pulsów udostępnia przyjazny dla użytkownika podgląd służący do szybkiego i łatwego tworzenia protokołów stymulacyjnych. Gdy wymagane są bardziej złożone wyjścia i sekwencje kontrolne można się posłużyć edytorem tekstowym, dającym bezpośredni dostęp kodu z instrukcjami sekwencera.

 • Przeciąganie i upuszczanie pulsów i fal analogowych z palety do ścieżek wyjściowych w edytorze
 • Modyfikowanie parametrów pulsów, w tym czasów i amplitud, szybko i łatwo, nawet podczas próbkowania
 • Tworzenie do 256 zestawów zawierających do 500 pulsów
 • Wyjścia mogą być stałe albo mogą zmieniać amplitudy i czasy trwania podczas kolejnych powtórzeń
 • Definiowanie protokołów pulsów służących do zautomatyzowanego sekwencjonowania stymulacji, przy użyciu wielu stanów oraz automatyczne zapisywanie, wraz z każdą odpowiedzią, użytej stymulacji
 • Przełączanie pomiędzy protokołami stymulacji przy pomocy kliknięcia myszki

Okno dialogowe konfiguracji pulsów

Kontrola stymulatorów prądowych i napięciowych

Pulsy TTL, precyzyjnie zgrane w czasie, podawane z interfejsu 1401, mogą wyzwalać szeroki zakres stymulatorów stałoprądowych i stałonapięciowych. Stałoprądowe urządzenia, takie jak stymulatory DS4, DS5 i DS8R, dostępne od Digitimer, będą generowały stałoprądową stymulację, proporcjonalną do wejściowej, analogowej fali napięciowej generowanej przez 1401.

Stymulatorów magnetycznych kontrolą

Wbudowany w Signal system obsługi dodatkowych stanów daje bezpośrednią kontrolę przezczaszkowych stymulatorów magnetycznych podczas próbkowania, w tym regulację amplitudy i czasu stymulacji, oraz sprawdzanie stanu stymulatora. Wszystkie ustawienia są zapisywane w odpowiadającej ramce danych. - Zobacz demonstracje wideo o Konfigurowanie stymulatora magnetycznego Magstim, Ustawianiu konfiguracji Magstim lub obejrzyj Przewodnik po aplikacji TMS.

Analiza motorycznego potencjału wywołanego przy pomocy
wykresy trendu zależności pomiędzy amplitudą,
a intensywnością stymulacji

×

Wielostanową kontrolę obsługiwanych urządzeń Magstim uzyskuje się przy pomocy modułu stanów pomocniczych Signala. Przycisk Magstim zakładki States pozwala użytkownikowi skonfigurować ustawienia urządzeń Magstim 2002, BiStim2 lub Rapid. Ten samouczek video pokaże, w jaki sposób można ustawiać w Signalu konfigurację Magstim.

×

W tym samouczku omówiono, jak skonfigurować system TMS za pomocą Magstim, interfejsu CED 1401, kabla łącz szeregowego, wzmacniacza i oprogramowania Signal.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×