Skrypty do Spike2


Edycja

Seryjny import "obcych" formatów plików
(11/16)

Seryjny import "obcych" formatów plików

uBatchImport.zip

Do spike2 można importować wiele obcych formatów plików. Pojedyncze pliki można interaktywnie importować poprzez Import w menu File programu Spike2. Natomiast, jeśli do importu jest dużo plików o tym samym formacie, to robi się to żmudne. Ten skrypt pozwala importować wszystkie, znajdujące się w określonym folderze, pliki o zdefiniowanym przez użytkownika typie. Obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład, niektóre formaty mogą być importowane jedynie przez 32-bitowe wersje Spike2. Aby uzyskać dalsze informacje zajrzyj do sekcji helpa "import foreign data file".

Ten skrypt wymaga Spike2 v8.04 lub wyższej.

Ulepszenie:

 • importer DSI teraz działa
 • Ponemah and Xltek -Neuroworks importers have been added. (users of Spike2 8.08 and higher).

Ekspresowe usuwanie szumu sieciowego
Udoskonalono! (01/18)

Ekspresowe usuwanie szumu sieciowego

HumRemExpress.zip

To wyspecjalizowany skrypt do usuwania szumu sieciowego, który można wykorzystać, gdy przy pomocy CED Jednostka pulsów częstotliwości sieciowej lub podobnego urządzenia, został wiarygodnie zarejestrowany kanał zdarzeń ze znacznikami szumu. Jeżeli potrzebujesz uzyskać znaczniki szumu z kanału falowego zawierającego zakłócenie to powinieneś użyć oryginalnego skryptu Usuń szum sieciowy.

Ten skrypt wymaga Spike2 v7.20 lub wyższej.

Usuń szum sieciowy Udoskonalono! (02/18)

Usuń szum sieciowy

HumRemove.zip

Ten skrypt jest zaprojektowany by poprawiać stosunek sygnału do szumu poprzez usunięcie zakłóceń pochodzących z zasilania. Jest to robione nie przez filtrację lecz przez odjęcie szacowanego zakłócenia sieciowego od surowych danych i zachowanie wyniku w nowym kanale.

This upgraded version of the script requires Spike2 v7.20 or later.

Waveforms should be recorded with a sampling rate of at least 500Hz and preferably 5kHz or higher. The best results will be obtained if you record a dedicated waveform channel that clearly shows the ongoing mains frequency oscillation in addition to your data channels. This could be simply the mains pick-up from an unshielded cable. The script can use this signal to generate an event channel of timing marks at the onset of each mains cycle. These time marks are then used to calculate the mains interference signal to subtract from each waveform to clean it up.

Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji Hum Remove.pdf.

Konwersja plików .smr do formatu big file,
400 kanałowych plików (07/12)

Konwersja plików .smr do formatu big file,
400 kanałowych plików

batch400.zip

Normalne podglądy czasu w Spike2 mogą obejmować do 400 kanałów i mieć rozmiar do 2GB. Jednak domyślnie konfiguracja próbkowania tworzy 32 kanały. Liczba ta może nie być wystarczająca, jeśli twoja analiza danych wiąże się z tworzeniem wielu dodatkowych kanałów.

Ten skrypt pozwala na zbiorową konwersję wszystkich plików .smr znajdujących się w wybranym folderze do 400 kanałowego formatu big file. Dzięki temu podczas analizy nie zabraknie Ci miejsca na nowe kanały, a plik może urosnąć poza limit 2GB. Ten skrypt był ostrożnie testowany, ale nie ma gwarancji. Zrób kopię zapasową danych przed jego użyciem!

Wprowadzanie notatek do pliku danych
Udoskonalono! (01/17)

Wprowadzanie notatek do pliku danych

AddTmk.zip

Ten skrypt pozwala off-line dodawać informacje TextMark do podglądów czasu. Można go użyć do dodania lub usunięcia TextMark w kanale już istniejącym na dysku lub utworzyć nowy kanał TextMark. Skrypt tworzy etykietę skrótu Add Tmk na pasku Script Bar. Aby uruchomić skrypt wystarczy kliknąć na ten przycisk lub użyć skrótu klawiaturowego Alt+T. Główne okno dialogowe skryptu posiada przycisk Help. Kliknij na niego, by wyświetlić instrukcję użytkowania skryptu.

