• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Analiza

 • Analiza przebiegów falowych, w tym: uśrednianie, spektrum mocy i wzajemne korelacje krzywych
 • Analiza zdarzeń, w tym: INTH, PSTH, auto i wzajemne korelacje
 • Automatyczne wyszukiwanie, przy pomocy aktywnych kursorów, cech danych, wyzwalaczy i cech potencjałów wywołanych, spontanicznej aktywności i danych cyklicznych - Obejrzyj pokaz video
 • Generuj wykresy XY i kanały danych przechowujące pomiary w oparciu o wykrywanie cech 'aktywnymi' kursorami i twórz tabele zawierające wartości pomiarów
 • Wykonaj względne i bezwzględne pomiary pozycji, wartości danych i pomiary statystyczne między kursorami, nawet z 10-cioma aktywnymi kursorami w każdym widoku
 • Szybki pomiar czasu i amplitudy przy pomocy wskaźnika myszki
 • Wyprowadź “kanały wirtualne” z istniejących przebiegów falowych i kanałów zdarzeń poprzez definiowane przez użytkownika wyrażenia (arytmetyka na kanałach). Opcje zawierają funkcje matematyczne i operatory porównań

Kliknij, aby odtworzyć film

Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

 • Generuj funkcje w ‘kanałach wirtualnych‘, w tym sinusoidy, fale kwadratowe, trójkątne, obwiednie i funkcje wielomianowe
 • Przetwarzaj przebiegi falowe dynamicznie on- i off-line. Przetwarzaj, czyli: rektyfikuj, wygładzaj, usuwaj DC, obniżaj częstotliwość próbkowania, zastosuj filtr median, obliczaj amplitudy RMS
 • Twórz edytowalne kanały tymczasowe, zwierające skopiowane dane lub ich pochodne
 • Cyfrowo filtruj przebiegi falowe (FIR i IIR) przy użyciu interaktywnego komponowani filtracji
 • Interaktywnie dopasuj do danych funkcje, w tym: eksponencjalne, Gaussowskie, wielomiany, sinusoidy i sigmoidy
 • Przy pomocy języka skryptowego zautomatyzuj powtarzające się, wielokrokowe i wyspecjalizowane analizy
 • Rozszerzone skryptem przetworzenia, których przykładem jest usuwanie szumu sieciowego z dowolnej liczby kanałów falowych, z zastosowaniem Jednostki Pulsów Częstotliwości Sieciowej CED 4001-16
Kliknij, aby odtworzyć film

Ten film instruktażowy pokazuje, jak korzystać ze skryptu usuwania szumu sieciowego, kolejno od góry:
usunięty szum, odzyskany sygnał, oryginalne dane.

×

Przy pomocy wbudowanych funkcji aktywnych kursorów i wykonywania pomiarów Spike2 może przeprowadzać on-line i off-line wykrywanie cech sygnału i zaznaczać je w pliku danych w osobnym kanale. Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

×

‘Szum’ zasilania jest często złożony i zawiera dziwne harmoniczne częstotliwości sieciowej, co czyni go bardzo trudnym do usunięcia lub stłumienia przy pomocy prostych filtrów górnoprzepustowych lub sieciowych. HumRemoveExpress.s2s to skrypt wersji 7 Spike2, którego możesz użyć offline, by usunąć znaczną część tej rezydentnej interferencji sieciowej. Uczyni to Twoje dane znacznie bardziej prezentowalnymi i łatwiejszymi do analizy. Ten samouczek video pokazuje w jaki sposób użyć skryptu do usunięcia zakłóceń sieciowych.

Program Spike2

Talkers

Program Signal

Historia oprogramowania

Software Manuals

Power1401

Micro1401

1902 przedwzmacniacz

Akcesoria

Historia sprzętu

Hardware handbooks

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85235190
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×