• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Analiza

 • Analiza przebiegów falowych, w tym: uśrednianie, spektrum mocy i wzajemne korelacje krzywych
 • Analiza zdarzeń, w tym: INTH, PSTH, auto i wzajemne korelacje
 • Automatyczne wyszukiwanie, przy pomocy aktywnych kursorów, cech danych, wyzwalaczy i cech potencjałów wywołanych, spontanicznej aktywności i danych cyklicznych - Obejrzyj pokaz video
 • Generuj wykresy XY i kanały danych przechowujące pomiary w oparciu o wykrywanie cech 'aktywnymi' kursorami i twórz tabele zawierające wartości pomiarów
 • Wykonaj względne i bezwzględne pomiary pozycji, wartości danych i pomiary statystyczne między kursorami, nawet z 10-cioma aktywnymi kursorami w każdym widoku
 • Szybki pomiar czasu i amplitudy przy pomocy wskaźnika myszki
 • Wyprowadź “kanały wirtualne” z istniejących przebiegów falowych i kanałów zdarzeń poprzez definiowane przez użytkownika wyrażenia (arytmetyka na kanałach). Opcje zawierają funkcje matematyczne i operatory porównań

Kliknij, aby odtworzyć film

Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

 • Generuj funkcje w ‘kanałach wirtualnych‘, w tym sinusoidy, fale kwadratowe, trójkątne, obwiednie i funkcje wielomianowe
 • Przetwarzaj przebiegi falowe dynamicznie on- i off-line. Przetwarzaj, czyli: rektyfikuj, wygładzaj, usuwaj DC, obniżaj częstotliwość próbkowania, zastosuj filtr median, obliczaj amplitudy RMS
 • Twórz edytowalne kanały tymczasowe, zwierające skopiowane dane lub ich pochodne
 • Cyfrowo filtruj przebiegi falowe (FIR i IIR) przy użyciu interaktywnego komponowani filtracji
 • Interaktywnie dopasuj do danych funkcje, w tym: eksponencjalne, Gaussowskie, wielomiany, sinusoidy i sigmoidy
 • Przy pomocy języka skryptowego zautomatyzuj powtarzające się, wielokrokowe i wyspecjalizowane analizy
 • Rozszerzone skryptem przetworzenia, których przykładem jest usuwanie szumu sieciowego z dowolnej liczby kanałów falowych, z zastosowaniem Jednostki Pulsów Częstotliwości Sieciowej CED 4001-16
Kliknij, aby odtworzyć film

Ten film instruktażowy pokazuje, jak korzystać ze skryptu usuwania szumu sieciowego, kolejno od góry:
usunięty szum, odzyskany sygnał, oryginalne dane.

×

Przy pomocy wbudowanych funkcji aktywnych kursorów i wykonywania pomiarów Spike2 może przeprowadzać on-line i off-line wykrywanie cech sygnału i zaznaczać je w pliku danych w osobnym kanale. Ten samouczek video pokazuje jak utworzyć wykres tempa pracy serca z zapisu ciśnienia krwi.

×

‘Szum’ zasilania jest często złożony i zawiera dziwne harmoniczne częstotliwości sieciowej, co czyni go bardzo trudnym do usunięcia lub stłumienia przy pomocy prostych filtrów górnoprzepustowych lub sieciowych. HumRemoveExpress.s2s to skrypt wersji 7 Spike2, którego możesz użyć offline, by usunąć znaczną część tej rezydentnej interferencji sieciowej. Uczyni to Twoje dane znacznie bardziej prezentowalnymi i łatwiejszymi do analizy. Ten samouczek video pokazuje w jaki sposób użyć skryptu do usunięcia zakłóceń sieciowych.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×