Ten skrypt wymaga Spike2 v6.18 lub wyższej.

Oznaczanie ważnych danych przy pomocy kolorowych
słupków (09/16)

Oznaczanie ważnych danych przy pomocy kolorowych
słupków

MarkState.zip

Ten skrypt pozwala na utworzenie w podglądzie czasu kanału ‘state’ i użycie go do zaznaczenia istotnych zakresów czasowych, przy pomocy kolorowych, posiadających etykietę słupków. Słupki mogą zostać dodane automatycznie by zaznaczyć epizody, w których kanał falowy przekracza (w górę lub w dół) zdefiniowany przez użytkownika próg. Można również zaznaczyć te zakresy ręcznie, klikając i przeciągając myszką.

By zaznaczyć różne typy zdarzeń, można użyć do 6 różnych kolorów i etykiet w każdym kanale State. Skrypt może generować prosty raport zawierający czasy rozpoczęcia i trwania stanów oraz kolejności ich pojawienia się.

Tested with Spike2 v 7.18 and 8.10

Przesunięcie czasowe danych typu event (04/10)

Przesunięcie czasowe danych typu event

TimeShiftEvents.zip

Ten skrypt może zostać użyty do skopiowania czasów zdarzeń lub znaczników z aktualnie zaznaczonego pliku danych do nowego, permanentnego kanału, w dowolnym otwartym pliku danych. Skrypt tworzy dwa kursory w celu zaznaczenia zakresu danych do skopiowania. Możliwe jest, opcjonalne, zastosowanie przesunięcia czasowego poprzez ustawienie czasu początkowego kopiowanych danych w nowym kanale. Odpowiedni plik przykładowy, Demo.smr znajduje się w folderze Data katalogu twojego Spike2.

Ten skrypt wymaga Spike2 v5.21 lub wyższej.

Wprowadzanie off-line szeregów zdarzeń (04/10)

Wprowadzanie off-line szeregów zdarzeń

AddEvents.zip

Ten skrypt pozwala użytkownikowi ustawić przedział czasowy i częstotliwość stymulacji dla dodania zdarzeń do nowego kanału w pliku danych, o określonym interwale i przedziale czasowym. Ten skrypt pozwala na dodawanie różnych szeregów zdarzeń do tego samego kanału.

Ten skrypt może być również użyty do utworzenia na wyjściu szeregu pulsów o określonej częstotliwości. Gdy w kanale typu event zostaną już utworzone zdarzenia, można je wczytać do sekwencera wyjścia przy pomocy skryptu PlaySpikeTimes.

Ten skrypt wymaga Spike2 v5.21 lub wyższej.

Ponumeruj zdarzenia od 1 do n (04/10)

Ponumeruj zdarzenia od 1 do n

StimNumber.zip

Tego skryptu można użyć do nadania numerów identyfikacyjnych stymulacjom, kształtom spajków lub znacznikom. Skrypt tworzy nowy kanał pamięciowy typu TextMark, w którym znajdują się oznaczenia cyfrowe zaczynające się od 1 dla pierwszego zdarzenia w zakresie. Odpowiedni plik przykładowy, Demo.smr, znajduje się w folderze Data katalogu twojego Spike2.

Ten skrypt wymaga Spike2 v5.21 lub wyższej.

Wyrównaj Komentarze w skrypcie (08/15)

Wyrównaj Komentarze w skrypcie

AlignComments.zip

Ten skrypt to narzędzie dla osób piszących skrypty. Poprawia on układ skryptu przez wyrównanie komentarzy, w liniach zawierających kod, do wspólnego, zdefiniowanego przez użytkownika przesunięcia.

Ten skrypt wymaga Spike2 w wersji 6.04 lub wyższej.

Uporządkuj układ skryptu (04/08)

Uporządkuj układ skryptu

ScriptTidy.zip

Ten skrypt to narzędzie dla osób piszących skrypty. Może on poprawić czytelność skryptów, zwłaszcza tych dłuższych z wieloma funkcjami i procedurami.

