• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zaawansowany właściwości

Kontrola eksperymentu i sekwencjonowanie bodźców

Wyjściowy sekwencer Spike2, przy pomocy 16 wyjść TTL i 8 wyjść falowych, może prowadzić złożoną kontrolę eksperymentu i generować złożone protokoły uporządkowanych stymulacji, podczas pobierania danych. Uporządkowanie czasowe jest bardzo precyzyjne bo jest kontrolowane przez interfejs CED 1401, a nie komputer. Podczas próbkowania można wprowadzać zmiany w sekwencerze wyjścia.

Protokoły wyjścia mogą być ustawiane na dwa sposoby. Edytor graficzny dostarcza wszystkich funkcji jakich potrzebuje większość użytkowników, pozwalając tworzyć liczne zestawy impulsów wyjściowych, w tym: pulsy kwadratowe, sinusoidy, bodźce narastające, zarejestrowane wcześniej lub zdefiniowane przez użytkownika fale. Obejrzyj pokaz video. Dla bardziej wymagających zastosowań dostępny jest edytor tekstowy, w którym można bezpośrednio edytować kroki sekwencera. To umożliwia interaktywną kontrolę sekwencji poprzez język skryptowy i jego zmienne oraz tabele.

Sekwencer ma również dostęp, w czasie rzeczywistym, do rejestrowanych przebiegów falowych i zdarzeń, co umożliwia bardzo szybkie reakcje na zmiany w poziomie przebiegu falowego lub wykrycie zdarzenia.

Graficzny edytor sekwencji Spike2 pokazujący różne wyjścia i dodatkowe opcje sterowania

Wykrywanie i separacja spajków

Spike2 identyfikuje i separuje jedno i wielokomórkową aktywność zarówno on-line jak i off-line. Może zaznaczać zdarzenia opierając się na prostym przekroczeniu progu lub też sortować on-line, do 32 kanałów, opierając się na dopasowaniu do matrycy całej fali spajka. Może to robić zarówno dla pojedynczego przebiegu jaki i dla danych z n-trody.

W przypadku rejestracji aktywności wielu komórek, Spike2 zawiera narzędzie do sortowania spajków w oparciu o przebieg jego fali. Wszystkie zdarzenia przekroczenia progu są wychwytywane. Kombinacja dopasowywania do matrycy z analizą zgrupowań cech uzyskanych w toku Principal Component Analysis (PCA), lub zdefiniowanych przez użytkownika korelacji lub błędów, jest wykorzystywana w celu odseparowania poszczególnych spajków. Spajki można również sortować interaktywnie, przeciągając przez nie linię i klasyfikując każdy, z którym następuje przecięcie. Analiza Kolizji Spajków może odseparować kolizje jednostek poprzez porównanie aktualnego kształtu spajka z parami istniejących matryc.

Metoda analizy skupisk rysuje zmierzone wartości na wykresie 3D, który może być obracany i odtwarzany by ukazać spajki pojawiające się w miarę upływu czasu. Skupiska mogą być wykrywane automatycznie przez algorytmy, bądź też ręcznie, przez obrysowanie elipsą. Właściwości interaktywne obejmują tworzenie INTH dla aktualnych klas skupisk, śledzenie w miarę upływu czasu i selekcję pojedynczego spajka przez kliknięcie jego kropki w skupisku.

Separacja aktywności wielokomórkowej przy użyciu
analizy skupisk PCA

×

Graficzny edytor sekwencji w Spike2 oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do wbudowanego sekwencera wyjść. Ten samouczek video jest wprowadzeniem do edytora graficznego i pokazuje jak go używać, by ustawić zestaw wyjść wykorzystywanych podczas próbkowania.

×

Istnieje szereg parametrów określających, w jaki sposób tworzone są matryce spajków i jak pojawiające się spajki są dopasowywane do matryc. Ten samouczek video pokazuje jak te ustawienia mogą być modyfikowane przy pomocy okna dialogowego Template Parameters.

×

Podczas ustawiania nowego kanału WaveMark, w oknie ’oscyloskopu’ z kształtami spajków znajdują się dwa domyślne kursory horyzontalne, wykorzystywane, jako pozytywny i negatywny próg detekcji spajków. Ten samouczek video pokazuje ’nakazy’ i ’zakazy’ ustawiania progów wyzwolenia podczas sortowania spajków.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×