• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Złożone stymulacje i kontrola eksperymentu

Signal zawiera wydajne funkcje sekwencera generujące cyfrowe i analogowe wyjścia do kontroli stymulacji. Sekwencje są uruchamiane w interfejsie 1401, by zapewnić wysoką dokładność czasową, niezależnie od systemu operacyjnego PC. Dostępne są dwie metody do definiowania wyjść.

Graficzny edytor pulsów obejmuje większość wymagań stymulacyjnych wewnątrz łatwego w użyciu środowiska przeciągania i upuszczania. Można w nim zbudować do 256 zestawów zawierających do 500 pulsów powiązanych z systemem wielu stanów. Wyjścia są stałe albo mogą, podczas kolejnych powtórzeń, zmieniać amplitudę i czas trwania. Wyjścia mogą być modyfikowane w czasie trwania próbkowania.

Jeżeli twoje wymagania nie są w pełni zaspokojone przez edytor pulsów, możesz zdefiniować swoje wyjścia w postaci tekstowej sekwencji instrukcji. To czyni możliwym interaktywną kontrolę sekwencji lub poprzez język skryptowy uruchomiony na PC można przesyłać zmienne i tablice wartości to 1401. Umożliwia to również produkowanie protokołów pulsów związanych czasowo z rejestrowanymi ramkami albo wolno-biegnące. Dalsze opcje kontroli eksperymentu, obejmujące komunikację poprzez złącza szeregowe, są również dostępne z poziomu języka skryptowego.

Edytor pulsów wyjściowych

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×