Dostępne opcje zawierają: usuwanie stałych i zmiennych, które zostały zadeklarowane ale ani raz nie użyte oraz sortowanie funkcji i procedur w alfabetyczną listę po głównym programie. Najwygodniej uruchomić ten skrypt poprzez przycisk na pasku Script Bar.

Ten skrypt wymaga Spike2 w wersji 6.04 lub wyższej. Wykorzystuje on również funkcje zawarte w pliku skryptowym GHutils.s2s (zawarty w plikach do pobrania). Plik ten musi znajdować się w folderze o nazwie include, zlokalizowanym wewnątrz katalogu zawierającego Spike2.

Łącz Pliki Udoskonalono! (01/17)

Łącz Pliki

MergeFiles5.zip

en skrypt narzędziowy pozwala na:

 • Połączenie w jeden plik danych, wszystkich podglądów czasowych z danego foldera.
 • Kopiowanie i wklejanie danych pomiędzy otwartymi podglądami czasu.
 • Usuwanie danych z wybranego zakresu w podglądzie czasu.
Pełna instrukcja dla użytkownika znajduje się w komentarzach na początku skryptu. Ten skrypt działa z najnowszą wersją 5 programu Spike2. Dołączona została również wersja “de luxe” (MergeFiles(7.10).s2s), która pracuje w Spike2 v6 i v7.

Łączenie plików (02/16)

Łączenie plików

ConcatFiles.zip

Ten skrypt jest przeznaczony do łączenia zbiorów plików danych, które zostały zarejestrowane w sekwencji czasowej, z tą samą konfiguracją próbkowania. Pliki są łączone, koniec z początkiem, a przerwy są wstawiane w miejsca, w których jest opóźnienie pomiędzy końcem jednej rejestracji, a początkiem kolejnej. Oznacza to, że zostaje zachowana precyzyjna oś czasowa. Jest to szczególne ważne gdy łączone są długie rejestracje, w których czas w ciągu dnia i długość przerw jest istotny.

Ten skrypt używa zestawu zasobów pierwszego pliku w grupie, by zachować w pliku docelowym kanały Virtual, przetworzenia kanałów, kolejność wyświetlana kanałów, itp.

Dalsze informacje znajdują się w komentarzach na początku samego skryptu.

Testowany ze Spike2 v8.05. Kompatybilny ze Spike2 v7.07 lub wyższym.

Usuwanie Przedziałów Czasowych Udoskonalono! (11/17)

Usuwanie Przedziałów Czasowych

DeleteRanges.zip

Ten skrypt wymaga Spike2 w wersji 7.07 lub wyższej. Pozwala on na usunięcie z podglądu czasu Spike2 zaznaczonych przedziałów czasowych. Przy użyciu skryptu TimeRanges.s2s znajdującego się w folderze scripts, należy zaznaczyć przedziały czasowe przeznaczone do wycięcia. Następnie należy uruchomić ten skrypt, by utworzyć nowy, zmieniony plik danych.

Oryginalne dane nie ulegają zmianie. Można użyć tego skryptu w celu wygenerowania ‘zwracających uwagę’ zmian w danych lub też, aby usunąć artefakty stymulacji.

Usuwanie artefaktów z kanału zdarzeń (07/09)

Usuwanie artefaktów z kanału zdarzeń

debounce.zip

Ten prosty skrypt czyści kanał zdarzeń poprzez kopiowanie do innego kanału zdarzeń, opuszczając wszystkie zdarzenia które zaszły zbyt szybko po ostatnim zdarzeniu.

Usuwanie artefaktów EKG z kanałów EMG
(07/16)

Usuwanie artefaktów EKG z kanałów EMG

ECGdelete.zip

Ten skrypt redukuje wielkość artefaktów EKG w zapisie EMG, poprzez odjęcie referencyjnego szumu. Konieczny będzie zapis kanału EKG obok zapisu EMG, jako źródła dla tworzenia znaczników Events wskazujących momenty pojawiania się artefaktów. Można pominąć ten krok, jeśli artefakty w kanałach EMG są wystarczająco duże, by stanowić wiarygodny sygnał wyzwalający.

