• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Pobieranie danych

 • Zapisuj dane do nowego 64-bitowego formatu o praktycznie nieograniczonym rozmiarze i czasie trwania lub używaj dotychczasowego 32-bitowego formatu by zachować wsteczną kompatybilność
 • Ustaw różne tempo próbkowania na kanałach
 • Pobieranie i klasyfikacja aktywności jedno- i wielospajkowej w czasie rzeczywistym
 • Ciągły, wewnętrznie synchronizowany i wyzwalany tryb rejestracji
 • Zapisuj do 8-u kanałów zdarzeń z mikrosekundową rozdzielczością czasową
 • Rejestruj z precyzyjnym znacznikiem czasu 8-bitowe wejścia cyfrowe
 • Wprowadzaj adnotacje do danych przy pomocy notatek tekstowych i znaczników klawiaturowych
 • Próbkuj dane z innego sprzętu przy użyciu interfejsu CED Talker

Okno dialogowe konfiguracji próbkowania Spike2

 • Szybko, jednym kliknięciem myszki, przełączaj konfiguracje eksperymentalne
 • Kalibruj dane falowe przy pomocy wielu metod w tym: wartości, obszarów i nachyleń
 • Automatycznie zapisuj i sekwencjonuj liczne pliki z możliwą wyzwolenia startu
 • Odzyzkuj pliki danych po niezamierzonym wyłączeniu systemu
 • Dynamicznie konfiguruj programowane wzmacniacze, w tym niskoszumowy, izolowany przedwzmacniacz CED1902, izolowany wzmacniacz pacjenta Digitimer D360 i D440 i opcjonalne wzmocnienie Power1401

Wymagania systemowe

Spike2 w wersji 10 wymaga inteligentnego interfejsu laboratoryjnego CED (Power1401, Micro1401Mk II lub nowszego) oraz komputera PC (lub Intel Macintosh) z systemem Windows 7, 8, 10 lub 11. Komputer musi być wystarczająco nowoczesny, by obsłużyć zestaw instrukcji SSE2 instruction set. Zalecamy, aby komputer miał co najmniej 8 GB pamięci RAM i działał na systemie Windows 10.


Analiza zmienności rytmu serca i ciśnienia krwi, w tym wykres Poincaréa z dopasowaną elipsą

Dostarczane są obie, 32-bitowa i 64-bitowa, wersje Spike2: każda wersja oprogramowania może być użyta na sprzęcie z uruchomionym 64-bitowym systemem. Wersja 64-bitowa daje wyższą wydajność i dostęp do większej ilości pamięci.

Przetestuj kompatybilność komputera z SSE2

Najnowsze wersje Spike2 i Signal wymagają rozszerzenia SSE2 do zestawu instrukcji IA32 (x86). Dodawanie tego rozszerzenia rozpoczęto w 2000 roku dla 32-bitowych procesorów Intel i w 2003 roku dla procesorów AMD. Rozszerzenie to obsługują wszystkie procesory 64-bitowe. Znajdujący się poniżej link zawiera nieco więcej informacji na ten temat.

http://en.wikipedia.org/wiki/SSE2#Notable_IA-32_CPUs_not_supporting_SSE2

Jeżeli nie jesteś pewien jak sytuacja wygląda w przypadku twojego komputera, to by go przetestować pobierz SSE2check.zip, wypakuj i uruchom SSE2check.exe, a uzyskasz bezpośrednią odpowiedź. ×

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×