• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Właściwości

 • Przeglądaj swoje dane szybko i łatwo używając intuicyjnego interfejsu użytkownika; zoom i przewijanie przy pomocy myszki lub klawiatury
 • Rejestruj w czasie rzeczywistym różne typy danych, w tym sygnały falowe, czasy zdarzeń, zakodowane znaczniki i dane po separacji spajków (single lub multi-unit)

 • Generuj proste i złożone protokoły wyjść falowych lub pulsów
 • Rejestracja danych z urządzeń innych firm przy użyciu modułów Talker oprogramowania CED. Dane mogą być próbkowane z lub bez interfejsu 1401
 • Przy pomocy "aktywnych" kursorów wykryj automatycznie lub ręcznie cechy sygnału oraz wykonuj na danych pomiary w sposób wyzwalany lub cykliczny
 • Dokonuj analizy wielu kanałów falowych i zdarzeń w trybie on-line i off-line
 • Przetwarzaj dane przy pomocy funkcji, w tym: filtracji, rektyfikacji, interpolacji i arytmetyki międzykanałowej
 • Wyświetlaj i eksportuj obrazy, tak jak tego chcesz, przy pomocy wszechstronnych opcji, w tym: wyzwalane uaktualnianie z opcją nakładania i wyświetlania 3D oraz zduplikowane okna z niezależnymi parametrami wyświetlania
 • Rejestracja bardzo dużej liczby kanałów dzięki synchronizację kilku urządzeń CED 1401
 • Dostosuj program przy pomocy wbudowanego języka skryptów, który umożliwia kontrolę zarówno prostej automatyzacji jaki i dodatkowych, złożonych funkcji analitycznych
 • Odtwarzaj pliki danych z jednoczesnym generowaniem wyjścia falowego poprzez 1401 DAC lub kartę dźwiękową komputera

Sterowana skryptem detekcja i klasyfikacja aktywności
padaczkowej w EEGEksperyment typu Force-time target. Szablon docelowy wygenerowany przez skrypt z nałożoną odpowiedzią badanego obiektu. Wzorzec jest zapisany w pliku
danych z sygnałem EMG

Program Spike2

Talkers

Program Signal

Historia oprogramowania

Software Manuals

Power1401

Micro1401

1902 przedwzmacniacz

Akcesoria

Historia sprzętu

Hardware handbooks

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×