Plik zip zawiera 2 skrypty, ECGdelete01.s2s nadający się do użycia ze Spike2 v7.07 lub wyższym oraz ECGdelete v5.s2s przeznaczony dla Spike2 v5.21 i v6.

Usuwanie artefaktów bodzców 03/16

Usuwanie artefaktów bodzców

artrem.zip

Usuwa artefakty bodzców z kanałów danych, zastępując artefakt linią prostą w celu zachowania ciągłości. Artefakty mogą zostać zidentyfikowane w oparciu o kanał wyzwalający lub o pozycję kursorów.

W Plikach do ściągnięcia znajduje się uaktualniona wersja dla użytkowników Spike2 v6 lub wyższej. Podstawowa wersja jest wciąż dostępna dla użytkowników wcześniejszych wersji Spike2.

Popraw Usterki Sygnału (10/11)

Popraw Usterki Sygnału

FixGlitch.zip

Ten skrypt wersji 7 zamienia usterki lub artefakty w kanale Waveform lub RealWave przy pomocy predykcji liniowej. Mówiąc wprost, skrypt zamienia segmenty “złych” danych falą o podobnej zawartości spektralnej, co “dobre” dane po obu stronach defektu.

Konwersja pliku wynikowego do pliku danych (06/02)

Konwersja pliku wynikowego do pliku danych

res2smr.zip

Konwertuje dane pliku wynikowego z powrotem w plik danych by można było wykorzystać plik danych do niektórych zastosowań. Wymaga programu Spike2 wersja 4 lub nowsza.

Kanały zdarzeńprocesu na widoku czasu
Udoskonalono! (01/17)

Kanały zdarzeńprocesu na widoku czasu

ProcEvts.zip

Jest to skrypt go ogólnego zastosowania, który jest użyteczny do tworzenia i edytowania kanałów Event, Level, Marker, TextMark, RealMark i WaveMark na widoku czasu.

Dzięki użyciu tego skryptu można:

 • Utworzyć nowy kanał znaczników przechowujący informacje o wartościach szczytowych, minimach i skrzyżowaniach poziomów w kanale analogowym lub typu RealWave.
 • Utworzenie wirtualnego dyskryminatora okna służącego do wykrywania wartości szczytowych lub minimów w kanale analogowym, znajdującym się w zakresie amplitudy zdefiniowanej przez klienta.
 • Utworzenie nowego kanału znaczników i ręczne dodawanie znaczników, użycie kursora do ustalania godziny oraz dialogów służących do wprowadzania dodatkowych informacji, np. kodów znaczników lub wartości Real-Mark.
 • Tworzenie nowego kanału poprzez łączenie grup elementów skopiowanych z kilku innych kanałów.
 • Edycja wcześniej utworzonych kanałów znaczników, poprzez dodanie nowych znaczników, wymazywanie lub przez zmianę kodów znaczników, tekstu lub wartości Real-Mark związanych z istniejącymi znacznikami.
 • łatwa eliminacja błędnych znaczników wywołanych odbiciem.
Do funkcjonowania tego skryptu potrzebny jest program Spike 2 w wersji 5 lub wyższej.

Niektóre skrypty zostały opracowane przez uzytkowników, a nie zespół pracowników CED. Jesli macie Panstwo skrypt, który chcecie zaoferowac innym uzytkownikom za posrednictwem tej strony, prosimy o kontakt z Simon Gray. Zamieszczamy takze niektóre skrypty dla Signal.

krypty są przechowywane jak plik WinZip, myscript.zip, poza tymi, które są pokazane jako spike\scripts\myscript.s2s. Pliki te zostały zainstalowane wraz z programem Spike2 a spike oznacza nazwę katalogu w którym zainstalowano program Spike2. Kliknięcie na linii zawierającej opis powoduje wyświetlenie zestawienia informacji. Można je ściągnąć poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku. Po ściągnięciu pliku należy sprawdzić jego wielkość.

×

‘Szum’ zasilania jest często złożony i zawiera dziwne harmoniczne częstotliwości sieciowej, co czyni go bardzo trudnym do usunięcia lub stłumienia przy pomocy prostych filtrów górnoprzepustowych lub sieciowych. HumRemoveExpress.s2s to skrypt wersji 7 Spike2, którego możesz użyć offline, by usunąć znaczną część tej rezydentnej interferencji sieciowej. Uczyni to Twoje dane znacznie bardziej prezentowalnymi i łatwiejszymi do analizy. Ten samouczek video pokazuje w jaki sposób użyć skryptu do usunięcia zakłóceń sieciowych.

 • Alpha MED Sciences
 • Alpha Omega Engineering
 • Axon Instruments
 • Binary data
 • Bionic/Cyberkinetics
 • Biopac
 • CED CFS
 • CED SON (Macintosh)
 • CONSAM (D. Colquhuon)
 • DATAQ Instruments (Codas)
 • DataWave
 • DATAPAC
 • Data Sciences International
 • Delsys Files
 • European Data Format(+)
 • Grass-Telefactor (PolyView)
 • HLR Data Format
 • Heka Data Format
 • Multi Channel System (Mc_Rack)
 • MindSet (16/24) data Files
 • MindWare data files
 • Motion Labs Systems Files .c3d
 • NeuroScan
 • Neuralynx
 • Plexon
 • RC Electronics
 • Text files
 • TMS International
 • Tucker-Davis Technologies
 • WAV (Microsoft)
 • WaveMetrics Igor Pro (PC/Mac)
 • Xltek Neuroworks
×
Cambridge Electronic Design Limited

Registered in England: 972132

Registered office:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Producer Registration number: WEE/BD0050TZ

Terms and Conditions of Sale

For our US customers, we can provide tax form W-8BEN, that identifies us as a UK company.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Commodity codes
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×

Polityka ochrony prywatności

Związane z tą witryną działania CED w zakresie ochrony prywatności dotyczą dwóch dziedzin. Wyjaśniamy je poniżej.

Listy elektroniczne związane ze ściąganiem plików

Oferujemy darmowe pobieranie wielu plików z naszej witryny internetowej, od programów testowych do pełnych zestawów instalacyjnych służących do aktualizacji głównych pakietów oprogramowania, na przykład Spike2 i Signal.

Klientom, którzy chcą ściągnąć główny pakiet oprogramowania, zadajemy kilka pytań, między innymi o ich imię/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer seryjny programu, który chcą uaktualnić oraz czy życzą sobie, by otrzymywali automatyczny e-mail z informacją o każdej aktualizacji produktu. Informacje te są przesyłane do CED w momencie, gdy pojawia się końcowy ekran pobierania pliku. Wraz z tym e-mailem przesyłane są informacje na temat nazwy i wersji używanej przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu użytkownika.

Informacje te są zbierane i przechowywane z tego względu, że informacje o przeglądarkach, w których oglądana jest nasza witryna i rozdzielczościach ekranu są użyteczne dla naszego zespołu programistów.

Znaczniki kontekstu klienta (cookies)

Kiedy nasi klienci ściągają główny pakiet oprogramowania, my próbujemy zapisać na ich dysku cookie - mały plik, który zawiera nazwę klienta, numer seryjny pakietu oprogramowania oraz numer wersji ściąganego programu. Pliki te są ważne przez jeden rok.

Informacje te gromadzone są przede wszystkim ze względu na to, że jeśli użytkownik będzie chciał pobrać pliki następnym razem, to dane zostaną odczytane z cookie i wpisane automatycznie do formularza, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. Ponadto, podczas ponownej wizyty w naszej witrynie internetowej przeglądarka internetowa wyszukuje cookies i porównuje zapisany w nich numer wersji pobranych plików i porównuje je z najnowszymi wersjami opublikowanych przez nas plików. Jeśli dostępna jest nowsza wersja produktu, wtedy na naszej głównej stronie pojawia się komunikat, a użytkownik wie, że warto pobrać ponownie pliki.

Żadna z tych informacji nie jest przekazywana komukolwiek spoza CED. ×